Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Життєвий цикл організації

Життєвий цикл організації - це період, протягом якого організація проходить чотири стадії свого розвитку: створення, зростання, зрілість і занепад (спад). Це передбачувані зміни стану організації, які протікають у часі з певною періодичністю, послідовністю. Варіант основних етапів життєвого циклу організації представлений на рис. 25.1.

Завдання керівника полягає в тому, щоб попять, які причини переходу конкретної організації від однієї стадії до іншої. Запланований цей перехід заздалегідь або є реакцією на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі?

Кожна стадія життєвого циклу має специфічні особливості. Розглянемо найбільш характерні з них.

Стадія створення організації

Організація знаходиться в стадії становлення, цілі поки ще недостатньо чіткі, творчий процес протікає вільно. Основні зусилля спрямовані па з

Графік життєвого циклу організації

Рис. 25.1. Графік життєвого циклу організації

будівля продукту і виживання в умовах ринку. Організація, як правило, невелика, відносини між співробітниками неформальні. Тип лідера - новатор. На цій стадії найчастіше формується організаційна структура управління, слабо проявляються поділ і спеціалізація управлінської праці. Вищий рівень керівництва представлений, як правило, засновником, якому безпосередньо підпорядковуються виробництво і фінанси. Він же несе всю відповідальність за прийняті рішення.

На цій стадії перед організацією стоять дві основні завдання:

o доступ до необхідних ресурсів;

o оволодіння механізмом конкуренції. Керівництву слід зосередити особливу увагу:

o на вивченні споживчого попиту на вироблену продукцію, послуги на конкурентних ринках;

o зборі й аналізі інформації про діяльність і наміри конкурентів, їх зіставленні з можливостями, ресурсами своєї організації;

o з'ясування необхідності та доцільності нарощування потенціалу організації і внесення відповідних коректив у стратегію;

o раціоналізації управлінського процесу, що включає розстановку кадрів, створення надійного механізму прийняття рішень, системи мотивації;

o прийняття всіляких заходів щодо залучення додаткових ресурсів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

На стадії створення організації перед менеджерами стоять особливо складні завдання. Їх суть можна звести до дилеми "бути чи не бути". На цій стадії необхідний особливо ретельний і всебічний аналіз ситуації (табл. 25.2).

Стадія зростання організації

На цій стадії інтенсивно розвиваються інноваційні процеси, остаточно формується місія (призначення) організації. Комунікації і контроль залишаються неформальними. По мірі зростання організації в ній посилюються процеси поділу і спеціалізації управлінської праці, що в свою чергу викликає утворення нових структурних підрозділів. Отже, організаційна структура стає більш складною, зростає число рівнів ієрархії, відбувається збільшення питомої ваги адміністративних методів управління за рахунок створення нових інструкцій, положень, процедур, нормативів.

На даній стадії перед організацією стоять такі завдання:

1) забезпечення умов економічного зростання;

2) досягнення високої якості товарів, послуг.

Таблиця 25.2. Аналіз ситуації на сталій створення організації

Напрямки та етапи

Показники

Мета

Метод

Результат

1. Вибір товару або послуги

Визначити ніш)на ринку

Вивчити обсяг продажів і удовлетворяемость попиту (місткість ринку), а також можливість витиснення товару з ринку

Можливий обсяг продажу товару

2. Оцінка

дій

конкурентів

Визначити можливості конкурентів дня заняття ніші на ринку

Вивчити роботу аналогічних підприємстві: технологію, організацію, якість продукції, витрати, постачання, збут, інфраструктурні зв'язку

Домінуючий фактор конкуренції

3. Аналіз схеми підприємництва

Визначити необхідні ресурси та можливість їх отримання

Вивчити можливості створення технології (придбання, встановлення обладнання, його експлуатації), забезпечення сировиною, матеріалами, приміщеннями, послугами

Формування системи вихідних умов і передумов

4. Аналіз оточення

Визначити значущість зовнішніх чинників

Вивчити стан державно-політичних, економічних, технологічних та інших факторів. Визначити тенденції їх розвитку

Невизначеність значень факторів. Стабільність значень факторів.

Темпи зміни значень

Керівництвом організації повинен бути вибраний такий тип управління, який забезпечить підтримання стабільного балансу між стабільністю і новаціями, здійснення ефективної діяльності в поточному періоді з одночасним плануванням майбутнього.

На стадії зростання на перший план в діяльності керівника виступають наступні завдання:

1) вирішення соціальних проблем колективу, що дозволяє закріплювати і розвивати зацікавленість працівників;

2) забезпечення балансу між поточної і перспективної інноваційної діяльністю, між підвищенням якості продукції та послуг і пошуками нових сфер застосування капіталу;

3) оптимізація співвідношення між централізацією і децентралізацією в управлінні організацією, впровадження прогресивних структур управління, інформаційних технологій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Модель життєвого циклу організації І. Адізеса.
Життєвий цикл організації
Стадія зрілості організації
Організація, планування, створення системи взаємодії
Створення кредитної організації
Стадія зрілості організації
Неокласична модель зростання Солоу - Свана
Економічне зростання і розвиток
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси