Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Реклама і зв'язки з громадськістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація виставково-ярмаркових заходів

З світового досвіду випливає, що виставки/ярмарки прийнято класифікувати за п'ятьма основними ознаками:

o за географічним складом експонентів (в залежності від того, які країни/регіони вони представляють);

o за тематичним (галузевою) ознакою;

o за значимістю заходи для економіки міста/регіону/країни;

o за територіальною ознакою (на території якої країни проводиться виставковий захід);

o за часом функціонування (в залежності від тривалості роботи).

1. Класифікація виставок/ярмарків за географічним складом експонентів:

o всесвітні (міжнародні виставки, на яких країни демонструють свої досягнення в галузі економіки, науки, техніки і культури), зокрема до таких виставок відносяться всесвітні універсальні виставки "ЕКСПО";

o міжнародні (характеризуються участю в них фірм з різних країн, кількість іноземних учасників повинно складати не менше 10% від загальної кількості експонентів, виставкове обладнання та надається набір послуг повинні відповідати міжнародним стандартам);

o з міжнародною участю (з числом іноземних учасників менше 10% від загального числа учасників);

o національні (з участю фірм окремо взятої країни);

o міжрегіональні (демонструють продукцію та послуги виробників з декількох регіонів);

o місцеві (регіональні) - з участю фірм тільки з того міста/регіону, де проводиться виставка/ярмарок.

2. Класифікація виставок/ярмарків за галузевим (тематичним) ознакою:

o універсальні;

o спеціалізовані (багатогалузеві і галузеві).

3. Класифікація виставок/ярмарків по значимості заходу:

o федерального значення (що мають значення для країни в цілому);

o міжрегіонального значення (що мають значення для кількох регіонів країни);

o регіонального значення (мають значення тільки для одного регіону);

o місцевого значення (які мають значення для міста, області).

4. Класифікація виставок але територіальною ознакою (в залежності від того, на території якої країни проводиться виставковий захід):

o виставки, які проводяться всередині країни;

o виставки, що проводяться на території інших країн.

5. Класифікація виставок але часу функціонування (в залежності від тривалості роботи):

o постійно діючі (0,5-1 рік і більше);

o тимчасові (0,5-5 місяців);

o короткострокові (від 1-5 днів до 0,5 місяця).

Класифікація організаторів виставково-ярмаркових заходів

Організаторами виставково-ярмаркових заходів можуть виступати:

o федеральні органи виконавчої влади і органи виконавчої влади суб'єктів РФ;

o виставкові організації;

o торгово-промислові палати (ТПП) - ТПП Російської Федерації і регіональні ТПП;

o асоціації (міжрегіональні асоціації економічної взаємодії суб'єктів РФ, а також галузеві);

o інші організації різних форм власності, для яких організація виставкових заходів не є основною діяльністю.

Основні спеціалізовані виставкові комплекси Російської Федерації представлені в табл. 10.3.

Виставкова діяльність у сфері освіти

Маркетингові комунікації дозволяють вузу створити позитивний імідж у потенційних споживачів освітніх послуг у цілях організації і планомірного розвитку відносин з цільовими аудиторіями. В даний час невід'ємною частиною комплексу маркетингу є виставкова діяльність. Серед різноманіття засобів просування (реклама, PR , персональні продажі) виставки визнано одним з найбільш ефективних інструментів маркетингу, оскільки в них одночасно беруть участь всі

Таблиця 10.3. Основні спеціалізовані виставкові комплекси Російської Федерації

Основні спеціалізовані виставкові комплекси Російської Федерації

групи цільових аудиторій: фахівці, абітурієнти, вчителі, батьки, громадські і державні структури, ЗМІ і т. д. У всьому світі виставки, презентації та супроводжуючі їх заходи (семінари, конференції, симпозіуми) фактично відіграють роль двигуна економіки, каталізатора технічного і комерційного прогресу.

Виставка - це ринкова захід з обмеженим часом проведення, що проходить в чітко встановлені строки і повторюється через певні проміжки часу, в рамках якого учасники демонструють зразки своєї продукції і послуги, досягнення павуки і техніки, передового досвіду однієї або декількох галузей народного господарства або інформують відвідувачів в цілях сприяння збуту продукції.

Експозиція - закінчена частина виставки, що має самостійне значення; розміщення в певній системі матеріалу для показу відвідувачам стенду. Завдання експозиції - шляхом підбору, розміщення і оформлення матеріалу дати уявлення про послуги вузу в доступній для відвідувача формі.

Експонат - послуга або продукт, виставлений для публічного огляду.

Експонент - вуз, виставляє освітні послуги або продукти (книги, навчальні програми, методики) для огляду на виставці.

Організатор виставки - особа, що дає оголошення про проведення виставки від свого імені в ЗМІ, та приймає на себе зобов'язання щодо її підготовки та проведення.

Заявка на участь у виставці, ярмарку - документ, в явній і чіткій формі виражає згоду учасника з умовами проведення виставки і прийняття ним на себе відповідної відповідальності.

Відвідувачі виставки - абітурієнти, батьки, вчителі та інші потенційні цільові аудиторії, які виконали умови відвідування, встановлені в оголошенні.

Процес участі організації у роботі виставки умовно ділиться на наступні основні етапи.

1. Прийняття рішення про участь у виставці.

2. Визначення цілей участі фірми у виставці.

3. Вибір конкретної виставки для участі.

4. Підготовчо-організаційний період.

5. Робота в ході функціонування виставки.

6. Аналіз підсумків участі підприємства у роботі виставки.

Кількість виставок в Росії величезна. Моніторинг освітніх виставок в Москві показав популярність наступних (табл. 10.4).

Міжнародні виставки "Освіта та кар'єра - XXI століття", що стали традиційними, займають одне з провідних місць серед найбільших подаються двічі на рік в Росії спеціалізованих експозицій в області освітніх послуг, профорієнтації та зайнятості молоді, матеріально-технічного оснащення навчальних закладів. Запорукою успішної роботи заходів є не тільки участь у їх проведенні урядів Москви і Московської області, Ради ректорів вузів Москви і Московської області, а також інформаційно-організаційна підтримка з боку Федерального агентства з освіти.

Виставки проводяться за підтримки Комітету з освіти і науки Державної Думи Федеральних зборів РФ, Федерального агентства з освіти, Федеральної служби з праці та зайнятості. В організаційний комітет виставки входять представники провідних внз Росії, громадських, молодіжних та міжнародних організацій.

Таблиця 10.4. Перелік освітніх виставок на 2009-2010 навчальний рік

Перелік освітніх виставок на 2009-2010 навчальний рік

Наприклад, на 31-й виставці "Освіта та кар'єра - XXI століття" взяли участь: вищі навчальні заклади (201), середньо-професійні (130), зарубіжні освітні установи (77), а також компанії-роботодавці, Департамент сімейної та молодіжної політики р. Москви, ЗМІ. Урочисте відкриття виставки транслювалося кількома каналами центрального телебачення.

Приклад. На прикладі Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту (ВЗФЭИ) уявімо роботу експонента. Виставка включала 5 етапів: попередній (лютий), день відкриття (4 березня), робочий (5 березня), день закриття (6 березня), підведення підсумків (10-20 березня).

На попередньому етапі для залучення на виставку потенційних абітурієнтів на головній сторінці сайту ВЗФЭИ ( vzfei.ra ) була розміщена інформація про участь у виставці. В районних школах і коледжах через директорів співробітниками інституту були розповсюджені інформаційні релізи про день відкритих дверей у внз та про участь у виставці. В цілях підготовки до участі ВЗФЭИ у Московській міжнародній виставці у Гостинному дворі була створена робоча група в кількості 7 чоловік. Для ефективного розміщення на виставці вибрали кутовий стенд площею 9 м2 із зручно розташованої переговорної зоною, де розміщувалися плазмова панель, столи з ноутбуками для тестування, стійка для рекламних/презентаційних матеріалів та частувань відвідувачів.

Спеціально для виставки розробили мобільні банери з кріпленнями для установки па стаціонарний стенд виставки. Для залучення потенційних абітурієнтів на стенд ВЗФЭИ була розроблена комп'ютерна тестова база, складена за зразком ЄДІ. Па стенді перебували ноутбуки для проходження пробного тестового завдання, що викликало інтерес з боку школярів. За результатами тестування видавався рекламний буклет у вигляді залікової книжки. Для подальшого аналізу результатів участі представники внз анкетували відвідувачів стенду ВЗФЭИ. Анкета містила такі запитання.

1. Хочете придбати освіту в галузі економіки та фінансів?

2. Ф. В. О.

3. Стать.

4. Освіта: незакінчена середня, середня, середньо-спеціальна, середньо-технічна, вища (спеціаліст/бакалавр).

5. Район проживання (округ/вулиця).

6. e-mail (телефон).

7. Мета візиту на виставку: ознайомлення з вузами/отримання інформації про нових освітніх продуктах/ділові контакти.

8. Чи працюєте ви?

9. Назвіть найважливіші критерії вибору освітнього закладу.

За підсумками анкетування були зроблені висновки про трьох головних критеріях вибору внз, на яких необхідно в майбутньому загострювати увагу, це зручне розташування вузу, престиж вузу, кваліфіковані викладачі.

Як результат ефективності участі у виставці на телеканалі "Столиця" в рамках програми "У пошуках рішення з Людмилою Швецової" було показано інтерв'ю з керівником стенду ВЗФЭИ, тема - "Про унікальність вузу та інноваційні методи навчання".

Дуже важливо для внз організувати комунікації з абітурієнтами за допомогою мережі Інтернет. Велика кількість спеціалізованих віртуальних майданчиків з'явилося за останні п'ять років: befocus.ru ("Люди в фокусі"), ucheba.ru (все про освіту), toptalent.ru/educenters (про підвищення кваліфікації), edu-all.ru (все про навчання), planetaedu.ni ("Планета освіти"), znania.ra (пошуково-освітній портал), egeinelr.ru (школярам про ЄДІ) та ін. Участь ВЗФЭИ у Московській міжнародній виставці "Освіта та кар'єра" висвітлювалося на багатьох профільних сайтах, що піднімає рейтинг вузу в очах абітурієнтів.

У зв'язку із зменшенням контингенту студентів необхідно шукати нові цільові сегменти. На фойє економічної кризи підвищився попит на додаткову освіту. З одного боку, це пов'язано з бажанням збільшити власну конкурентоспроможність працівника, а з іншого - вкладення капіталу на перспективу, так як багато людей мають запас фінансової міцності, але бояться, що гроші можуть знецінитися. Тому вузам треба просувати на ринок освітніх послуг другу вищу освіту, МВЛ, магістратуру, курси підвищення кваліфікації та перепідготовки, дистанційна освіта, семінарські заняття та ін., можливо розробляти навчальні програми з вузьконаправленим сегментами, таким, як малий бізнес.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Виставково-ярмаркова діяльність як форма маркетингових комунікацій
Виставкове участь і спецзаходи
Економічний ефект заходів з безпеки життєдіяльності
Виставково-ярмаркова діяльність як форма маркетингових комунікацій
Виставкове участь і спецзаходи
Економічний ефект заходів з безпеки життєдіяльності
Виставково-ярмаркова діяльність як форма маркетингових комунікацій
Правова охорона навколишнього середовища в окремих сферах діяльності людини
Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси