Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Постулати законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення

Загальні положення і принципи законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення

Поряд з розглянутими вище повноваженнями у сфері нормативного правового регулювання (див. п. 3 ч. 1 ст. 1.3 Кпап) до виняткових прерогатив Російської Федерації віднесено встановлення загальних положень і принципів законодавства про адміністративні правопорушення.

До принципів федерального закону, тобто основним положенням, що визначає його політико-правову значимість і призначення в правовому регулюванні, належить принцип рівності перед законом фізичних та юридичних осіб незалежно від їх правового статусу та презумпція невинуватості (див. відповідно ч. 1 ст. 1.4 і 1.5 ст. Кпап). Стосовно до кодифицированному законодавства РФ його принципи завжди корелюються з Конституцією РФ. Принцип рівності перед законом, визначений ч. 1 ст. 1.4 Кпап, відповідає принципу рівності всіх перед законом і судом, встановленим ч. 1 ст. 19 Конституції РФ, принцип презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві передбачений ч. 1, 2 ст. 49 Конституції РФ. До інших принципів законодавства про адміністративні правопорушення відносяться: принцип законності застосування заходів владного примусу, принцип дії такого законодавства у часі і просторі (див. відповідно ст. 1.5, 1.6 та 1.7 КоАП).

Загальні положення і принципи законодавства РФ про адміністративні правопорушення можуть бути встановлені лише Кпап.

На відміну від принципів законодавства про адміністративні правопорушення, що включають в себе основоположення і презумпції, завдання законодавства встановлюють його призначення, ними опосередковуються види правоохраняемых публічних інтересів і потреб учасників приватноправових підприємницької діяльності (див. ст. 1.2 Кпап). При регламентації складів адміністративних правопорушень та кваліфікації відповідних проступків закони суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення виходять із завдань законодавства про адміністративні правопорушення, встановлених ст. 1.2 Кпап.

Рівність перед законом фізичних та юридичних осіб

Законодавство РФ про адміністративні правопорушення виходить з постулату рівності перед законом фізичних та юридичних осіб.

Зміст принципу рівності визначається ст. 1.4 Кпап, яка встановлює ознаки, наявність яких не впливає на кваліфікацію адміністративного правопорушення. Фізичні особи підлягають адміністративній відповідальності незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин. Юридичні особи підлягають адміністративній відповідальності незалежно від місця знаходження, організаційно-правових форм, підпорядкованості, а також інших обставин.

Особа підлягає адміністративній відповідальності незалежно від наявності вказаних ознак, однак при кваліфікації правопорушення враховуються майнове і фінансове становище особи, суб'єктивні чинники, що характеризують особу винного фізичної особи або ділову репутацію організації, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність (див. ч. 2, 3 ст. 4.1, ст. 4.2, 4.3 КоАП).

Принцип рівності перед законом поширюється на всіх осіб, наділених Кпап процесуальними правами і обов'язками, до них належать особи, щодо яких порушено провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також особи, підозрювані у вчиненні проступку. До зазначених осіб можуть бути застосовані заходи адміністративного припинення, а до осіб, винних у вчиненні проступку, адміністративні покарання незалежно від наявності обставин, зазначених у ч. 1 ст. 1.4 Кпап. Принцип рівності перед законом діє при застосуванні до фізичній або юридичній особі всіх заходів адміністративного примусу, передбачених Кпап, причому, керуючись зазначеним принципом, необхідно враховувати його суб'єктивну складову, тобто не тільки дії, які особа має право здійснювати на свій розсуд (наприклад, особа має право обрати адміністративну чи судову процедуру оскарження), але і обов'язки особи. Таким чином, принцип рівності перед законом означає, що фізична або юридична особа:

o має право обрати належний спосіб захисту майнових і немайнових прав та інтересів;

o несе тягар виконання обов'язків, обумовлених застосуванням адміністративного призначенням покарання або заходи адміністративного припинення, або юрисдикційних обов'язків, пов'язаних з участю особи в провадженні у справі про адміністративне правопорушення.

Принцип рівності особи перед законом означає застосування до особи заходів адміністративного примусу у відповідності з Кпап або іншим федеральним законом, якими вони визначені.

Кпап встановлено різні права та обов'язки неповнолітніх правопорушників, посадових осіб, осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, іноземних фізичних, юридичних осіб. В залежності від статусу таких осіб до них застосовуються адміністративні покарання, які встановлюють тягар майнових та інших обов'язків, тягнуть за собою значні обмеження їх прав (стосовно посадових осіб), або такі особи звільняються від адміністративної відповідальності з застосуванням інших заходів впливу (це стосується неповнолітніх правопорушників, а також осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів). У деяких випадках до особи не застосовуються заходи адміністративного примусу, встановлені Кпап або іншим федеральним законом (див. ч. 3 ст. 2.6, ст. 2.9 КоАП), або тягар виконання покарання обмежується встановленим межею ( див. ч. ст. 31 4.1 КоАП). Таким чином, при кваліфікації адміністративного правопорушення враховуються не тільки суб'єктивні критерії, наявність яких необхідно для встановлення ознак винності діяння, але і об'єктивні критерії, обумовлені природними відмінностями публічного статусу особи і політико-правовими передумовами юрисдикційної діяльності.

Принцип рівності особи перед законом означає насамперед невідворотність застосування санкцій до порушника, тобто кваліфікація його провини і застосування заходів адміністративного примусу здійснюються незалежно від наявності обставин, зазначених у ч. 1 ст. 1.4 Кпап. Разом з тим деякі з таких обставин, зокрема майнове становище особи, його посадовий статус, репутаційний статус організації, враховуються при призначенні адміністративного покарання (пор. ч. 1 ст. 1.4, ч. 2, 3 ст. 4.1 КоАП).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Предмети ведення Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень у сфері законодавства про адміністративні правопорушення
Законодавство про адміністративні правопорушення
Адміністративні правопорушення, що посягають на вимоги прикордонного режиму та режиму перебування іноземних фізичних осіб на території Російської Федерації
Предмети ведення Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень у сфері законодавства про адміністративні правопорушення
Законодавство про адміністративні правопорушення
Завдання законодавства про адміністративні правопорушення. Основні принципи виробництва по справах про адміністративні правопорушення
Національність і особистий закон юридичних осіб
Принцип рівності громадян перед законом і судом
Принцип рівності перед законом
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси