Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Транспортно-технологічна схема переробки вантажів на складі

Відповідно до принципової схеми технологічного процесу розробляють транспортно-технологічну (структурну) схему переробки вантажів, що дозволяє побачити і критично оцінити всю ланцюг операцій від моменту прибуття транспортного засобу з товарами на склад до моменту відправки вантажу одержувачу. Приклад транспортно-технологічної (структурної схеми переробки вантажів на складі наведено на рис. 114.

Рис. 114. Транспортно-технологічна (структурна схема переробки вантажу на складі підприємства оптової торгівлі

При проектуванні складських процесів розробляються різні варіанти побудови транспортно-технологічних (структурних) схем, у тому числі і наскрізних схем, що охоплюють кілька ланок логістичного ланцюга.

Техніко-економічна оцінка різних варіантів транспортно-технологічних (структурних) схем переробки вантажу на складі здійснюється на основі розрахунку питомих трудових, експлуатаційних, капітальних і приведених витрат по різним варіантам. Вибирається та схема, яка забезпечує мінімум приведених витрат.

Як вже зазначалося вище, метою логістичної оптимізації технологічного процесу на будь-якому з складів ланцюга товароруху є така його організація, яка забезпечує мінімум приведених витрат по ланцюга в цілому.

Наприклад, є три варіанти побудови транспортно-технологічної (структурної схеми переробки вантажів у логістичному ланцюзі, що забезпечує просування консервів від виробника до роздрібної торгівлі, що відрізняються одна від одної тарою:

o варіант 1:

виробнича тара - ящики;

складська тара - піддони;

транспортна тара - ящики;

o варіант 2:

виробнича тара - піддони;

складська тара - піддони;

транспортна тара - піддони;

o варіант 3:

виробнича тара - ящиковий піддон;

складська тара - ящиковий піддон;

транспортна тара - ящиковий піддон.

Умовний приклад вибору одного з цих варіантів наведено в табл. 27.

До реалізації має бути прийнятий третій варіант, тобто той, який забезпечить мінімум приведених витрат, які розраховуються по всій схемі (2859 руб./т).

Таблиця 27

Питомі витрати по різних варіантах наскрізний транспортно-технологічної схеми переробки вантажів у логістичному ланцюзі

Ланка логістичного ланцюга

Питомі витрати на 1 т нетто продукції, руб., при різних варіантах транспортно-технологічних схем

переробки вантажів

трудові

експлуатаційні

капітальні

наведені

варіант 1

варіант 2

варіант 3

варіант 1

варіант 2

варіант 3

варіант 1

варіант 2

варіант 3

варіант 1

варіант 2

варіант 3

Промисловість

276

72

72

906

513

576

2400

2100

3540

1194

765

996

Транспорт

66

69

57

75

77

65

132

132

132

93

93

81

Оптова торгівля

84

84

15

357

294

249

990

957

1410

477

408

414

Транспорт

27

27

24

35

33

30

27

27

27

65

36

33

Роздрібна торгівля

210

72

63

750

873

543

5190

6780

6780

1443

1665

1335

Разом по логістичного ланцюга

663

324

231

2123

1790

1463

8739

9996

11889

3272

2967

2859

Технологічні карти

У відповідності з принциповою, а також транспортнотехнологической (структурної) схемами складського процесу і з метою чіткої організації робіт рекомендується складати технологічні карти, які розроблюються відповідно до конкретних умов складу.

Карти технологічного процесу являють собою документ, що регламентує цикл операцій, які виконуються на конкретному складі. Складається карта на базі затвердженої транспортно-технологічної (структурної схеми.

Технологічні карти визначають склад операцій і переходів, встановлюють порядок їх виконання, містять технічні умови та вимоги, а також дані про склад обладнання і пристосувань, необхідних у процесі виконання передбачених картами операцій. Наприклад, технологічні карти для складу підприємства оптової торгівлі повинні містити вичерпну інформацію з наступних питань:

o які вихідні умови для виконання робіт;

o де виконуються роботи;

o хто виконавці;

o який зміст робіт з матеріальним потоком;

o який зміст робіт з інформаційним потоком, тобто яка інформація використовується або формується (які документи складаються або використовуються в процесі виконання робіт;

o які механізми застосовуються в ході виконання робіт.

Примірна форма технологічної карти, наведена в табл. 28, містить фрагмент технологічного процесу - опис операції розміщення товарів на зберігання. Вихідною умовою для її виконання є закінчення приймання товару за якістю та кількістю. Виконавцем є член бригади товарного складу. Основний зміст роботи з матеріальним потоком: транспортування, розміщення на зберігання. Основний зміст роботи з інформаційним потоком: визначення місць зберігання на основі плану-схеми складу із зазначенням кодів місць зберігання. Як засоби механізації може використовуватися електронавантажувач або електроштабелери.

Таблиця 28

Технологічна карта роботи складу підприємства оптової торгівлі (фрагмент)

п/п

Вихідні

умови

Ділянка

виробництва

робіт

Виконавці

Зміст

робіт

Форми

документів

Механізми

Примітка

Наприклад, операція розміщення товарів на зберігання

1.

Закінчення приймання товарів за кількістю та якістю

Ділянка приймання - зона зберігання

Член бригади товарного складу

Визначення місць зберігання. Транспортування. Розміщення

План-схема складу із зазначенням кодів місць зберігання

Електронавантажувач

Электроштаблер

Товари одного виду розміщувати по обидві сторони одного проходу. Укладання товарів по секціях стелажів проводити знизу вгору (по вертикалі). Штабельное зберігання товарів застосовувати для великогабаритних товарів і товарів, що мають великий об'єм зберігання. При укладанні товарів в штабелі забезпечувати доступ до кожному найменуванню товару

2.

Закінчення розміщення товарів

Склад

Член бригади товарного складу

Передача в торговий відділ підприємства інформації про розміщення товарів із зазначенням коду місця зберігання

Прибуткова накладна

Код місця зберігання шестизначний:

1-я і 2-я цифри коду - номер стелажа;

3-я і 4-я - номер секції; 5-я і 6-я - номер полиці

У технологічній карті процес переробки вантажів на складі представляється розчленована на окремі етапи вантажно-розвантажувальних, контрольно-облікових і спеціальних внутрішньоскладський операцій, причому по кожному етапу вказуються засоби виконання і склад виконавців тих чи інших операцій.

Технологічна карта дозволяє встановити ряд істотних показників, що характеризують організацію робіт на складі.

В основу технологічного процесу повинно бути покладено поділ товарів на групи, що мають специфічні особливості складської обробки. Відповідно, по деяких операціях технологічного процесу (розміщення товарів на зберігання, комплектація замовлень та ін) доцільно розробляти декілька технологічних карт, що відображають специфічні особливості складської переробки конкретної групи товарів

Технологічні карти, розроблені як для всього технологічного процесу, так і для окремих його етапів, доцільно використовувати разом з мережними графіками. Подібно до мережного графіка технологічна карта показує логіку всього складського процесу, однак робить це не в часовому, а в техніко-технологічному розрізі.

Представлене в карті єдине опис технологічного процесу доповнюється розгорнутим описом окремих процедур.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Транспортно-технологічна структура переробки вантажів на складі
Технологічні планування складів
Принципова схема технологічного процесу на складі
Принципи організації технологічних процесів на складах
Надходження вантажів на склад
Технологічні графіки
Технологічна карта проектування
Безпечна експлуатація технологічного обладнання галузі
Електронні карти
Соціальна карта
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси