Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель РЕST-аналізу

Модель PEST-аналізу (табл. 19.4) являє собою інструмент розуміння ринку, позиції компанії, можливостей та перспективних напрямків бізнесу. При цьому для простоти і зручності аналізу всі фактори прийнято спільно розглядати у вигляді четырехпольной таблиці: політи-

Таблиця 19.4. Модель РЕST-аналізу

Модель РЕST-аналізу

чних факторів, економічних факторів, соціокультурних тенденцій і технологічних інновацій.

На практиці PEST-аналіз зручно застосовувати при розробці плану маркетингу як інструмента макроекономічного аналізу навколишнього середовища і наявних ресурсів.

Модель ланцюжки збільшення вартості М. Портера

Модель ланцюжки збільшення вартості М. Портера (Value Chain) дозволяє на основі аналізу функціональних дій підприємства та створення ринкових цінностей і забезпечення конкурентних переваг стимулювати процеси інтенсифікації інноваційного розвитку.

До основних елементів ланцюжка приросту вартості (лінійним функцій) відносяться (рис. 19.6):

o вхідна логістика, що включає одержання, зберігання, контроль товарно-матеріальних запасів, планування транспортних перевезень;

o операції, що включають обробку, упаковку, складання, обслуговування обладнання, тестування і всі інші дії, що створюють цінність, які перетворюють вклади в остаточний продукт;

o вихідна логістика (дії, необхідні для доставки кінцевого продукту клієнтам: зберігання на складах, виконання замовлення, перевезення, управління дистрибуцією);

o маркетинг і продажі (дії, пов'язані з спонуканням покупців до здійснення покупки продукту, включаючи: вибір каната збуту, рекламу, просування, продажу, ціноутворення, менеджмент роздрібного продажу тощо);

o сервісні послуги (дії, які підтримують і підвищують цінність продукту, включаючи: клієнтську підтримку, ремонтні послуги, установку, тренінг, управління запасних частин, модернізацію тощо).

До заходів з підтримки основної лінійки приросту вартості (технічна підтримка) відносяться:

o закупівлі (закупівлі сировини, сервіс, запасні частини, будівлі, машинне устаткування тощо);

o розвиток технології (розвиток технологій для підтримки дій у ланцюжку приросту вартості таких як: наукові дослідження і розробки, автоматизація процесів, дизайн та ін);

Модель ланцюжки збільшення вартості (Value Chain) М. Портера

Рис. 19.6. Модель ланцюжки збільшення вартості (Value Chain) М. Портера

o управління людськими ресурсами (дії, пов'язані з рекрутингом, розвитком (освітою), утримуванням та компенсацією працівникам і менеджерам);

o інфраструктура фірми (включає загальне керівництво, менеджмент планування, правовий, фінансовий аспект, бухгалтерський облік, громадські справи, управління якістю тощо).

Як правило, ланцюжок збільшення вартості компанії з'єднана з іншими ланцюгами прирощення вартості і є частиною більш великої ланцюжка приросту вартості. Конкурентна перевага багато в чому залежить від можливостей стимулювати процеси інтенсифікації інноваційного розвитку але всьому ланцюжку приросту вартості.

Модель аналізу портфеля замовлень П. Кралича

Модель П. Кралича дозволяє стимулювати процеси інноваційного розвитку підприємства на основі аналізу портфеля замовлень.

Концепція П. Кралича, заснована на бінарної класифікації двох факторів підприємства - прибуток і ризик, наведена на рис. 19.7.

Модель П. Кралича аналізу портфеля замовлень компанії

Рис. 19.7. Модель П. Кралича аналізу портфеля замовлень компанії

Вплив стимулювання на прибуток (Profit Impact) в моделі П. Кралича розглядається з позицій стратегічного розвитку з урахуванням вартості закупівель, доданої вартості продуктової лінійки, відсотка сировини в сукупних витратах та їх впливу на прибутковість.

Ризик для поставок (Supply Risk) в моделі П. Кралича розглядається як категорія складності ринку поставок, що складається з дефіциту поставок, темпів заміщення технологій і (або) матеріалів, бар'єрів для доступу, витрат на логістику в монопольну або олігопольну структуру. При цьому аналізуються можливості стимулювання постачальників.

Модель П. Кралича розрізняє наступні чотири продуктові категорії:

o базові продукти (Leverage Items);

o стратегічні продукти (Strategic Items);

o некритичні продукти (некритичних Items);

o проблемні продукти (Bottleneck Items). Розглянемо докладніше кожну з цих продуктових категорій.

Базові продукти (Leverage Items). Продукти, на які припадає високий відсоток прибутку покупця і для яких присутня багато постачальників. При цьому постачальника поміняти легко і якість продукту стандартизований.

При аналізі ринкової влади в ланці "покупець - продавець" перевагу має покупець. Обидва учасника ланки "покупець - продавець" мають помірний рівень взаємозалежності.

Для базового продукту в моделі Кралича рекомендується наступна стратегія закупівлі: тендер, вибори постачальника, цільове ціноутворення, парасолькове угоду з кращими постачальниками. Обумовлені замовлення потім розміщуються в якості адміністративної формальності.

Стратегічні продукти (Strategic Items)

Під стратегічними продуктами в моделі П. Кралича розуміються продукти, які критично необхідні для процесу або продукту покупця. Вони характеризуються високим ризиком поставок, викликаним складністю поставок, в тому числі дефіцитом.

З точки зору аналізу ринкової влади в ланці "покупець - продавець" в моделі констатується збалансована влада обох учасників ланки при високому рівні їх взаємозалежності.

Рекомендована стратегія закупівлі при розглянутої категорії продуктів полягає в стратегічному об'єднання покупця і продавця, у тісних взаєминах, у залученні покупцем постачальника на ранній стадії діяльності, спільної діяльності (Co-Creation), розгляд можливостей вертикальної інтеграції, з точки зору довгострокової фокусуванні на її цінності.

Некритичні продукти (некритичних Items)

Розглядаються продукти, які легко придбати і які мають відносно низький вплив на фінансові результати діяльності компанії, при цьому якість цих продуктів також стандартизовано.

З точки зору оцінки ринкової влади в ланці "покупець - продавець" розглянуту ситуацію можна оцінювати як відповідну збалансованої влади. Багато в чому це визначається низьким рівнем взаємозалежності сторін.

Рекомендована стратегія закупівлі для некритичного продукту полягає в скороченні часу і витрат на ці продукти шляхом підвищення стандартизації продуктів і ефективності процесу обробки.

Проблемні продукти (Bottleneck Items)

Розуміються продукти з обмеженою кількістю постачальників або ненадійними поставками. Багато в чому це може бути пов'язано з недостатнім рівнем стандартизації якості. У той же час проблемні продукти на відміну від базових і стратегічних продуктів надають відносно низький вплив на фінансові результати діяльності компанії.

Оцінюючи ринкову владу в ланці "покупець - продавець" для проблемного продукту слід визнати перевага (пріоритет) постачальника, при цьому спостерігається помірний рівень взаємозалежності.

Для проблемного продукту рекомендується стратегія закупівлі, при якій укладається контракт по страхуванню обсягу, реалізується система управління постачальником матеріально-виробничими запасами, створюються додаткові запаси, здійснюється пошук потенційних постачальників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Модель PIMS-аналізу
Модель SPACE-аналізу
Модель факторного аналізу
Моделювання ланцюжка створення цінності для клієнта
Модель економічної доданої вартості (EVA)
Моделі оцінки вартості власного капіталу
Аналіз портфеля замовлень
Видавничий портфель в організації роботи видавництва
Модель PIMS-аналізу
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПРИРОДА СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ І СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Стратегічний аналіз середовища управління
Ф. Кене та фізіократична теорія багатства: поняття чистого продукту
Правила проведення сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини
Організація продажу продуктів банкостраховых
Концепція проблемного навчання
Предметно-проблемний підхід
Типологія проблемних регіонів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси