Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Персонал як об'єкт реінжинірингу

Об'єктом практичного реінжинірингу, як було показано вище, є бізнес-процеси. Разом з тим процесний підхід може бути застосований як до бізнесу в цілому, так і до ресурсів підприємства, в тому числі і до персоналу, в силу наступних причин.

1. Для сучасного стану вітчизняних підприємств велика значущість персоналу. Проблеми забезпечення зайнятості та соціальної захищеності працівників, збереження професійної та кваліфікаційної структури трудових ресурсів, утримання соціальних об'єктів істотно впливають на кінцеві показники діяльності підприємств.

2. Проблеми, пов'язані з персоналом підприємства, носять стратегічний характер. Підтримання існуючого бізнес-процесу можливо лише до певного рівня чисельності та структури персоналу, витрат на його відтворення. Перевищення порогових значень зупинить сам бізнес-процес.

3. Значення персоналу для реінжинірингу обумовлено тісним переплетенням речових і особистих факторів виробництва. Наприклад, на підприємствах технологічна взаємозалежність різних робіт доповнюється соціальними залежностями. Тому, якщо намічено підвищити заробітну плату працівникам одному щаблі ієрархії, доводиться вирішувати питання зміни умов оплати і на сусідніх ступенях. Збереження такого підходу істотно обмежує реінжиніринг бізнес-процесів.

4. При реінжинірингу важливо враховувати економічні та соціальні аспекти. Економічні аспекти пов'язані з витратами на пошук, прийом, навчання, звільнення працівників, а також з витратами на випуск продукції, фінансовими обмеженнями і т. д. Соціальні аспекти обумовлені системою формальних і неформальних зв'язків на підприємстві, що перешкоджають звільнення і найму працівників, навіть якщо того вимагає економічна ситуація. Отже, при реінжинірингу бізнес-процесів важливо враховувати обмеження, пов'язані з персоналом підприємства.

5. Персонал може бути позитивним фактором реінжинірингу бізнес-процесів. Стратегічний успіх підприємства з цих позицій пояснюється різними можливостями працівників (включаючи інтелект, наполегливість, ентузіазм тощо). При цьому провідним фактором є прагнення зайняти певне положення у майбутньому оновленому підприємстві.

Слід зазначити, що достатньо глибоко опрацьовані питання реінжинірингу інформаційних і фінансових допоміжних процесів. Найбільш часто згадувані області застосування реінжинірингу - фінанси, маркетинг і збут, побудова інформаційних систем. При цьому методологічні та методичні основи реінжинірингу персоналу розроблені слабо.

При реінжинірингу персоналу необхідно комплексно враховувати фактори, пов'язані з бізнес-процесом, бюджетом, організаційною структурою, системою робочих місць підприємства.

В літературі по реінжинірингу наводиться кілька варіантів політики підприємства по відношенню до робочих місць, які у результаті процесу поліпшень виявилися непотрібними.

Варіант 1. Підприємство може гарантувати, що не буде звільнень, і оголосити, що всі повинні бути готові змінити свою посаду чи фах. Процес реінжинірингу повинен зробити підприємство більш конкурентноздатним і, отже, поліпшити його ринкові позиції. Вивільнені працівники можуть використовуватися при реалізації нових інвестиційних проектів.

Такі підприємства скорочують свою чисельність за рахунок природного убутку, тобто виходу працівників на пенсію та природної плинності кадрів.

Однак такий підхід реальний, якщо підприємство знаходиться на стадії зростання або якщо можна перевести працівників в інші підрозділи.

Варіант 2. Підприємство може визнати, що у нього з'явилися зайві працівники, але вирішувати цю проблему збирається на добровільній основі.

Перевага такого підходу - у зменшенні побоювань перед радикальними змінами. Недолік пов'язаний з тим, що підприємство не може контролювати, хто саме звільниться. Часто це найбільш талановиті та впевнені в собі співробітники, готові ризикнути, тоді як менш цінні працівники залишаються па підприємстві, погоджуючись на будь-які умови.

Втрата кваліфікованих працівників не означає, однак, позбавлення від зайвого персоналу, до того ж адміністрації доводиться наймати нових працівників, часто незнайомих зі специфікою підприємства.

Слід також враховувати, що звільнення за власним бажанням включають в себе і певну частку вимушених звільнень.

Варіант 3. Підприємство може визнати появу зайвих працівників і вирішувати цю проблему прямим шляхом, розробляючи програму примусового звільнення.

Стратегічно це найбільш вигідний варіант, так як, по-перше, він забезпечує одержання вигод майже негайно, а по-друге, залишаються найбільш цінні співробітники. Однак така політика наштовхується па обмеження, пов'язані з збереженням підприємства як цілісного виробничого і соціального організму.

Об'єктом реінжинірингу персоналу є процеси його відтворення. Аналіз практичних питань свідчить про актуальність правильного їх опису. Економічна література з цих питань досить численна, але не дає вичерпної відповіді.

Зауважимо, що концепція фаз відтворення робочої сили в організаційно-технічному відношенні малопридатна при вирішенні реальних питань управління.

Розглянемо підхід до реінжинірингу персоналу, пов'язаний з виділенням етапів життєвого циклу персоналу підприємства. При цьому під етапом життєвого циклу розуміються однорідні процедури, що застосовуються підприємством для регулювання відтворення персоналу. Порівняльна характеристика життєвих циклів товару і персоналу наведена у табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Порівняльна характеристика життєвого циклу товару та персоналу

Етапи життєвого циклу товару

Етапи життєвого циклу персоналу підприємства

Маркетинг

Визначення потреби в персоналі

Проектування і розробка продукції. Технологічна підготовка виробництва

Проектування трудових процесів та робочих місць. Організаційне проектування

Матеріально-технічне постачання

Професійна орієнтація. Набір (пошук і найм)

Виробництво

Підготовка кваліфікованих працівників

Контроль якості продукції

Атестація та оцінювання працівників. Професійний відбір

Упаковка

Трудові контракти. Оформлення та ведення документації по кадрах

Зберігання

Формування резерву на висування

Транспортування

Зовнішня та внутрішня доставка працівників до місця роботи або проживання

Реалізація і розподіл продукції

Розстановка. Посадові та професійні переміщення. Ротація кадрів

Монтаж

Ввідне навчання. Професійна адаптація

Експлуатація

Організація і нормування праці. Стимулювання і оплата праці. Умови і безпеку праці. Режим робочого часу. Забезпечення трудової дисципліни

Технічна допомога і обслуговування

Перепідготовка. Підвищення кваліфікації

Утилізація після використання

Рекреація (відпустки, лікарняні, інвалідність тощо). Звільнення. Пенсійне забезпечення. Робочий і вільний час

Виділені етапи життєвого циклу і зв'язку між ними характеризують можливі об'єкти реінжинірингу персоналу і піддаються подальшій конкретизації за формами, різновидами, технології здійснення. Наприклад, стимулювання і оплату праці можна диференціювати на оплату за окладів, преміювання, встановлення надбавок і компенсацій (доплат) і т. п. З точки зору технології здійснення набір співробітників можна підрозділити на самостійний або за допомогою сторонніх організацій і т. п.

При цьому необхідно враховувати, що процеси у сфері персоналу можуть бути зовнішніми по відношенню до підприємства (наприклад, процеси професійної орієнтації, спрямовані на потенційних працівників; взаємодії з самостійними навчальними закладами, що здійснюють підготовку кадрів, тощо) і внутрішніми (наприклад, протікають всередині підприємства процеси атестації персоналу, стимулювання праці тощо).

Наведена класифікація має практичне значення не сама по собі, а в органічному зв'язку з реінжинірингом персоналу.

З урахуванням цього реінжиніринг персоналу по суті означає встановлення і підтримку певного поєднання між етапами життєвого циклу в єдності зовнішнього і внутрішнього аспектів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Реінжиніринг персоналу підприємства
Методичні рекомендації щодо реінжинірингу персоналу
Основи реінжинірингу бізнес-процесів
Персонал підприємства як об'єкт управління
Основні принципи і правила реінжинірингу
Захист персоналу об'єктів економіки
Етапи процесу управління персоналом підприємства
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу
Сучасні тенденції в управлінні персоналом
Основні властивості реінжинірингу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси