Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 13. Аналіз використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу являє собою процедуру, яку в різних ситуаціях часто доводиться здійснювати в ринковій економіці. Оцінку бізнесу необхідно займатися як при продажу підприємства-банкрута, оскільки при визначенні суми емісії акцій нормально функціонуючої організації, а також при встановленні ціни, за якою акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю може здійснювати викуп акцій або наївши своїх акціонерів (партнерів).

Поняття предмета оцінки бізнесу

В найбільш широкому розумінні предмет оцінки бізнесу розуміється двояко. В даний час у вітчизняній практиці поширений традиційний підхід, згідно з яким оцінка бізнесу компаній ототожнюється з оцінкою майна, яке є на балансі підприємств - юридичних осіб. У світовій практиці оцінка бізнесу називається оцінкою "бізнес-ліній" і розуміється як сукупність права власності, довгострокових привілеїв і конкурентних переваг, спеціального та універсального майна, технологій і активів, що забезпечують очікувані з деякою ймовірністю майбутні доходи і грошові потоки (stream of cash-flows). "Бізнес-лінію" часто називають ще продуктової лінією, а в інвестиційному аналізі інвестиційним проектом, який може знаходитися на різних стадіях життєвого циклу (на початку процесу інвестицій, в середині або в завершенні інвестиційного процесу тощо).

Необхідно зазначити, що оцінка підприємства має сенс лише тоді, коли ринок об'єктивно оцінити його не в змозі. Така ситуація може виникати у наступних випадках:

■ оцінювана компанія є закритою, тобто не піддається оцінці на фондовому ринку (наприклад, закриті акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю);

■ оцінювана фірма є формально відкритою, однак не перебуває у лістингу фондових бірж, тому що не відповідає їх вимогам (але розміром, відкритості фінансової звітності) і на позабіржовому ринку постійна котирування її акцій також не проводиться;

■ підприємство являє собою відкрите акціонерне товариство, котируемое на фондовому ринку, але акції даного підприємства недостатньо ліквідні або фондовий ринок в країні недостатньо ліквідний і залежить від короткострокових зовнішньоекономічних чинників, що в даний час характерне для російського ринку капіталу.

При наявності перерахованих ситуацій оцінка бізнесу компаній спрямована на досягнення наступних цілей:

а) перевірити, наскільки об'єктивна поточна ринкова оцінка тієї чи іншої компанії з досить ліквідними акціями, а також спостерігається на ринку тренд зміни котирування цінних паперів акціонерних товариств;

б) стежити за ринковою вартістю підприємств з недостатньо ліквідними акціями, але яким інший спосіб одержати інформацію про їх ринкової вартості в принципі неможливий;

в) готувати пропозиції та ціною купівлі-продажу закритих компаній з недостатньо ліквідними акціями;

г) використовувати аудит компаній всіх типів для надання їх власникам повної інформації про дійсний фінансовий стан і перспективи підприємства.

Результатом аналізу компаній загальноприйнятими, або традиційними методами оцінки бізнесу завжди є отримання оцінки власного (статутного) капіталу компанії, яка найчастіше не збігається з вартістю її власного (статутного) капіталу, йдеться в бухгалтерському балансі підприємства. Це один з фундаментальних способів захисту інтересів акціонерів та потенційних учасників фондового ринку за допомогою адекватного інформування.

У світовій практиці, крім оцінки майна підприємств, вартість бізнесу може розглядатися як:

■ продуктових ліній, або інвестиційних проектів;

■ сукупності контрактів, що забезпечують закупівельні і збутові лінії бізнесу і дозволяють отримувати додаткові доходи або мати певну економію витрат (наприклад, договір про довгострокову оренду майна, про поставку товару, найм робочої сили тощо).

Отже, оцінка "бізнес-ліній" у господарській практиці може бути спрямована на реалізацію таких основних цілей:

а) оцінити "бізнес-лінії" компанії для того, щоб охарактеризувати справжню ринкову вартість даної фірми як діючого підприємства;

б) визначити орієнтовну обґрунтовану максимальну цін)', яка встановлюється контрактом, але якою можна продати своє право третім особам у вигляді контрактної цесії (якщо дана операція не заборонена законодавством країни);

в) оцінити однопродуктовые підприємства, ціна яких збігається (без урахування нефункціонуючих активів) з оцінкою його єдиною "бізнес-лінії";

г) визначити ринкову цінність інвестиційного проекту, що збігається з розглянутої "бізнес-лінією". Ця процедура часто використовується в цілях відбору інвестиційного проекту для фінансування;

д) встановити орієнтовну обґрунтовану ринкову вартість власного (статутного) капіталу підприємства, створеного для реалізації запланованого інвестиційного проекту і має для цього вирішальні конкурентні переваги, але ще не приступив до реалізації оцінюваного проекту. Найчастіше це стосується нових однопродуктовых підприємств, які були створені для реалізації нових інвестиційних проектів, але які до цих проектів ще не приступали.

Оцінка "бізнес-ліній" має сенс лише тоді, коли передбачається їх відання або використання протягом усього періоду, очікуваний дохід за який включається в дану оцінку. Якщо тривалість періоду, протягом якого планується здійснювати приносять доходи операції, виявиться коротше терміну обліку в оцінці бізнесу потенційно можливих від нього доходів, то оцінка бізнесу при такому підході буде завищена або занижена. Основні цілі та пріоритетні напрями оцінки "бізнес-ліній" представлені в табл. 13.1.

Розглядаючи можливості практичного використання оцінки бізнесу, необхідно зазначити, що головним її застосуванням є проста практична ситуація, коли в інтересах підготовки звичайної угоди але купівлі-продажу того чи іншого пакета акцій (частки) будь-якого підприємства необхідно визначити його ціну, яка може вважатися розумною і максимально прийнятною (з урахуванням оцінки підприємства і в цілому).

Таблиця 13.1. Цілі та пріоритетні напрями оцінки "бізнес-ліній"

Мета

Спеціальні напрями

Оцінка фірми по сумі вартостей її "бізнес-ліній" (плюс нефункціонуючі активи)

Визначення ціни викупу компанією акцій (паїв) у вихідних з неї акціонерів (пайовиків)

Оцінка вартості цесії за контрактами, що складають "бізнес-лінію"

Обґрунтування правомочності емісії нових акцій

Оцінка ринкової вартості однопродуктового підприємства

Визначення продажної ціни підприємств-банкрутів

Визначення ринкової вартості інвестиційного проекту

Оцінка обгрунтованої продажної ціни для приватизованих підприємств (або належних державі пакетів їх акцій)

Оцінка ринкової вартості статутного капіталу підприємства, створеного для реалізації інвестиційного проекту підприємства

Прогнозування продажної ціни сануються підприємств

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Стандарти вартості в оцінці бізнесу. Інформаційне забезпечення аналізу використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта
Показники оцінки економічного потенціалу господарюючого суб'єкта і вартості його бізнесу
Оцінка і прогноз потенціалу розвитку з використанням моделі SGR
Динамічні зміни на ринку і оцінка домінування господарюючого суб'єкта
Ринковий потенціал господарюючого суб'єкта
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Основні поняття та визначення оцінки бізнесу
Предмет, об'єкт і суб'єкт оцінки
Визначення підсумкової величини оцінки вартості бізнесу
Основи бізнес-процесів: поняття і типологія
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси