Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод простого додавання нерозкладного залишку

Передбачає рівномірний розподіл цього залишку між факторами. Наприклад, для розглянутої вище функції р вигляду 2 = х-у вплив приросту факторів можна представити у вигляді

Перевага даного методу - рішення проблеми залишкового члена. Недоліком методу простого додавання нерозкладного залишку вважається те, що результат розкладання загального приросту результуючого показника, здійснюваний методом ланцюгових підстановок залежить від порядку підстановки. У зв'язку з цим не може одержання однозначного кількісного значення впливу окремих факторів.

Метод зважених кінцевих різниць

У даному методі величина впливу кожного фактора визначається по кожному з варіантів підстановки факторів. Потім результати сумуються і від отриманої суми береться середня величина, що дає єдиний відповідь про значення впливу фактора. Так, для функції г виду г = х-у вплив приросту факторів визначається наступним чином:

В результаті

Логарифмічний метод

Полягає в логарифмічно пропорційному розподілі залишку по шуканим факторів і застосовується в мультиплікативних моделях. Результати розрахунків не залежать від місця розташування факторів у моделі.

Наприклад, для функції/виду/ = х-у-р

Оскільки між індексами використання показників застосовується та ж залежність, що і між самими показниками, зробивши заміну абсолютних значень на індекси, маємо

Розділивши обидві частини рівності на і помноживши на д/ отримаємо

Вплив окремих факторів визначається наступним чином:

Таким чином, результативного показника розподіляється за факторами пропорційно відносин логарифмів факторних індексів до логарифму індексу результативного показника.

До гідності логарифмічного методу відносяться висока точність (більш висока, ніж при інтегральному способі), а також розподіл спільної дії факторів пропорційно частці ізольованого впливу кожного фактора на рівень результативного показника. Недолік логарифмічного методу полягає в обмеженій сфері його застосування.

Метод коефіцієнтів

Заснований на зіставленні числових значень одних і тих же базисних економічних показників при різних умовах:

Перевага методу полягає в його відносній простоті. Недолік - результат сумарного впливу факторів не збігається з величиною зміни результативного показника, підрахованою прямим способом.

Інтегральний метод

Недоліком елімінування як способи детермінованого факторного аналізу є передумова про те, що фактори змінюються незалежно один від одного. У реальних завданнях фактори змінюються спільно, взаємозалежне, що дає додатковий приріст результуючого показника.

Розглянемо приклад факторного аналізу обсягу валової продукції (табл. 16.1).

Таблиця 16.1. Приклад факторного аналізу

Приклад факторного аналізу

Приклад 16.2. Обсяг валової продукції зріс на 50%

ГВПф] ' ГКФ]

при збільшенні кількості робочих місць на 20% тт~ .ВПпл-1 Кпл)

Дф ПфСВф

і зростанні продуктивності праці ----- на 25%. Оора-

Ам'Пнл-СВщ,

зуюидаяся різниця 5% = 50 - 20 - 25%, або додатково 8000 тис. руб. - це додатковий приріст від взаємодії обох факторів, що характеризують зміну продуктивності праці (середньорічний вироблення (ГВ) одного працюючого - 200 000 тис. руб. фактично проти 160 000 тис. руб. за планом).

При розрахунку умовного обсягу валової продукції виходячи з фактичної кількості робітників і планового рівня продуктивності праці весь додатковий приріст від взаємодії двох факторів відноситься до якісного фактору - зміни продуктивності праці:

ВП™ = КР1Ы - ГВ|1Л = 1000-160 =160 000 тис. руб.;

ВПусл = КРф - ГВ||Л = 1200 o 160 = 192 ТОВ тис. руб.; ВПф = КРф-Цпф = 1200-200 = 240 000 тис. руб.

Таким чином, збільшення обсягу валової продукції за рахунок зростання кількості працюючих склало

ДВПкр= 192 000 - 160 000 = +32 000 тис. руб., а за рахунок зміни річного виробітку

ДВПГВ= 240 000 - 192 000 = +48 000 тис. руб. Якщо розрахунок умовного обсягу валової продукції вести для фактичного рівня продуктивності праці та кількості робітників, то

ВППЛ = КРПЛ - ГВПЛ = 1000 o 160 = 160 000 тис. руб.; ВПусл = КР"Л - Цпф = 1000 o 200 = 200 000 тис. руб.; ВПФ = КРФ - Цпф = 1200 o 200 = 240 000 тис. руб.

В цьому випадку приріст обсягу валової продукції за рахунок зростання кількості працюючих становить

ДВ11кр= 240 000 - 200 000 = +40 000 тис. руб.,

а за рахунок зміни річного виробітку

ДВПГВ= 200 000 - 160 000 = +40 000 тис. руб.

Таким чином, при використанні методу елімінування велике значення в оцінці впливу факторів відіграє порядок підстановки. Інтегральний метод виключає цей недолік. Він використовується у мультиплікативних, кратних і змішаних моделях.

Для мультиплікативної двофакторної моделі Т = ху вплив факторів описується наступним чином:

Для мультиплікативної трехфакторной моделі/7=х-у ■ р вплив факторів описується як

Для мультиплікативної четырехфакторной моделі Р = = дг-р/-2-#вплив факторів визначається у вигляді

Для кратної моделі виду ¥= х/у вплив факторів описується наступним чином:

Області застосування основних методів детермінованого факторного аналізу наведені в табл. 16.2.

Таблиця 16.2. Приклади застосування методів детермінованого факторного аналізу

Приклади застосування методів детермінованого факторного аналізу

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Пропозиція робочої сили: проста та розширена моделі
Оптимізація залишку грошових коштів
Залишки споруд, ями
Витоки та методичні постулати концепції Ф. Конечни
Метод перевірки різниць середніх рівнів
Ангела Меркель: "зважений аналітик"
Методи семи нових "інструментів" (seven new tools) підвищення якості
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Метод абсолютних різниць
Коефіцієнт еластичності та методи його підрахунку
Метод галузевих коефіцієнтів (метод галузевих співвідношень)
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
Методи побудови інтегральних (multiitem) шкал
Метод інтегральної оцінки рівня якості продукції
Метод розширення списку враховуються активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси