Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Менеджмент»
Лекція I. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ Визначення менеджменту Умови та чинники виникнення та розвитку менеджментуАристотель про управлінняМакіавеллі про державу Поняття функцій менеджменту Менеджери, їх основні компетенції, рівні управління. Типи менеджментуУправління логістикоюЛекція 2. ПРИРОДА УПРАВЛІННЯ І ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ Еволюція менеджменту як наукової дисципліни Етапи та школи в історії менеджменту : Школа наукового управління,Класична (адміністративна) школа управління,Школа людських відносин, Школа науки управління (кількісний підхід) Підходи до управління: системний, процесний, ситуаційнийЛекція 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМА Поняття організації як системи. Основні положення теорії систем Відкриті і закриті системи Модель організації як відкритої системи. Концепція 7-S Т. Пітерса і Р. Уотермана Організація та її внутрішнє та зовнішнє середовище Характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища Характеристики зовнішнього середовища Характеристики внутрішнього середовища Життєвий цикл і типи організаційМодель життєвого циклу організацій Ларрі Грейнера (1972) Модель життєвого циклу організації І. Адізеса. Адаптація організації до умов зовнішнього середовищаЛекція 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ Поняття ефективності менеджменту Вимір і оцінка ефективності менеджментуКритерії та показники ефективності менеджментуОсновні показники ефективності менеджменту Основні фактори та принципи ефективності менеджментуЛекція ІІ. ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУЛекція 5. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ Зміст і класифікація функцій менеджменту Основні функції менеджментуОперативне керівництвоКоординація Загальні функції менеджменту Функції диференціації управління Функції інтеграції менеджментуЛекція 6. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ Планування як основна функція управлінняПринципи планування в організації Стратегічне планування. Місія і цілі організаціїЗначення місіїПроцес визначення місіїІєрархія цілейВимоги до цілей Типи планування Еталонні стратегії бізнесу Реалізація стратегічного плану Технологія стратегічного і тактичного планування. Принципи і методиЛекція 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ Зміст функції "організація" Організаційні відносини в системі менеджменту (делегування, повноваження, відповідальність) Делегування Відповідальність Повноваження Норми керованості. Централізація та децентралізація. ДепартаменталізаціяЦентралізація і децентралізаціяПоділ праці та спеціалізація,Департаменталізація Поняття організаційної структури. Види організаційних структурДивізіональна структураПроектна організаціяМатричні структури організаціїГібридна структураОрганічні і механістичні організаційні структуриСтратегія і структура Організаційне проектування. Принципи проектування і побудови організаційних структур Проектування роботиМоделі проектування роботи Проектування організаціїПроцес формування організаційної структуриМетоди проектування структур Принципи проектування і побудови організаційних структур Норми і цінності організації. Типові групові цінності Р. СаймонуЛекція 8. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕНЕДЖМЕНТІ Концепції мотивації. Еволюція поняття мотивації Основні поняття. Механізм мотивації Еволюція концепцій мотивації Теорії і моделі мотивації Змістовні теорії мотивації Теорія ієрархії потреб Маслоу А. Двохфакторна теорія мотивації Ф. Герцберга , Теорія набутих потреб Д. МакКлелланда Теорія ERG Альдерфера Процесуальні теорії мотивації Теорія очікування Ст. Врума , Теорія справедливості Дж. Адамса Теорія постановки цілей Проблеми мотивації економічної поведінки Мотиваційна теорія підкріпленняЛекція 9. КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ Координація як функція в системі менеджменту Основні форми координації в організації Контроль як функція менеджменту. Види контролюНеобхідність контролюТипи контролю Моделі контролю зі зворотним зв'язком Організація контролінгу та моніторингу Організація контролінгуІсторія виникненняІнституціональні основиВизначення контролінгуКонцепції контролінгуВиди контролінгуІнструменти контролінгуКонтролери Організація моніторингу Комплексне управління якістю. Методи, прийоми, фактори TQMЛекція 10. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ Сутність і види методів менеджменту Організаційно-адміністративні методи управління Економічні методи управління Соціально-психологічні методи управлінняЛекція ІІІ. РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯЛекція 11. СУТНІСТЬ І ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Прийняття рішень як основний елемент управлінських функцій Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень Основні властивості управлінського рішення Основні вимоги до управлінських рішень Принципи розробки управлінського рішення Типологія управлінських рішеньКласифікація управлінських рішень Умови і чинники якості управлінських рішень Форми підготовки і реалізації управлінських рішеньЛекція 12. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Алгоритм прийняття управлінських рішень Етапи процесу прийняття і реалізації рішень Основна модель прийняття рішень Детермінанти (фактори) рішення Моделювання в процесах прийняття і реалізації управлінських рішень Класична (нормативну) модель прийняття рішень Адміністративна (дескриптивна) модель прийняття рішень Політична модель прийняття рішень Процедури погодження та затвердження рішень в організації. Контроль реалізації управлінських рішеньЛекція 13. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Класифікація методів прийняття рішень Методи діагностики проблем Методи генерування альтернатив Методи оцінки і вибору альтернатив Експертні методиЕкспертне ранжування Критеріальні методиКонцепція визначеностіКонцепція ризикуКонцепція невизначеностіВироблення рішення в умовах визначеності: оптимізаційний аналізВироблення рішення в умовах ризикуВикористання дерева рішень в багатоетапних імовірнісних завданняВироблення рішення в умовах невизначеностіДисконтування та теперішня вартість грошей Методи реалізації та оцінки результатів управлінських рішеньЛекція 14. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Ефективність управлінських рішень та її складові Методи розрахунку економічної ефективності підготовки і реалізації управлінських рішень Система інформаційної та інтелектуальної підтримки розробки і реалізації управлінських рішеньПоняття та визначенняХарактеристики СППРКласифікації СППРАрхітектура СППРМетоди підтримки прийняття рішень на основі інформаційних технологій Відповідальність в системі розробки і реалізації управлінських рішень. Види відповідальностіЛекція IV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИЛекція 15. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ Комунікаційний процес, його модель і типи Міжособистісні комунікації. ПерешкодиМетоди ефективного слухання Організаційні комунікації. Поліпшення комунікацій в організаціїКомунікаційні ролі індивідівПерешкоди організаційної комунікаціїМетоди вдосконалення комунікації в організації Комунікаційні мережі Комунікаційні стилі Інформаційні технології менеджментуЗамкнутий цикл планування потреб у матеріальних ресурсів (CL MRP)- Планування ресурсів підприємства (ERP)Оптимізації управління ресурсами підприємств (ERP II)Менеджмент як співробітництво (МВС) Основні елементи управлінської інформаційної системиФункціональні підсистеми інформаційних системЗабезпечують підсистеми інформаційних системЛекція 16. ВЛАДА І ВПЛИВ Управління людиною та управління групою. Людський фактор в менеджменті Класифікація груп: формальні і неформальні групи людей. Управління взаємодією Класифікація груп: формальні і неформальні групи людей Керування взаємодією Динаміка груп в системі менеджменту Вплив і владу. Форми влади Р. Френчу і Б. Рэйвену Механізми реалізації влади Лідерство в сучасному менеджменті Теорія лідерських якостей Концепція лідерської поведінки. Теорія X і теорія У Д. МакГрегора Концепція лідерської поведінки Теорія X і теорія У Д. МакГрегора Ситуаційні теорії лідерства Сучасні теорії лідерстваЛекція 17. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ Поняття організаційного конфлікту, Причини виникнення конфліктів Рівні конфліктів Види організаційних конфліктів Структура (цикл) конфлікту Управління конфліктомЛекція 18. САМОМЕНЕДЖМЕНТ ТА ІМІДЖ КЕРІВНИКА Самоменеджмент: поняття, концепції, принципи Фактори формування ефективного самоменеджментуПріоритети і зрілість системи цінностейСтавлення до змінМіжособистісна орієнтаціяКогнітивний стиль (тип мислення І. Майерс-Бріггсу) Самоменеджмент як цілеспрямована робота менеджера над собою Імідж менеджераЛекція 19. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В МЕНЕДЖМЕНТІ Зміст організаційної культури Рівні організаційної культури Принципи формування та підтримки організаційної культури Управління організаційною культурою Національні фактори в організаційній культурі. Модель ХофстедаТипологія С. ИошимуриТипологія У. НойманаТипологія Р. Хофстеда
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси