Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація виконання видатків на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб

У структурі видатків бюджетних установ значну питому вагу займають витрати, оплата яких здійснюється за державним контрактам, що укладаються у межах лімітів бюджетних зобов'язань.

Система закупівель являє собою сукупність трьох блоків: формування замовлення, розміщення замовлення і виконання замовлення. Виконання цих функцій є необхідною умовою виконання бюджету за видатками на стадіях прийняття бюджетних зобов'язань та підтвердження грошових зобов'язань.

Згідно БК РФ, "розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб здійснюється відповідно до законодавством Російської Федерації про розміщення замовлень для державних і муніципальних потреб". У розвиток цього положення у Федеральному законі від 21 липня 2005 року № 94-ФЗ "ПРО розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб" (далі - Закон № 94-ФЗ) визначені принципи здійснення конкурсних процедур:

- єдності економічного простору на території Російської Федерації при розміщенні замовлень;

- ефективного використання коштів бюджетів і позабюджетних джерел фінансування;

- рівних умов для участі фізичних і юридичних осіб у розміщенні замовлень і стимулювання такої участі;

- розвитку добросовісної конкуренції;

- удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері розміщення замовлень;

- забезпечення гласності та прозорості.

Після затвердження бюджету на черговий фінансовий рік кожному КУ і БУ в поточному фінансовому році необхідно спланувати обсяг і види придбаних товарів, робіт і послуг, що належать до державних потреб, розробити план освоєння коштів у поквартальному розрізі і спланувати, які процедури необхідно здійснити, перш ніж оплатити товари (роботи, послуги).

В табл. 1.4 представлена градація сум, відповідних тому чи іншому виду організації закупівель.

Таблиця 1.4. Види закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб

Найменування товарів, робіт, послуг

Обсяг закупівель в квартал, руб.

Вид закупівлі

Товари, роботи і послуги, за винятком тих, розміщення замовлень на поставки (виконання, надання) яких здійснюється шляхом проведення аукціону

До 100 000

Публічна закупівля на функціонуючому ринку

Понад 100 000 до 500 000

Закупівля методом запиту котирувань

Понад 500 000

Закупівля шляхом проведення торгів через відкритий конкурс для потенційних постачальників товарів, виконавців робіт і послуг

Послуги з друкування книг, періодичних видань, придбання електронно-обчислювальної техніки, канцелярського приладдя і т. д. 2

Понад 500 000

Закупівля шляхом проведення торгів через відкритий аукціон в електронній формі для потенційних постачальників товарів, виконавців робіт і послуг

Кожен замовник зобов'язаний затвердити та розмістити на офіційному сайті загальноросійському zakupki.gov.ru план-графік розміщення замовлення, в якому зазначаються:

- найменування і обсяг продукції, товарів, послуг, за якими можуть бути прийняті бюджетні зобов'язання за відповідними кодами витрат бюджетних коштів;

- верхня межа вартості закуповуваних товарів, робіт, послуг;

- спосіб розміщення замовлення;

- термін проведення конкурсних процедур.

Розміщення замовлення може здійснюватися шляхом проведення торгів у формі відкритого (закритого) конкурсу, аукціону, в тому числі аукціону в електронній формі та без проведення торгів (запит котирувань, у єдиного постачальника, підрядчика, виконавця).

Кожному способу розміщення замовлення відповідає своя процедура і кожному етапу процедури відводиться певна кількість часу в робочих або календарних днях. Розглянемо варіанти розміщення замовлення шляхом запиту котирувань, відкритого конкурсу та відкритого аукціону в електронній формі.

Запит котирувань - найбільш поширений варіант розміщення замовлення без проведення торгів. Казенне установа, яка виступає в ролі державного замовника розробляє вимоги до замовлення (встановлення споживчих якостей товарів, послуг, робіт; умови постачання товарів, надання послуг, виконання робіт); здійснює інформаційне забезпечення розміщення замовлення на офіційному сайті zakupki.gov.ru розглядає котирувальні заявки постачальників (підрядників). З усіх заявок вибирається оптимальна і визначається переможець, з яким укладається державний контракт (договір). Процедура розміщення замовлення шляхом запиту котирувань становить від 14 до 26 робочих днів.

При проведенні відкритого конкурсу між потенційними виконавцями вибір проводиться на основі бальної оцінки певного набору важливих для казенного установи критеріїв, таких як: ціна контракту; функціональні характеристики (споживчі властивості) або якісні характеристики товару; якість робіт, послуг; строки (періоди) поставки товару, виконання робіт, надання послуг та ін

Під відкритим аукціоном в електронній формі розуміється відкритий аукціон, проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет. Це торги, переможцем яких визнається особа, що запропонувала найнижчу ціну державного контракту. Розміщення державного замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг цим методом здійснюється, якщо товари, роботи, послуги включені у відповідний перелік і підлягають закупівлі виключно на аукціоні. Переваги аукціону: скорочення термінів проведення процедур; менш формалізована процедура розгляду заявок; зниження корупційних ризиків за рахунок відкритого характеру торгів.

Для прикладу в табл. 1.5 наведені терміни підготовки і проведення відкритого аукціону в електронній формі.

Таблиця 1.5. Терміни підготовки та проведення відкритого аукціону в електронній формі при початковій (максимальної) ціни контракту понад 3 млн руб.

Найменування процедур та послідовність їх

Період, днів

Розробка документації про аукціоні (технічне завдання, форма заявки на участь в аукціоні, проект державного контракту)

До 14

Розміщення на офіційному сайті повідомлення про проведення відкритого аукціону в електронній формі

20 до дати закінчення подачі заявок

Розгляд перших частин заявок постачальників (підрядчиків) на участь в аукціоні

Не більше 7

Проведення аукціону

1

Розгляд друге частин заявок постачальників (підрядників) та визначення переможця

Не більше 6

Висновок державного контракту

13

Для запобігання зривів проведення торгів учасники конкурсу зобов'язані вносити на особовий рахунок казенного або бюджетної установи засобу щодо забезпечення заявки на участь в торгах. Розмір цих коштів може складати до 5% вартості контракту, згодом вони підлягають поверненню.

Таким чином, казенні установи є державними замовниками і укладають державні контракти, а бюджетні установи при розміщенні ними замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг незалежно від джерел фінансового забезпечення їх виконання виступають як інші замовники і укладають договори цивільно-правового характеру від свого імені. Слід зазначити, що автономні установи відповідно до БК РФ не відносяться до одержувачів бюджетних коштів, тому норми Закону № 94-ФЗ на дані установи не поширюються.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Передача товарів, виконання робіт, надання послуг для власних потреб
Відмова покупця від укладання договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Поставка товарів для державних і муніципальних потреб
Вивезення товарів, надання послуг, виконання робіт, майнових прав, основних засобів та нематеріальних активів до митної процедурою експорту
Злочини проти здоров'я населення, пов'язані з незаконними медичною практикою і фармацевтичною діяльністю, порушенням санітарно-епідеміологічних правил, приховуванням інформації, виробництвом/обігом товарів (продукції), виконанням робіт, наданням послуг, що не відповідають вимогам безпеки, а також створенням некомерційної організації, посягає на здоров'я/права громадян. Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів (продукції), виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки: поняття, склад і види
Оптимізація вартості будівельної продукції при розміщенні замовлень на виконання робіт для державних потреб
Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт
Передача права власності на товари, результати виконаних робіт, надання послуг на безоплатній основі
Придбання товарів (робіт, послуг) у іноземній організації
Особливості організації міжнародних перевезень і надання транспортних послуг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси