Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки за акредитивами

Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання, прийняте банком (банком-емітентом) за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити такі платежі. На відміну від інших форм безготівкових розрахунків акредитивна форма гарантує платіж постачальнику.

Види акредитивів

Байками можуть відкриватися такі види акредитивів:

o покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);

o відкличні і безвідкличні.

Покритим вважається акредитив, при якому платник попередньо депонує кошти для розрахунків з постачальником. У цих випадках банк платника (банк-емітент) списує кошти з розрахункового рахунка платника і переводить їх у банк постачальника (виконуючий банк) па окремий балансовий рахунок "Акредитиви до оплати". Депонування коштів у банку постачальника може бути вироблено і за рахунок кредиту, отриманого платником у банку-емітенті. У вітчизняній банківській практиці не передбачено виставлення акредитива частково за рахунок власних коштів покупця і частково за рахунок позички банку, тобто за конкретним акредитивом може бути використаний тільки одне джерело платежу.

Непокритий акредитив - це акредитив, за яким платежі постачальнику гарантує банк. У цьому випадку платник звертається до свого банку з клопотанням виставити для нього гарантований акредитив. Зазначене клопотання банк-емітент задовольняє, як правило, стосовно платоспроможних, першокласних клієнтів і за умови встановлення між ним і виконуючим банком прямих кореспондентських відносин. При відкритті гарантованого акредитива банк-емітент надає виконуючому банку право списувати платежі по акредитиву на користь постачальника - отримувача коштів зі свого кореспондентського рахунка в цьому банку.

Кожен акредитив повинен ясно вказувати, чи є він відзивним чи безвідкличним. При відсутності такої вказівки вважається, що акредитив відкличний. Особливість відкличного акредитива в тому, що він може бути змінений або анульований банком-емітентом (з письмового розпорядження платника без попереднього погодження з постачальником. Однак виконуючий банк зобов'язаний оплатити документи, які були виставлені постачальником і прийняті його банком, до отримання останнім повідомлення про зміну чи анулювання акредитива.

Безвідкличний акредитив не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, на користь якого він відкритий.

Відкриття акредитива

Використання акредитивної форми розрахунків передбачається в основному договорі між платником і постачальником, в якому, зокрема, визначаються конкретні умови розрахунків за акредитивом, строк його дії, вид акредитива і спосіб його виконання, найменування банків платника та постачальника, перелік документів, проти яких проводиться оплата, і ін. Для відкриття акредитива платник надає в свій банк в якості платіжного інструменту акредитив на стандартизованому бланку, де крім обов'язкових реквізитів він повинен вказати:

o номер рахунку, відкритий виконуючим банком для депонування коштів при покритому акредитиві;

o строк дії акредитива (число, місяць та рік його закриття);

o вид акредитива (відзивним, безвідкличний);

o повне і точне найменування документів, проти яких проводяться виплати по акредитиву;

o найменування товарів (робіт, послуг) для оплати яких відкривається акредитив, номер і дату основного договору, термін відвантаження товарів, вантажоодержувача.

При відсутності хоча б одного з цих реквізитів банк відмовляє у відкритті акредитива. Сума акредитива (покритого) переводиться банком-емітентом через систему міжбанківських розрахунків у виконуючий банк, де депонується на окремому рахунку "Акредитиви до оплати".

Отримання коштів по акредитиву

Для одержання грошових коштів по акредитиву постачальник після відвантаження товарів представляє в виконуючий банк реєстри рахунків, відвантажувальні та інші передбачені умовами акредитива документи. Зазначені документи повинні бути пред'явлені в межах терміну дії акредитива. Виконуючий банк зобов'язаний перевірити відповідність цих документів умовам акредитива, правильність оформлення реєстру рахунків, відповідність підписів та печатки отримувача коштів заявленим у картці із зразками підписів і відбитка печатки. При порушенні хоча б однієї з умов акредитива виплати по ньому не проводяться (наприклад, якщо в реєстрі рахунків відсутні дати відвантаження, номерів товарно-транспортних документів, номерів поштових квитанцій при відправленні товару через підприємства зв'язку, номерів і дати приймально-здавальних документів і виду транспорту, яким відправлений вантаж тощо).

При виплаті по акредитиву сума, зазначена в реєстрі рахунків постачальника, зараховується па його рахунок. Перший примірник реєстру поміщається в документи дня банку в якості підстави списання грошових коштів з рахунку "Акредитиви до оплати" по покритому (депонированному) акредитиву або підстави списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента, відкритого у виконуючому банку за непокритим (гарантованим) акредитив}'. Другий примірник реєстру з додатком товарно-транспортних документів та відміткою виконуючого банку, а також третій примірник направляються банку-емітенту для вручення платнику і одночасно для відображення операції з використання акредитива в банку-емітенті. Четвертий примірник реєстру видається постачальнику як розписка в прийнятті реєстру рахунків.

Акцепт уповноваженим покупця

Умовами акредитива може бути передбачений акцепт реєстрів рахунків і відвантажувальних документів уповноваженою особою покупця. У цьому випадку представник покупця зобов'язаний подати виконуючому банку:

o довіреність, видану організацією, яка виставила акредитив;

o паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого;

o зразок свого підпису (заповнюється в банку на картці із зразками підписів і відбитка печатки).

Уповноважена платником обличчя на всіх примірниках бланків реєстру рахунків заповнює наступні реквізити:

Аналогічну запис уповноважена особа робить і на товарно-транспортних та інших документах, необхідних у відповідності з умовами акредитива.

Виплати за акредитивом готівкою не допускаються.

Закриття акредитива

Закриття акредитива у виконуючому банку здійснюється:

o після закінчення терміну акредитива (у сумі акредитива або його залишку);

o за заявою постачальника про відмову від подальшого використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такого відмови передбачена умовами акредитива (у сумі акредитива або його залишку). В цьому випадку банку-емітенту надсилається повідомлення виконуючим банком;

o за розпорядженням платника про повне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива. Невикористана або відкликана сума покритого акредитива підлягає поверненню виконуючим банком платіжним дорученням банку-емітенту па той рахунок, з якого депонировались кошти.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розрахунки за акредитивами
Розрахунки за акредитивами
Розрахунки по акредитиву
Документарні акредитиви
Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків
Облік розрахунків з підзвітними особами
Форми міжнародних розрахунків
Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому обороті
Розрахунки по відкритому рахунку
Актуарні розрахунки в страхуванні
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси