Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Пайові та боргові цінні папери

Акція - емісійна цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні та на частину майна, що залишається після його ліквідації.

Опціон емітента - емісійна цінний папір, що закріплює право її власника на покупку в передбачений у ній термін і (або) при настанні вказаних у ній обставин певної кількості акцій емітента такого опціону за ціною, визначеною в опціоні емітента. Є іменним цінним папером.

Прийняття рішення про розміщення опціонів емітента та їх розміщення здійснюються відповідно до встановлених федеральними законами правил розміщення цінних паперів, конвертованих в акції. При цьому ціна розміщення акцій на виконання вимог за опціонами емітента визначається згідно з ціною, визначеною у такому опціоні.

Акцій притаманні властивості:

o підтвердження права власності, тобто власник акції є співвласником акціонерного суспільства з витікаючими з цього правами і зобов'язаннями;

o відсутність встановленого при випуску акцій строку дії, тобто права власника акції зберігаються до тих пір, поки існує акціонерне товариство;

o неподільність, тобто дробова акція надає акціонеру - її власнику права, надані акцією відповідної категорії (типу), в обсязі, відповідному частини цілої акції, яку вона становить;

o можливість розщеплюватися і консолідуватися, тобто змінювати номінал і кількість в обігу. Акціонерам при цьому видаються нові сертифікати, в яких зазначається нове кількість акцій.

При розщепленні одна акція замінюється кількома, а номінал зменшується пропорційно кількості випущених на заміну акцій. Емітент при цьому не змінює величину статутного капіталу.

При консолідації число акцій зменшується із збільшенням їх номіналу при незмінній величині статутного капіталу.

При випуску акцій:

o купівля акцій розглядається як добровільне фінансування емітента власниками акцій. Акціонерне товариство не повертає інвесторам капітал, вкладений в покупку акцій, крім спеціально обумовлених статутом та законодавством випадків;

o виплата дивідендів по звичайних акціях не гарантується;

o розмір дивідендів може не встановлюватися пропорційно прибутку. Акціонерне товариство може весь чистий прибуток направити на розвиток виробництва і не виплачувати дивідендів.

Фінансові кошти, отримані за рахунок розміщення акцій, емітент використовує для формування основних і оборотних коштів.

При купівлі акцій акціонер набуває права:

1) право голосу. Акціонер отримує можливість взяти участь в управлінні компанією у відповідності з кількістю і видом придбаних акцій;

2) право на дохід, тобто на одержання частини річного чистого прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів;

3) приріст капіталу, тобто на збільшення вартості акцій, виражене зростанням ціни акцій на ринку;

4) додаткові пільги, які може надати акціонерне товариство своїм акціонерам (знижки при придбанні продукції, виробленої акціонерним товариством, користуванні послугами: пільгові ціни за проживання в готелі і т. д.);

5) право переважного придбання нових випусків;

6) право на частину майна акціонерного товариства, після його ліквідації та розрахунків з усіма іншими кредиторами, пропорційно кількості акцій.

Таким чином, акція - емісійна цінний папір, що підтверджує:

o внесення акціонером своєї частки в статутний капітал;

o право голосу, значимість якого відповідає кількості вкладеного в акції капіталу;

o можливість отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів;

o право на приріст капіталу;

o можливість участі в розробці і прийнятті основних напрямів розвитку акціонерного товариства, схвалення - несхвалення результатів роботи менеджменту та прийняття кадрового рішення;

o додаткові пільги і переваги, які надаються акціонерам АТ;

o право на частину майна АКЦІОНЕРНОГО товариства, що залишається після ліквідації АКЦІОНЕРНОГО товариства та розрахунків з усіма кредиторами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Ведення реєстру власників цінних паперів
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ПРАВОВІ ОСНОВИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Оцінка вартості цінних паперів
Договір страхування фінансового ризику несплати боргових цінних паперів
Державне регулювання та саморегулювання ринку цінних паперів
ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Ринок цінних паперів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси