Меню
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Психологія та педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Педагогічний процес як цілісне явище

Поняття цілісності педагогічного процесу

Головна властивість педагогічного процесу як динамічної системи - його здатність до виконання соціально обумовлених функцій. Однак суспільство зацікавлене в тому, щоб їх виконання відповідало високому рівню якості. А це можливо за умови функціонування педагогічного процесу як цілісного явища: цілісна, гармонійна особистість може бути сформована лише в цілісному педагогічному процесі.

Цілісність - синтетична якість педагогічного процесу, що характеризує вищий рівень її розвитку, результат стимулюючих свідомих дій і діяльності суб'єктів, що функціонують у ньому. Цілісному педагогічному процесу притаманні внутрішня єдність складових його компонентів, їх гармонійна взаємодія. В ньому постійно відбуваються рух, подолання суперечностей, перегрупування взаємодіючих сил, освіта нової якості.

Цілісний педагогічний процес передбачає таку організацію життєдіяльності вихованців, яка відповідала б їхнім життєвим інтересам та потребам і надавала б збалансований вплив на всі сфери особистості: свідомість, почуття і волю. Будь-яка діяльність, наповнена морально-естетичними елементами, що викликає позитивні переживання і стимулююча мотиваційно-ціннісне ставлення до явищ навколишньої дійсності, відповідає вимогам цілісного педагогічного процесу.

Цілісний педагогічний процес несводим до єдності процесів навчання і виховання, об'єктивно функціонують як частина і ціле. Не може розглядатися як єдність процесів розумового, морального, естетичного, трудового, фізичного та інших видів виховання, тобто як зворотне зведення в єдиний потік механічно вирваних частин єдиного цілого. Є єдиний і неподільний педагогічний процес, який зусиллями педагогів повинен постійно наближатися до рівня цілісності через вирішення протиріччя між цілісністю особистості школяра і спеціально організованими впливами на нього в процесі життєдіяльності.

Основні аспекти цілісності педагогічного процесу

У змістовному плані цілісність педагогічного процесу забезпечується відображенням у меті і змісті освіти досвіду, накопиченого людством у взаємозв'язку його чотирьох елементів: знань, у тому числі про способи виконання дій; умінь і навичок; досвіду творчої діяльності і досвіду емоційно-ціннісного та вольового ставлення до навколишнього світу. Реалізація основних елементів змісту освіти є не що інше, як реалізація єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій мети педагогічного процесу.

В організаційному плані педагогічний процес набуває властивість цілісності, якщо забезпечується єдність лише відносно самостійних процесів-компонентів:

1) процесу освоєння та конструювання дидактичного адаптування змісту освіти і матеріальної бази (змістовно-конструктивна, матеріально-конструктивна і операційно-конструктивна діяльність педагога);

2) процесу ділової взаємодії педагогів і вихованців щодо змісту освіти, засвоєння якого останніми - мета взаємодії;

3) процесу взаємодії педагогів і вихованців на рівні особистих відносин (неформальне спілкування);

А) процесу освоєння вихованцями змісту освіти без безпосередньої участі педагога (самоосвіта та самовиховання).

Як видно, перший і четвертий процеси відображають предметні відносини, другий - власне педагогічні, а третій - взаємні, отже, охоплюють педагогічний процес в його цілісності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи здійснення цілісного педагогічного процесу
Сутність педагогічного процесу
Сутність педагогічного процесу
Поняття про засади педагогічного процесу
Теорія цілісного педагогічного процесу
Педагогічна задача - основна одиниця педагогічного процесу
Теорія цілісного педагогічного процесу
Закони і закономірності педагогічного процесу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси