Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

План і програма аудиторської перевірки обліку основних засобів

Основні напрямки аудиту обліку основних засобів повинні забезпечити:

- контроль за наявністю і збереженням основних засобів;

- правильність віднесення предметів до основних засобів;

- правильність оцінки основних засобів в обліку;

- правильність оформлення і відображення в обліку операцій по надходженню і вибуттю основних засобів;

- правильність нарахування та відображення в обліку амортизації та ремонту основних засобів;

- правильність відображення даних про наявність і рух основних засобів у бухгалтерському обліку і звітності.

У відповідності з основними напрямками і завданнями аудиту основних засобів можна виділити чотири комплексу перевірки: облік наявності і збереження основних засобів; облік руху основних засобів; розрахунки по нарахуванню амортизації; розрахунки по оподаткуванню по основним засобам.

Аудиторська перевірка обліку основних засобів проводиться на підставі загального плану і програми аудиту основних засобів (табл. 6.1.1 та 6.1.2).

Таблиця 6.1.1

Загальний план аудиторської перевірки обліку основних засобів

Перевіряється організація ТОВ "Моноліт"

Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2010 р.

Кількість людино-годин 100

Керівник аудиторської групи В. І. Іванов

Склад аудиторської групи В. І. Іванов, І. Я. Петров

Планований аудиторський ризик низький

Планований рівень істотності 1% валюти балансу

п/п

Плановані види робіт

Період

проведення

Виконавець

Примітки

1

Перевірка наявності і збереження основних засобів

Протягом звітного року

Іванов В. І. Петров В. Я.

Згідно зведеного загального плану аудиту економічного суб'єкта

2

Перевірка руху основних засобів

Протягом звітного року

Іванов В. І.

3

Перевірка правильності нарахування амортизації

Протягом звітного року

Петров В. Я.

4

Перевірка правильності оподаткування за основними засобами

Протягом звітного року

Іванов В. І. Петров В. Я.

Керівник аудиторської організації

(підпис)

Керівник аудиторської групи

(підпис)

Таблиця 6.1.2

Програма аудиторської перевірки обліку основних засобів

Перевіряється організація ТОВ "Моноліт"

Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2010 р.

Кількість людино-годин 100

Керівник аудиторської групи В. І. Іванов

Склад аудиторської групи В. І. Іванов, І. Я. Петров

Планований аудиторський ризик низький

Планований рівень істотності 1% валюти балансу

п/п

Перелік аудиторських заходів (процедур)

Період

проведення

Виконавець

Робочі документи аудитора

1

Перевірка наявності і збереження основних засобів

Протягом року

Іванов В. І. Петров В. Я.

1.1

Перевірка створення комісії з приймання основних засобів

Щоквартально

Іванов В. І.

Накази, розпорядження

1.2

Перевірка оформлення договорів купівлі-продажу основних засобів

Щоквартально

Петров В. Я.

Договори, угоди

1.3

Перевірка оформлення протоколів договірної ціни

Щоквартально

Іванов В. І.

Протоколи, угоди, накази

1.4

Перевірка правильності відображення первісної вартості в актах приймання-передачі основних засобів

Щоквартально

Петров В. Я.

Акти приймання-передачі, інвентарні картки, журнали реєстрації

1.5

Перевірка правильності відображення первісної вартості після добудови і дообладнання об'єктів, реконструкції або часткової ліквідації об'єктів

Щоквартально

Іванов В. І.

Проектно-кошторисна документація, накази, акти інвентаризації

1.6

Оцінка організації синтетичного і аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії підприємства і за матеріально відповідальними особами в місцях експлуатації основних засобів

Щоквартально

Петров В. Я.

Первинні документи, облікові регістри, облікова політика

1.7

Перевірка і оцінка діючого на підприємстві порядку обліку витрат на ремонт основних засобів

Щоквартально

Іванов В. І.

Облікова політика, накази, кошториси, звіти

1.8

Перевірка результатів проведеної переоцінки основних засобів

По мірі вдосконалення операцій

Петров В. Я.

Накази, акти, інвентаризаційні документи, облікові регістри

1.9

Перевірка результатів останньої інвентаризації основних засобів

Протягом року

Іванов В. І.

Інвентаризаційні документи, первинні документи, облікові регістри

1.10

Ознайомлення з порядком ведення картотеки основних засобів та інвентарних списків по конкретним матеріально відповідальним особам бухгалтерією підприємства

Щоквартально

Петров В. Я.

Картотека, інвентаризаційні документи, накази, договори про матеріальну відповідальність

1.11

Перевірка забезпеченості бухгалтерії підприємства діючими нормативними документами

Щоквартально

Іванов В. І.

Накази, розпорядження

1.12

Перевірка відображення у звітності наявності основних засобів

Щоквартально

Петров В. Я.

Форми звітності

2

Перевірка руху основних засобів

Протягом року

Іванов В. І. Петров В. Я.

2.1

Перевірка правильності відображення у бухгалтерському обліку внесків у статутний капітал

Щоквартально

Іванов В. І.

Накази, акти приймання, регістри бухгалтерського обліку

2.2

Перевірка правильності оцінки внесених до статутного капіталу основних засобів

Щоквартально

Петров В. Я.

Методики оцінки, протоколи зборів засновників

2.3

Перевірка фактичного надходження в якості внесків засновників у статутний капітал основних засобів

Щоквартально

Іванов В. І.

Накази, акти, рахунки, регістри бухгалтерського обліку, баланс

2.4

Перевірка фактичного вибуття основних засобів у результаті розрахунків із засновниками

Щоквартально

Петров В. Я.

Протоколи, накази, регістри бухгалтерського обліку, акти, баланс

2.5

Перевірка відображення у звітності руху основних засобів

Щоквартально

Петров В. Я.

Форми звітності

3

Перевірка правильності нарахування амортизації

Протягом року

Іванов В. І. Петров В. Я.

Розрахунки

3.1

Перевірка правильності щомісячного нарахування амортизації по основним засобам в цілях ведення бухгалтерського обліку та оподаткування

Помісячно

Іванов В. І.

Довідки, регістри бухгалтерського обліку, баланс

3.2

Перевірка об'єктів основних засобів, але яким не нараховується амортизація

Помісячно

Петров В. Я.

Довідки, розрахунки, регістри бухгалтерського обліку, документи

3.3

Перевірка об'єктів основних засобів, по яких нараховується прискорена амортизація

Помісячно

Іванов В. І.

Розрахунки, довідки, регістри бухгалтерського обліку, кошторису

3.4

Перевірка документів по нарахованої амортизації основних засобів, що вносяться в якості внеску в статутний капітал

По мірі внесення в статутний капітал

Петров В. Я.

Рішення ради директорів, рішення річних зборів акціонерів

3.5

Перевірка терміну, з якого починається і з якого закінчується нарахування амортизації основних засобів

Помісячно

Іванов В. І.

Протоколи, довідки, розрахунки, акти, баланс, регістри бухгалтерського обліку, дані про рух грошових коштів

3.6

Перевірка відображення в звітності нарахованої амортизації основних засобів

Щоквартально

Петров В. Я.

Форми звітності

4

Перевірка правильності оподаткування за основними засобами

Протягом року

Іванов В. І. Петров В. Я.

4.1

Перевірка правильності розрахунків з ПДВ

За термінами податкових платежів

Іванов В. І. Петров В. Я.

гол. 21 НК, декларації і розрахунки з ПДВ, книги покупок і продажів, рахунки-фактури, накладні, батане, довідки, розрахунки, інші документи

4.2

Перевірка правильності розрахунків з податку на прибуток

За термінами податкових платежів

Іванов В. І. Петров В. Я.

гол. 25 НК, декларації і розрахунки з податку на прибуток, звіт про прибутки і збитки, довідки, облікові регістри

4.3

Перевірка правильності розрахунків з податку на майно

За термінами податкових платежів

Іванов В. І. Петров В. Я.

гол. 30 НК, декларації та розрахунки, довідки, інші відомості

4.4

Перевірка відображення у звітності всіх операцій з обліку основних засобів

Щоквартально

Іванов В. І. Петров В. Я.

Форми звітності

Керівник аудиторської організації

(підпис)

Керівник аудиторської групи

(підпис)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Перевірка обліку основних засобів
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
Аудиторська перевірка обліку оборотних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Підготовка загального плану проведення аудиторської перевірки
Зміст загального плану і програми проведення аудиторської перевірки
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку руху готової продукції
Аудиторська перевірка обліку фінансових результатів
Перевірка обліку руху основних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси