Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів

Насамперед необхідно перевірити положення облікової політики щодо обліку матеріально-виробничих запасів (МПЗ), які відображені в документі "Облікова політика". При цьому особливу увагу слід звернути на таке:

- як обліковуються матеріальні цінності за фактичною собівартістю їх придбання (заготовляння) або за обліковими цінами;

- який метод використовується для списання матеріальних цінностей на витрати виробництва;

- який метод застосовується для обліку руху матеріальних цінностей на складах.

Основні елементи облікової політики, що відносяться до організації обліку матеріально-виробничих запасів, наведені в табл. 7.1.3.

Уточнивши відповідність положень облікової політики, можна приступати до перевірки відповідних комплексів задач з обліку матеріальних цінностей. До таких комплексів належать:

- облік надходження матеріальних цінностей;

- аналітичний облік руху матеріальних цінностей на складах підприємства;

Таблиця 7.1.1

Загальний план аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів

Перевіряється організація ВАТ "Машинобудівний завод"

Період перевірки з 1 січня 2010 по 31 грудня 2010 р.

Кількість людино-годин 320

Керівник аудиторської групи В. Я. Вікторів

Склад аудиторської групи: І. Я. Вікторов, В. о. Соколова, В. В. Петрова

Планований аудиторський ризик 4%

Планований рівень суттєвості

1) якісно - відповідність нормативним актам

2) кількісно - 2%

п/п

Плановані види робіт (комплекси задач)

Період

проведення

Виконавці

1

Перевірка операцій з надходження матеріально-виробничих запасів

Один раз у квартал

В. О. Соколова

2

Перевірка аналітичного обліку руху матеріально-виробничих запасів на складах підприємства

Один раз у квартал

І. Я. Вікторів

В. О. Соколова

3

Перевірка обліку використання матеріально-виробничих запасів, списання нестач, втрат і розкрадань

Один раз у квартал

І. Я. Вікторів

В. О. Соколова

4

Перевірка зведеного обліку матеріально-виробничих запасів

Один раз у квартал

І. Я. Вікторів

5

Проведення аналізу використання матеріально-виробничих запасів

Грудень 2008 р.

І. Я. Вікторів

В. О. Соколова

Керівник аудиторської організації

(підпис)

Керівник аудиторської групи

(підпис)

Таблиця 7.1.2

Програма проведення перевірки обліку матеріально-виробничих запасів

Перевіряється організація ВАТ "Машинобудівний завод"

Період перевірки з 1 січня 2010 по 31 грудня 2010 р.

Кількість людино-годин 320

Керівник аудиторської групи В. Я. Вікторів

Склад аудиторської групи В. Я. Вікторов, В. о. Соколова

Планований аудиторський ризик 4%

Планований рівень суттєвості

1) якісно - відповідність нормативним актам

2) кількісно - 2%

п/п

Найменування аудиторських процедур

Період

проведення

Виконавці

Робочі документи аудитора

1. Перевірка операцій з надходження матеріально-виробничих запасів

1.1

Перевірка обліку операцій по придбанню (купівлі) матеріальних цінностей

Протягом року

І. Я. Вікторів Ст. Ст. Соколова

Відомості з обліку надходження

1.2

Перевірка обліку операцій по надходженню-передачі матеріалів у порядку обміну (бартер)

Протягом року

І. Я. Вікторів Ст. Ст. Соколова

Відомості з обліку надходження

1.3

Перевірка обліку інших операцій з надходження матеріалів (безоплатно, при внесенні вкладу в статутний капітал та ін)

Протягом року

І. Я. Вікторів Ст. Ст. Соколова

Відомості з обліку надходження

2. Перевірка аналітичного обліку руху матеріально-виробничих запасів на складах підприємства

2.1

Вивчення організації зберігання матеріальних цінностей (наявність ваговимірювальних приладів, стелажів і тари, стан картотеки складських карток)

I квартал

І. Я. Вікторів

Інструкція про приймання матеріалів, технічні паспорти за ваговимірювальним приладів, книги санітарного стану складів

2.2

Вивчення організації пропускної системи при ввезенні та вивезенні матеріальних цінностей з підприємства

I квартал

І. Я. Вікторів Ст. Ст. Соколова

Книга реєстрації перепусток, повідомлення працівників охорони і комірників

2.3

Перевірка повноти оприбуткування цінностей та правильність їх оцінки

Протягом року

І. Я. Вікторів Ст. Ст. Соколова

Таблиці звіряння внутрішніх документів з документами постачальників

2.4

Встановлення відповідності даних складського обліку даним бухгалтерського обліку по складах, субрахунками і номенклатурними номерами матеріалів

Протягом року

І. Я. Вікторів Ст. Ст. Соколова

Оборотні відомості, картки складського обліку

2.5

Перевірка повноти і якості інвентаризації виробничих запасів

Грудень 2010 р.

І. Я. Вікторів Ст. Ст. Соколова

Наказ про проведення інвентаризації, наказ про облікову політику, таблиці за даними інвентаризаційних відомостей

3. Перевірка обліку використання матеріальних цінностей, списання нестач, втрат і розкрадань

3.1

Перевірка операцій по відпуску матеріальних цінностей у виробництво і на сторону на основі витратних документів

Протягом року

В. О. Соколова

Витратні документи з обліку матеріалів, рахунки-фактури

3.2

Перевірка обгрунтованості списання відхилень у вартості матеріалів на випуск готової продукції

Один раз у квартал

В. О. Соколова

Акти та інші документи на списання витрат матеріалів

3.3

Перевірка обгрунтованості списання розкрадань, нестач, втрат матеріальних цінностей

Грудень 2010 р.

В. О. Соколова

Акти на списання розкрадань, нестач, втрат

4. Перевірка зведеного обліку матеріальних цінностей

4.1

Перевірка даних аналітичного і синтетичного обліку по синтетичних рахунках, субрахунках, напрямами витрат

Один раз у квартал

І. Я. Вікторів

Зведені відомості по витраті матеріалів, відомості незавершеного виробництва, журнал-ордер № 10

4.2

Звірка даних бухгалтерських регістрів і звітності

Один раз у квартал

І. Я. Вікторів

Баланс (форма № 1), додаток № 5, розроблювальні таблиці, журнал-ордер № 10

4.3

Звірка оформлення результатів інвентаризації

Грудень 2010 р.

І. Я. Вікторів

Інвентаризаційні відомості за рахунками та групами матеріалів

4.4

Перевірка результатів переоцінки матеріальних цінностей

Грудень 2010 р.

І. Я. Вікторів

Регістри з обліку матеріалів

5. Проведення аналізу використання матеріальних цінностей

5.1

Виявлення невикористовуваних матеріалів протягом звітного року

Грудень 2010 р.

В. О. Соколова

Картки складського обліку, оборотні відомості

5.2

Виявлення невикористовуваних матеріалів понад одного і більше років

Грудень 2010 р.

І. Я. Вікторів

Картки складського обліку, оборотні відомості

Керівник аудиторської організації

(підпис)

Керівник аудиторської групи

(підпис)

- облік використання матеріальних цінностей за напрямами витрат списання нестач, втрат і розкрадань матеріальних цінностей;

- зведений облік матеріальних цінностей;

- аналіз використання матеріальних ресурсів.

Таблиця 7.1.3

Елементи облікової політики підприємства, пов'язані з обліком товарно-матеріальних цінностей

п/п

Елементи облікової політики підприємства

Варіант вибору

1

Форма бухгалтерського обліку

Спрощена Меморіально-ордерна Журнально-ордерна Автоматизована

2

Спосіб оцінки матеріалів при відпуску у виробництво та іншому вибутті

1. По собівартості кожної одиниці запасів

2. По середньої собівартості

3. За собівартістю перших за часом закупівель (ФІФО)

3

Придбання матеріальних цінностей

1. З використанням рахунків 10, 15 і 16

2. З використанням тільки рахунки 10

4

Оцінка матеріалів в поточному обліку

За фактичною собівартістю

Для виконання перевірки комплексів задач з обліку матеріальних цінностей застосовують різні методи отримання аудиторських доказів. Так, для уточнення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей можна використовувати спостереження (зазвичай процесу проведення інвентаризації). У ході аудиторської перевірки аудитори можуть у необхідних випадках самі провести інвентаризацію.

Для підтвердження достовірності арифметичних підрахунків товарно-матеріальних цінностей, відповідності їх значень, відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку, зазвичай використовується перерахунок даних.

Відображення в бухгалтерському обліку проведених господарських операцій і реальність залишків на рахунках обліку МПЗ перевіряють з допомогою процедури підтвердження.

Контроль за обліковими роботами, виконуваними бухгалтерією, і кореспонденцією рахунків по руху МПЗ проводять шляхом використання процедури інспектування.

Усне опитування використовується в ході отримання відповідей на запитальник аудитора за попередньою оцінкою стану обліку МПЗ, а також у процесі їх перевірки при уточненні у фахівців окремих положень здійснених господарських операцій, які викликають сумнів.

Для уточнення правильності відображення в бухгалтерському обліку надходження і витрачання МПЗ, повноти і своєчасності їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку, обгрунтованості їх оцінки використовується процедура інспектування.

Операції, відображені в первинних документах, в журналах-ордерах, відомостях, головній книзі, бухгалтерської звітності, перевіряються з допомогою інспектування. Особливу увагу тут слід звернути на відповідність кореспонденції рахунків, сум оборотів і залишків в регістрах аналітичного і синтетичного обліку.

При зіставленні наявності товарно-матеріальних цінностей у різні періоди, даних звіту про рух МПЗ з даними бухгалтерського обліку, оцінці співвідношень між різними статтями звіту і зіставленні їх з даними за попередні періоди можна застосувати аналітичні процедури.

Перевіряючи облік надходження матеріалів, насамперед уточнюють, який варіант застосовує перевіряється суб'єкт: з використанням рахунків 15 і 16 або без нього. Далі контролюють правильність оформлення первинних документів на надходження матеріалів, їх оцінку, ведення аналітичного обліку (за номенклатурними номерами, артикулами і ін). Одночасно встановлюють, як був виділений ПДВ, віднесено на рахунок 19 і списаний в подальшому на рахунок 68 субрахунок ПДВ.

Аудитор також перевіряє, як ведеться облік за невідфактурованими поставками і матеріалів, які оплачені, але не надійшли на склад (матеріали в дорозі). За операціями надходження матеріалів аудитор перевіряє операції з придбання матеріалів, одержаних у порядку обміну (бартеру), що надійшли безоплатно і ін

При перевірці організації обліку руху матеріальних цінностей на складах насамперед треба проконтролювати організацію складського господарства і контрольно-пропускної системи. Важливо ознайомитися з організацією складського обліку матеріалів і як ведеться контроль операцій, виконуваних на складі, з боку бухгалтерії.

Підприємства застосовують переважно три основних варіанти обліку руху матеріалів на складах: оперативно-бухгалтерський (сальдовий) метод, картково-документаційний, бескарточный.

Якщо застосовується сальдовий метод, то аудитор перевіряє відомості по приходу і витраті матеріалів, звіряє підсумкові дані цих відомостей з сальдовими відомостями. Другий метод передбачає складання в бухгалтерії кількісно-сумових оборотних відомостей у розмірі номенклатурних номерів за групами матеріалів. В цьому випадку аудитор переглядає ці відомості і проводить звірку залишків з картками складського обліку. Зазвичай здійснюється вибіркова звірка, так як суцільний контроль - операція досить трудомістка.

Третій метод - найбільш ефективний. Він застосовується, як правило, при використанні персональних комп'ютерів. У цьому випадку картки складського обліку в звичайному варіанті не ведуться. Сам процес складського обліку організується на комп'ютері, а за певні періоди (місяць, квартал) складаються оборотні відомості. Аудитор знайомиться з наявними документами, з'ясовує, як ведеться звірка даних складського обліку з бухгалтерськими даними.

ПДВ списується згідно з положенням гол. 21 НК "Податок на додану вартість" і враховується за дебетом рахунка 19, субрахунок "ПДВ по придбаних матеріальних ресурсів" в кореспонденції з кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", рахунки 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та ін. Аудитору необхідно перевірити, як було утворено сальдо по рахунку 19 і як проводилося його віднесення на рахунок 68. З матеріальних ресурсів ПДВ списується повністю на рахунок 68 в момент оплати рахунків.

Особлива увага повинна бути приділена перевірці операцій по відпуску матеріальних цінностей у виробництво. Для цієї мети на підприємстві можна застосувати один з наступних методів оцінки: за собівартістю одиниці запасів; по середній собівартості; за собівартістю перших за часом придбання закупівель (метод ФІФО). Перший метод передбачає списання кожної одиниці матеріалів за ціною придбання або за собівартістю одиниці запасів. Він застосовується, якщо номенклатура матеріальних цінностей невелика. Другий метод (оцінка за середньої собівартості) найбільш поширений. При його застосуванні важливо правильно встановлювати середні ціни. Метод оцінки запасів ФІФО грунтується на припущенні, що матеріальні ресурси використовуються протягом звітного періоду в послідовності їх придбання. На складі на кінець звітного періоду залишаються залишки матеріальних цінностей за фактичною собівартістю останніх за часом закупівель, а собівартість продукції списують матеріальні цінності ранніх за часом закупівель.

В кожному методі застосовуються свої алгоритми розрахунку перевірки, які використовує аудитор. Тут, безумовно, неоціненну допомогу може надати аудитору застосування персональних комп'ютерів для виконання трудомістких розрахунків.

Перевірка правильності віднесення і списання матеріальних цінностей, утворених в результаті нестач і розкрадань, проводиться аудитором в тому випадку, якщо такі дані виявлено. Вони можливі в результаті форс-мажорних обставин (землетрусів, повеней, пожежі) або виявляються при проведенні інвентаризації. Списання сум нестач, крадіжок і втрат від псування цінностей регулюється законодавством та установчими документами і відображається по кредиту рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" і дебету рахунків 73, 91 та ін

Заключним етапом перевірки є контроль ведення зведеного обліку матеріальних цінностей. Ці дані перевіряються за даними журналу-ордера форми № 10, відомостей форми № 10, 11, 10с, 14, 15с і головної книги.

Крім того, аудитор перевіряє зведені дані по інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і переоцінки матеріалів в частині їх відображення в балансі.

При необхідності аудитор може провести аналіз усієї системи організації обліку матеріальних цінностей і дати рекомендації по се раціоналізації.

Аналіз використання матеріальних ресурсів націлений на виявлення відповідності запасів встановленим нормам, витраті матеріалів (в натурі або за вартістю) на 1 руб. виготовленої продукції та ін

В якості шляхів раціоналізації обліку виробничих запасів можна запропонувати: використання комп'ютера; застосування найбільш ефективних методів обліку і оцінки запасів, організації руху матеріальних цінностей на складах.

Типові помилки

До найбільш характерних помилок з обліку МПЗ можна віднести наступні:

- не укладені договори про матеріальну відповідальність з комірниками (матеріально відповідальними особами):

- неправильно оформляються документи по приходу і витраті товарно-матеріальних цінностей;

- не ведеться аналітичний облік руху МПЗ у бухгалтерії;

- нерегулярно проводиться звірка даних по руху матеріальних цінностей у бухгалтерії і на складах підприємства;

- не проводиться щорічна інвентаризація МПЗ;

- на складах зберігається велика кількість невикористовуваних МПЗ;

- неправильно проводиться списання МПЗ за видами витрат (на основне виробництво, непрямі витрати та ін);

- невірно ведеться облік ПДВ за надійшли МПЗ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методика аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
Методика перевірки основних комплексів робіт
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів
Перевірка обліку основних засобів
Типові помилки
Типові помилки
Типові помилки початківців російських переговірників
Приклади типових помилок при виробництві фоноскопічної експертизи
Помилка (омана)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси