Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типи виробництва

Під типом виробництва розуміють комплексну характеристику особливостей організації, техніки й економіки виробництва. Тип виробництва впливає ряд факторів: широта номенклатури та рівень спеціалізації, масштабність виробництва, стабільність продукції та ін

Розрізняють три типи виробництва: одиничне, серійне і масове. (1) Одиничне виробництво характеризується малим (штучним) обсягом випуску різноманітної і непостійної номенклатури продукції обмеженого споживання. Як правило, повторний випуск і ремонт цієї продукції не передбачаються. (2) Серійне виробництво характеризується одночасним виготовленням серіями широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу. При цьому під серією розуміється випуск ряду конструктивно однакових виробів, що запускаються у виробництво партіями (серіями), одночасно чи послідовно, безперервно протягом певного планового періоду. (3) Масового виробництва властиві безперервність і відносно тривалий період виготовлення обмеженої номенклатури однорідної продукції в значних кількостях.

Порівняльна характеристика типів виробництва наведена в табл. 11.1. Як видно з таблиці, одиничне, дрібносерійне виробництво характеризується виготовленням деталей та виробів необмеженої, широкої номенклатури. Цей тип виробництва має бути достатньо гнучким, тут відсутня повторюваність випуску, застосовується послідовна передача предметів праці з операції на операцію.

Таблиця 11.1. Порівняльна характеристика типів виробництва

Порівнюваний

ознака

Тип виробництва

Одиничний

Серійний

Масовий

Номенклатура і обсяг випуску

Необмежена номенклатура деталей, виготовлених на замовлення

Широка номенклатура деталей, що виготовляються партіями

Обмежена номенклатура деталей, виготовлених у великому обсязі

Повторюваність випуску

Відсутній

Періодично повторюється

Постійно

повторюється

Вживане

обладнання

Універсальне

Універсальне, спеціальне частково

В основному спеціальне

Закріплення операцій за верстатами

Відсутній

Закріплюється обмежена кількість деталеопераций

Закріплюються одна-дві операції

Розташування

обладнання

За групами однорідних верстатів

За групами для обробки конструктивно і технологічно однорідних деталей

По ходу технологічного процесу обробки деталей

Передача предметів праці з операції на операцію

Послідовна

Паралельно

послідовна

Паралельна

Форма організації виробничого процесу

Технологічна

Предметна, групова, гнучка предметна

Прямолінійна

Джерело: Організація виробництва та управління підприємством: Підручник / Під ред. О. Р. Туровець. 3-е изд. М: ІНФРА-М, 2011. С. 165.

Устаткування та оснащення тут застосовуються універсальні, що забезпечує виготовлення деталей необхідної широкої номенклатури. В операції беруть участь робітники високої кваліфікації, так як їм доводиться виконувати різноманітні роботи. Виробничі ділянки тут будуються за технологічним принципом, а устаткування розставляється по однорідним групам. В умовах одиничного, дрібносерійного виробництва зростають вимоги до оперативно-виробничому плануванню. Тут необхідно здійснювати жорсткий контроль за проходженням кожної деталі за операціями виробничого процесу. Виникають також труднощі в забезпеченні можливо більш повного завантаження робочих місць.

В умовах одиничного, дрібносерійного виробництва відносно зростає собівартість виготовлення деталей і виробу в цілому. Насамперед за рахунок високої трудомісткості і, отже, високої питомої ваги витрат на заробітну плату робітників у собівартості. Тому основне завдання - по можливості використання серійних методів організації виробництва і праці, головним чином за рахунок застосування конструктивної тотожності комплектуючих деталей, вузлів і виробів в цілому.

Серійне виробництво характеризується широкою номенклатурою деталей, що виготовляються партіями, серіями. Періодично випуск таких деталей повторюється, що дозволяє використовувати поряд з універсальним і спеціальний, більш високопродуктивне обладнання. Передача предметів праці здійснюється паралельно-послідовним, більш продуктивним методом, за верстатом закріплюється обмежена кількість деталеоперации, а саме устаткування розташовується за групами для обробки конструктивно і технологічно однорідних деталей. У результаті в умовах серійного виробництва, порівняно з одиничним знижуються трудомісткість виготовлення виробів і їх собівартість: прискорення обробки деталей дозволяє зменшити обсяг незавершеного виробництва. Серійний тип організації виробництва наближається до потокового, масового.

Масове виробництво - найбільш ефективне і високопродуктивне. Головна його перевага - обмежена номенклатура деталей, виготовлених в значних обсягах і постійно повторюються. Це дозволяє застосовувати спеціальне високопродуктивне обладнання, яке розташовується по ходу технологічного процесу обробки деталей. В таких умовах з'являється можливість максимально механізувати і автоматизувати процеси виробництва, застосовувати автоматичні потокові лінії. За кожним верстатом закріплюються одна-дві операції, на яких можна використовувати робітників середньої кваліфікації. Широко використовується паралельна передача предметів праці з операції на операцію.

Разом з тим в умовах масового виробництва зростає значення чіткого оперативно-виробничого планування, забезпечення ритмічності виробництва. Тому масове виробництво найбільш продуктивно, тут відносно низька собівартість виробів, що випускаються.

Природно, застосування того чи іншого типу виробництва диктується особливостями номенклатури і об'ємом запланованій до виготовлення продукції. Разом з тим слід прагнути використовувати елементи серійного виробництва в одиничному і масового - в серійному виробництві.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Суспільні форми організації виробництва
Спеціалізація і кооперування виробництва
Права і обов'язки осіб, щодо яких здійснюється провадження по справах про адміністративні правопорушення
Когниционное виробництво
ЗАОЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
ВИРОБНИЦТВО СПРАВ ЗА ПРИВАТНИМ СПОРАХ
Початок провадження попереднього розслідування і закінчення попереднього розслідування
Теорія виробництва
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси