Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Реформація балансу - завершальні запису звітного року

Реформація балансу - це списання прибутку (збитку), отриманого господарюючим суб'єктом за минулий фінансовий рік. Реформацію проводять 31 грудня, після того, як в обліку організації буде відображена остання господарська операція.

Сама операція по реформації балансу складається з того, що закривають рахунок 99 "Прибутки та збитки", на якому протягом року:

- враховувалися фінансові результати діяльності організації (як з звичайної діяльності, так і з іншої);

- відображалися доходи та витрати від надзвичайних ситуацій;

- вироблялося нарахування податку на прибуток;

- збиралася інформація про суми штрафів за податкові правопорушення.

Потім включають фінансовий результат, отриманий господарюючим суб'єктом за минулий рік, до складу нерозподіленого прибутку або непокритого збитку.

Роблять це таким чином: за підсумками року на рахунку 99 утворюється кредитове (прибуток) або дебетове (збиток) сальдо. Це сальдо списують останнім записом звітного року, складаючи бухгалтерські проводки:

а) якщо за підсумками року фірма отримала прибуток:

Дебет 99 Кредит 84 - списана чистий (нерозподілений) прибуток звітного року;

б) якщо за підсумками року фірма отримала збиток:

Дебет 84 Кредит 99 - відображено чистий (непокритий) збиток звітного року.

Приклад. За підсумками року ЗАТ "Актив" отримало:

- прибуток від звичайних видів діяльності (кредитовий оборот за рахунком 99) у сумі 230 000 руб.;

- збиток від інших видів діяльності (дебетовий оборот за рахунком 99) у сумі 1600 руб.

Крім того, товариство нарахувало податок на прибуток в сумі 72 000 руб. і заплатила пені по податках у розмірі 1500 руб.

Таким чином, на 31 грудня в обліку "Активу" буде значитися прибуток в сумі 154 900 руб.(230 0000 - 1600 - 72 000 -- 1500). Останній проводкою грудня слід включити цю суму до складу нерозподіленого прибутку.

Це відобразиться в обліку записом:

Дебет 99 Кредит 84 - 154 900 руб. - списана чистий (нерозподілений) прибуток року.

Куди розподілити цю прибуток, акціонери "Активу" вирішуватимуть в наступному році.

Процес накопичення інформації про фінансові результати вимагає організації аналітичного обліку. Його ведуть щомісячно, стежачи за правильністю відображення господарських операцій.

В бухгалтерському обліку доходи й витрати можуть бути декількох видів:

- по звичайних видах діяльності, які списують на рахунок 90 "Продажі";

- інші, які списують на рахунок 91 "Інші доходи і витрати".

Фінансовий результат за звичайним видам діяльності відображають на рахунку 90 "Продажі". У відповідності з Планом рахунків до нього відкривають субрахунки:

- 90-1 "Виручка";

- 90-2 "Собівартість продажів";

- 90-3 "Податок на додану вартість";

- 90-4 "Акцизи";

- 90-9 "Прибуток/збиток від продажу".

Останнього числа кожного місяця відображається фінансовий результат, при цьому синтетичний рахунок 90 "Продажі" закривається. Тобто в залежності від фінансового результату від звичайної діяльності роблять одну з двох записів:

Дебет 90-9 Кредит 99 - відображено прибуток від звичайних видів діяльності;

Дебет 99 Кредит 90-9 - відображений збиток від звичайних видів діяльності.

Приклад. У січні ЗАТ "Актив" отримало виручку від продажу товарів у сумі 1 180 000 руб. (у тому числі ПДВ - 180 000 руб.). Собівартість проданих товарів склала 600 000 руб. Витрати на продаж товарів - 170 000 руб.

У бухгалтерському обліку січня ЗАТ "Актив" повинні бути зроблені наступні проводки:

Дебет 62 Кредит 90-1 - 1 180 000 руб. - відображено виручка від продажу товарів;

Дебет 90-3 Кредит 68, субрахунок "Розрахунки по ПДВ" - 180 000 руб. - нарахований ПДВ;

Дебет 90-2 Кредит 41 - 600 000 руб. - списана собівартість проданих товарів;

Дебет 90-2 Кредит 44 - 170 000 руб. - списані витрати на продаж;

31 січня закривається синтетичний рахунок 90. Для цього складається наступна проводка:

Дебет 90-9 Кредит 99 - 230 000 руб.(1 180 000 - 180 000 -600 000 - 170 000) - відображено прибуток від продажу за січень.

Аналогічні записи здійснюються щомісячно наростаючим підсумком з початку року. А в кінці року всі субрахунки до рахунку 90 "Продажі" закриваються внутрішніми проводками. При цьому робляться такі записи:

а) кредитове сальдо субрахунка 90-1 закривають проводкою:

Дебет Кредит 90-1 90-9;

б) дебетове сальдо субрахунків 90-2. 90-3, 90-4 та ін. закривають проводками:

Дебет 90-9 Кредит 90-2 (90-3, 90-4...).

Облік інших доходів і витрат ведуть на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". До цього рахунку відкривають такі субрахунки:

- 91-1 "Інші доходи";

- 91-2 "Інші витрати";

- 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат". Щомісячно відображається результат від інших видів діяльності наступним чином:

Дебет 91-9 Кредит 99 - відображено прибуток від інших видів діяльності;

Дебет 99 Кредит 91-9 - відображений збиток від інших видів діяльності.

Закриття всіх субрахунків, відкритих до рахунку 91 "Інші доходи і витрати" здійснюється по закінченні року. Роблять це так:

Дебет 91-1 Кредит 91-9 - списуються інші доходи; Дебет 91-9 Кредит 91-2 - списуються інші витрати.

Приклад. У січні ЗАТ "Актив" отримало дохід від здачі майна в оренду в сумі 2360 крб (у тому числі ПДВ - 360 руб.). Витрати, пов'язані з наданням майна в оренду, склали 3600 руб. Здача майна в оренду не є для "Активу" звичайною діяльністю.

У бухгалтерському обліку ЗАТ "Актив" будуть зроблені такі проводки:

Дебет 76 Кредит 91-1 - 2360 руб. - нарахована орендна плата за звітний період;

Дебет 91-2 Кредит 68, субрахунок "Розрахунки по ПДВ" - 360 руб. - нарахований ПДВ з орендної плати;

Дебет 91-2 Кредит 02 (70, 69...) - 3600 руб. - відображені витрати, пов'язані зі здачею майна в оренду;

31 січня слід закрити рахунок 91. Для цього потрібно зробити проводку:

Дебет 99 Кредит 91-9 - 1600 руб. (2360 - 360 - 3600) - відображений збиток від іншої діяльності організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Платіжний баланс
Події після звітної дати, порядок їх відображення у звітності
Загальна оцінка бухгалтерського балансу
Тактико-організаційні основи контролю і запису переговорів
Здійснення контролю і запису телефонних переговорів
Платіжний баланс країни
Аналітичний баланс і баланс в управлінському форматі
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ
Звітний період та звітна дата
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси