Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Репутаційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ

Дана глава присвячена новому, поки що мало вивченого аспекту управління репутацією - управління кар'єрою. В основі цих двох різновидів соціального управління лежать технології репутаційного менеджменту, брендингу, просування в цільових аудиторіях. Всі ці репутаційні інструменти розглянуті стосовно до питання вибору кар'єрної стратегії та її SWOT-аналізу, шляхів мінімізації кар'єрних ризиків, принципами побудови комунікаційної програми по роботі з цільовими аудиторіями. Особлива увага приділяється технології побудови персонального бренду і способів його маркетингового просування.

Після вивчення глави 7 студент повинен:

знати

o принципи побудови персонального бренду;

o основні принципи управління кар'єрою;

o основні типи кар'єрних стратегій;

o особливості технологій щодо кар'єрного просування;

o види кар'єрних ризиків;

вміти

o будувати кар'єрну стратегію у відповідності з особливостями і потребами особистості;

o визначати набір технологій кар'єрного просування у відповідності з поставленими цілями;

o обирати оптимальні канали комунікації з цільовими аудиторіями;

o розробляти комунікаційну програму з урахуванням особливостей кар'єрного менеджменту;

володіти

o навичками проведення особистісної діагностики, інформаційного та комунікаційного аудиту;

o технологіями персонального брендингу;

o навичками проведення SWOT-аналізу кар'єри, визначати та вимірювати кар'єрні ризики;

o принципами розробки маркетингового плану просування персонального бренду;

o технологіями практичної реалізації комунікаційної програми.

Вибір кар'єрної стратегії

Слово "кар'єра" походить від латинського carrus - віз, візок. В інших мовах воно отримало додаткову смислове забарвлення, так у перекладі з італійського "camera" - це біг, життєвий шлях, поприще, що наочно відображає суть кар'єрного розвитку як успішне просування в якій-небудь сфері діяльності, досягнення популярності, слави, матеріального процвітання. Кар'єра може розвиватися стихійно і складатися з безсистемною і випадкової зміни видів діяльності або структуровано і осмислено, тоді кожен подальший кар'єрний крок призводить до зростання престижу і доходу.

У колишні часи кар'єру пов'язували зі стабільністю, оскільки належність до певної організації гарантувала амбітним співробітникам успішні кар'єрні маршрути в рамках одного підприємства. Сьогодні ринок праці набагато більш мінливий і динамічний, тому такого роду просування стає менш надійним, тому менеджери, які прагнуть кар'єрного зростання, часто змушені переходити з однієї фірми в іншу, а інколи різко змінювати сферу діяльності, переміщаючись туди, де вищі заробітки та де заманливіше перспективи розвитку. Це цілком закономірно, так як в умовах ринкової економіки все стає товаром, в тому числі і сама людина, його професійні та особистісні якості. Кар'єра в цьому контексті виступає як якийсь комерційний проект по капіталізації власної особистості. За словами Е. Фромма, самооцінка сучасної людини залежить від того, "наскільки він досягне успіху, може він вдало продати себе, чи може він отримати за себе більше того, з чого починав, щасливий він".

Можливо, така заява виглядає цинічним, однак не варто забувати, що настав століття раціоналізації, коли раціоналізується все: культура, духовне життя, світоглядні установки. Амбітні, орієнтовані на успіх люди більше не сприймаються як нерозбірливі в засобах кар'єристи, готові йти напролом заради особистої вигоди. Навпаки, саме заряджені на успіх працівники вважаються основною рушійною силою суспільства, головне, щоб їх устремління відповідали їх же можливостей, а засоби досягнення поставлених цілей були чесними та гідними. Важливою соціальною практикою сьогодні є відбір і висунення на підставі чесної змагальності найбільш талановитих людей та надання їм підтримки як на рівні держави, так і в середині компаній, про що свідчить створення кадрового резерву у великих компаніях, держструктурах, органах влади.

Експерти рекрутингової компанії Antal Russia склали звід рекомендацій для менеджерів-кар'єристів, який покликаний допомогти вірно вибудувати лінію своєї поведінки на ринку. Ось як вони виглядають.

1. Активно "продавати" себе. Компанії стали набагато розбірливіші в питаннях підбору співробітників, тому що керівництво хоче робити обдумані інвестиції, в тому числі і персонал. Досвід, навички та особистісні характеристики кожного претендента ретельно аналізуються й оцінюються. Основний акцент у розмові з потенційним роботодавцем необхідно робити на те, яку користь ви приносите компанії, продемонструвати, чому інвестиції саме у вашу кандидатуру будуть виправдані.

2. Бути більш відкритими для пропозицій про зміну місця роботи, йти на розумний ризик. Кількість вакансій у компаніях зростає, кандидатам, в свою чергу, починає надходити більше пропозицій про роботу. Час, коли обставини диктували багатьом необхідність триматися за своє місце, пройшло. Звичайно, це не означає, що треба бездумно кидатися на перше зроблене вам пропозицію, в той же час не варто боятися переходу в іншу компанію, якщо це рішення зважене, обдумане і є чітке розуміння, в чому ви виграєте: перспективи, компенсації, у професійному розвитку і т. п.

3. Приймати рішення про вибір компанії, ґрунтуючись не тільки на матеріальних факторах. Сьогодні при переході в іншу компанію можна розраховувати на збільшення доходу в середньому на 15-20%. Тим не менше, необхідно пам'ятати, що виключно грошова мотивація при переході не вітається ні новим роботодавцем, ні рекрутерами, які будуть підбирати нове місце роботи.

По-перше, оцініть будуть перед вами стояти завдання, які дадуть можливість розвиватися професійно, реалізовувати свої амбіції, підніматися по кар'єрних сходах. По-друге, оцініть можливі ризики, зваживши перспективи розвитку даного бізнесу та компанії. Запитайте себе, чи зможете ви спрацюватися з майбутнім керівником. По-третє, визначте, чи відповідає корпоративна культура компанії вашим цінностям.

4. Розвивати свої професійні знання та навички. Одним з основних вимог до кандидатів стає наявність впевнених операційних навичок або, інакше кажучи, вміння робити роботу "руками". Не випадково затребувані IT-директори, які мають безпосередній досвід впровадження та налаштування ERP-систем, фінансові директори, вільно орієнтуються в стандартах обліку та звітності, і т. д.

5. Розглядати пропозиції про роботу в регіонах. Регіони і країни СНД відкривають цікаві можливості для столичних менеджерів. Для роботи на деяких ключових позиціях роботодавці воліють брати претендентів з більш великих міст. Компаніям цікаві столичні керівники або менеджери, колись переїхали в Москву з регіону і готові повернутися на свою малу батьківщину вже в новій якості. В регіонах часто із-за дефіциту висококваліфікованих професіоналів відкриваються цікаві можливості, тим більше, що там вже представлені або планують розвивати бізнес багато великі російські та міжнародні компанії. Часто робота в регіонах може підвищити професійний рівень, відкрити нові перспективи, до того ж витрати на проживання в регіонах значно нижче, ніж у столичних містах, тому навіть за умови того, що сума компенсації залишається незмінною, фахівець залишається у виграші.

Прагнення зробити кар'єру вважають однією з основоположних рис сильного лідера, це якість виступає важливим елементом його позитивної репутації, оскільки і суспільство, і партнери, і клієнти поважають управлінця, який ставить перед собою амбітні цілі і успішно досягає їх. Ось чому управління репутацією та управління кар'єрою можна розглядати як єдиний безперервний процес, в ході якого використовуються технології репутаційного менеджменту. У той же час побудова кар'єрної стратегії має ряд відмінностей, оскільки йдеться про авторитет і успішності окремої особистості, незалежно від того, яке місце людина займає в соціальній ієрархії, знаходиться він на початку кар'єрного сходження або вже досяг певних висот. Розглянемо, як різняться підходи і технології репутаційного менеджменту в залежності від того, будується кар'єра "з нуля" або відбувається її подальший розвиток (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Відмінності в кар'єрної стратегії

Кар'єра "з чистого аркуша"

Подальший розвиток кар'єри

Аудит особистісних ресурсів.

Постановка цілей, розробка кар'єрної стратегії.

Пошук додаткових особистісних ресурсів.

Доопрацювання та коригування кар'єрної стратегії.

Складання сценарію особистісних змін.

Створення нового образу.

Побудова персонального бренду.

Розвиток комунікаційних навичок.

Просування в цільових аудиторіях

Удосконалення управлінського стилю, розвиток лідерських якостей.

Корекція образу.

Корекція персонального бренду.

Підвищення публічності і впізнаваності.

Просування в цільових аудиторіях

Як видно з табл. 7.1, розробка кар'єрної стратегії "з нуля" в цілому проходить ті ж етапи, що і процес формування позитивної репутації: проводиться аудит наявних особистісних ресурсів, визначаються найбільш вразливі місця людини і розробляється програма щодо їх нівелювання. Паралельно закріплюються і розвиваються самі сильні сторони особистості. Далі йде робота по створенню сприятливого образу, куди включаються розробка легенди, пошук іміджу, розвиток комунікаційних навичок персони. Все це лягає в основу персонального бренду особистості, який і належить просувати. Для успішного руху по кар'єрних сходах розробляється план конкретних практичних кроків, які підтримуються інформаційною програмою з просування в цільових аудиторіях.

У тому разі, коли йдеться про успішного управлінця, який вже досягнув високого соціального статусу, кар'єрна стратегія будується по-іншому. Оскільки багато життєві цілі вже реалізовані, потрібно визначити нові амбітні висоти в кар'єрі. Нерідко для цього необхідно розкрити ще не використані особистісні ресурси, які, як правило, лежать в області вдосконалення управлінських та лідерських якостей, корекції способу, підвищення публічності, впізнаваності і авторитетності керівника шляхом просування в цільових аудиторіях.

Яка б кар'єрна стратегія не вибиралася, будувати успішну кар'єру можна тільки планомірними та свідомими зусиллями. Першим важливим кроком є формулювання намірів і постановка цілей. Пітер Друкер ще в середині минулого століття розробив метод SMART, який допомагає правильно сформулювати цілі та перевірити їх обгрунтованість. Сьогодні цей метод розглядається як класична технологія цілепокладання. Ось як виглядають п'ять основних критеріїв постановки цілей (саме з перших літер у визначенні цих критеріїв склалася абревіатура SMART).

Specific - чітка і строго визначена. Мета повинна бути недвозначною і однозначною, її неможливо неправильно інтерпретувати.

Measure - вимірна. В штуках, відсотках, грошах, сторінках. Критерії оцінки повинні бути такими, щоб їх легко можна було визначити, чи досягнута мета чи ні.

Achievable - досяжна. Мета повинна бути реальною, оскільки нездійсненні цілі демотивують особистість. Людина повинні бути здатний досягти поставленої мети, хоча б потенційно, а також мати ресурси (зовнішні і внутрішні) для її досягнення, або бути здатним знайти ці ресурси.

Result oriented - орієнтована на результат. Людина повинна уявляти, чого він досягне в результаті своїх дій. Якщо мета не є реалістичною, її краще розбити на кілька реалістичних. Мета також повинна узгоджуватися з іншими цілями, не суперечити їм.

Time specific - визначена за термінами. Досягнення мети має відбуватися у чітко вказаний період часу.

Хоча сьогодні існує кілька трактувань розшифровки абревіатури SMART, всіх їх об'єднує одне - мета повинна бути зрозумілою, вимірної, приуроченої до певних термінів і орієнтованої на конкретні результати.

Практичне застосування SMART-технологій у плануванні кар'єрної стратегії виявляється досить корисним у цілому ряді випадків. Перевірка будь-якого наміру з цієї системи дозволить виявити чимало підводних каменів, які можуть заважати виконанню наміри. Крім того, концентрація на відповідному намір вже налаштовує на потрібну хвилю, що дозволяє не тільки придумати способи досягнення мети, але і "притягнути" необхідні події та життєві обставини. Важливо і те, що конкретизація результату і способи його вимірювання допоможуть краще зрозуміти, чого хочеться насправді, до того ж з'явиться розуміння зв'язку між поточною метою та іншими цілями, стане очевидно, які цілі є "зайвими", і що від них варто відмовитися.

У той же час важливо знати, коли застосування даної методики не має сенсу. Це може відбутися в наступних випадках:

o ситуація змінюється надто швидко, цілі втрачають актуальність раніше терміну їх досягнення;

o важливий не конкретний результат, а рух у певному напрямку;

o не робиться жодних дій для досягнення поставленої мети.

Будь-яка кар'єрна стратегія випливає з тих життєвих пріоритетів, які формулює для себе особистість. За допомогою соціологічного опитування вдалося виявити, які життєві пріоритети наші співвітчизники називають найбільш часто. Ось як виглядають ці переваги в порядку убування.

1. Найбільшою мірою реалізувати свої можливості.

2. Отримувати високий заробіток, що забезпечує матеріальний достаток.

3. Проявляти творчу ініціативу, повністю розкрити свої інтелектуальні здібності.

4. Досягти високого суспільного становища, популярності, слави, отримати визнання оточуючих.

5. Працювати в хороших умовах, щоб робота не була втомливою, не викликала негативних емоцій.

Як видно з представленого переліку, кар'єрні устремління росіян покликані задовольнити, в першу чергу, духовні потреби людини, такі як самореалізація, розкриття творчого потенціалу, визнання оточуючих. Втім, матеріальний достаток має велике значення і є критерієм успішності.

Важливо відзначити, що шкала життєвих цінностей не визначається один раз і на все життя. Будь-яка людина перебуває в постійному розвитку, яка пов'язана з періодичною переоцінкою цінностей, тому будь-яка кар'єрна стратегія повинна постійно коригуватися і доповнюватися.

Останнім часом все частіше доводиться стикатися з ситуацією, коли кар'єрні цілі в якийсь момент кардинально переглядаються. Таке явище отримало назву "дауншифтинг" (від англ. downshifting - зрушення) і являє собою свідомий відмова від досягнутої спроможності і успішності заради спокійного, зовні невибагливою життя. Оточуючі часто сприймають такий крок як катастрофу, в той час як самі дауншифтери виглядають цілком щасливими, оскільки вони повністю поміняли свої життєві пріоритети і тепер сповідують нові цінності.

Перш ніж переходити до довгострокового планування кар'єри, необхідно визначити основоположні кар'єрні мотивації особистості. Коли людина розуміє, що є для нього вирішальним у кар'єрі, які його базові цінності в тій чи іншій сфері діяльності, він починає вибудовувати свій трудовий шлях так, щоб отримати найбільше задоволення від роботи, що є запорукою успішності у вибраній області. Американський психолог, теоретик і практик менеджменту Едгар Шейн розробив ефективний підхід, що дозволяє визначити основні мотивації людей в кар'єрі. Він виділив вісім типів знань, навичок, мотивів і цінностей, які назвав "кар'єрних якорів". Саме ці "якоря", на його думку, дозволяють зрозуміти, де людина буде найбільш успішним.

Техніко-функціональний якір. Їм володіє фахівець, якому подобається його професія і який зацікавлений у тому, щоб бути хорошим фахівцем. Така людина буде мало цікавитися роботою, яка передбачає загальне керівництво, для нього важливіше потреба в приналежності до професійної асоціації і пишатися тим, що він - умілий фахівець-практик у своїй області. Розвиток його кар'єри буде пов'язано з удосконаленням професійного чи технічного майстерності.

Загальне керівництво. У людини, яка має схильність до загального керівництва, сильна мотивація буде виникати в ситуаціях, коли він може виконувати функції, пов'язані із загальним керівництвом. У такої людини потреба в приналежності до своєї вихідної професії практично відсутній, він прагне підніматися на все вищі рівні керівництва.

Самостійність і незалежність. Людина, спонукуваний прагненням до незалежності, - це той фахівець, який завжди намагається все робити по-своєму. Він не потребує зовнішніх обмежень, для нього важливо, чи досяг він поставлених цілей в обумовлені терміни. Така людина може відчувати труднощі при роботі в команді, тому він буде найбільш успішний в роботі, де буде нести більшу відповідальність і зможе вести даний проект з початку і до кінця, але не займатися при цьому загальним управлінням.

Почуття безпеки і стабільність. Така людина відчуває потребу в безперервній і стабільній роботі. Для такого співробітника збереження постійного робочого місця на тривалий термін часто є головною метою. Зазвичай такі фахівці добре себе почувають у складі команди в урядовому секторі, робота в новій ролі і новаторські рішення їх не цікавлять, вони воліють призначення на більш традиційні і менш ризиковані роль або участь у довгострокових проектах.

Підприємницька жилка. В залежності від характеру діяльності людина з підприємницькою жилкою прагне створювати комерційні проекти. У ситуації командної роботи такі люди працюють найбільш ефективно, коли вони можуть застосувати рационализаторский і творчий підхід. Вони починають відчувати занепокоєння, виконуючи рутинні або передбачувані завдання. Співробітникам з підприємницькою жилкою підходять проекти, що передбачають створення нових продуктів або запуск нових підприємств, що вимагають творчого підходу до співробітництва з іншим відділом або іншими компаніями.

Прагнення бути корисним. Така людина прагне бути корисним у професійній діяльності, яка має для нього особисте значення і цінність. Люди з такими схильностями часто вибирають собі "допомагають" професії, такі як медицина, навчання і консультування.

Потреба у випробуванні сил. Це класичний приклад людини з високим рівнем внутрішньої мотивації, постійно прагне відчувати себе, вирішуючи нові для себе професійні і особистісні завдання. Він не замінимо в ситуаціях, коли потрібно доброволець, готовий взяти на себе важке і ризиковане завдання. Він готовий працювати в критичних ситуаціях, коли необхідний "герой" для того, щоб врятувати становище.

Стиль життя. Для такого співробітника головний життєвий пріоритет буде полягати в тому, щоб жити згідно з ідеальним, на його думку, стилем життя. Головна цінність тут - особистий час, баланс між роботою і особистими інтересами. Така людина високо цінує гнучкий робочий день або віддалену роботу.

Приклад з практики

Кар'єрний шлях Жан-Клод Ван Дамма проходить під гаслом "Не відступати і не здаватися!". Його вчинки завжди підпорядковані чіткої мети, до якої він ішов з неймовірним завзяттям. Ось як виглядає його кар'єрне просування (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Кар'єрна стратегія Жан-Клод Ван Дамма

Етапи кар'єри

Дії

Перший етап:

дитинство і юність

o висока мотивація на досягнення в спорті: посилені заняття карате з 11 років;

o перші спортивні успіхи

Другий етап:

спортивна

кар'єра

o цілеспрямованість, настрій на перемогу;

o отримання чорного пояса з карате до 18 років;

o організація власного спортивного клубу о 19 років;

o чемпіон Європи з карате серед професіоналів у 20 років - чемпіон Європи з кікбоксингу

Третій етап:

відхід зі спорту, початок

кар'єри в кіно

o коригування кар'єрної стратегії, нова мета - стати зіркою в кіно;

o продаж спортклубу, переїзд у Голівуд;

o зйомки в епізодах, перші фільми;

o робота шофером, викидайлом в спортклубі;

o продовження тренувань

Четвертий

етап:

перші успіхи в кіно

o перший успіх в кіно, перші контракти та головні ролі;

o зміна імені, активна діяльність по перепозиционированию;

o мета - стати самим популярним актором

П'ятий етап:

прихід популярності

o численні ролі в бойовиках;

o поява популярності;

o активна комунікаційна діяльність, орієнтація на молодіжну аудиторію, завоювання у неї популярності;

o став найпопулярнішим актором з самими високими гонорарами;

o продовження занять карате та кікбоксингом

Шостий етап:

Ван Дамм сьогодні

o нове позиціонування як успішного, знаменитого актора, режисера, сценариста, оператора, тобто людини, пожинающего плоди наполегливої праці по реалізації поставлених життєвих цілей

Як видно з наведеної таблиці, кумир молодих людей багатьох країн, включаючи і Росію, домігся всього, що він має зараз, завдяки цілеспрямованій характеру, наполегливості та величезної працездатності. Хто кар'єрний шлях можна вважати зразком сходження до вершин успіху виключно за рахунок власних зусиль. Справжнє ім'я всіма улюбленого актора - Жан-Клод Ван Варенбург, він народився в Брюсселі 18 жовтня 1960 р. Його мати, за національністю фламандка, займалася домашнім господарством, а батько, бельгієць, мав невеликий квітковий магазин. Маленький Клод був ранимим і худеньким дитиною з поганим зором, якого постійно ображали однолітки. Напевно, з цієї причини батько привів 11-річного сина в секцію карате, не здогадуючись про те, що це кардинально змінить життя Клода. Батьки і не думали вчити його битися, єдиним бажанням їх було оздоровити хлопчика, зробити його міцним і сильним. Високий і худий. Жан-Клод, носив окуляри з товстими лінзами, до того ж до цього займався пару років класичним балетом, просто закохався в карате. Заняття аутотренінгом допомогли йому подолати невпевненість у собі. Після занять, коли в залі нікого не залишалося, він ще кілька годин міг тренуватися сам, вивчаючи все нові і нові прийоми карате.

Тренування по карате проводилися без обмежень за віком або вазі, тому його партнерами часто виявлялися дорослі чоловіки, що не завадило йому вже 16 років виграти досить престижний турнір, де він бився з чоловіком, який важив значно більше, а також був майже в два рази старше.

Вчитель Жана-Клода - Клод Гетц, буквально з перших хвилин знайомства побачив хлопчика силу та цілеспрямованість, тому з перших днів став вселяти йому, що той зобов'язаний стати чемпіоном. У 1978 р. Клод Гетц присвоїв своєму найкращому учневі чорний пояс, а в 1980 р. Жан-Клод в першому раунді одним ударом ноги в стрибку нокаутував свого ворога - німця Дітріха Таргіллза, за що отримав титул чемпіона Європи серед професіоналів. У 1979 р. Жан-Клод відкрив власний спортивний клуб під назвою "Каліфорнія", швидко став дуже популярним. Крім карате в цьому клубі викладали танці, аеробіку і бодібілдинг. Клуб приносив відмінний дохід, і вже у 20 років Ван Дамм мав власний будинок, спортивну машину останньої моделі і солідний рахунок у банку.

Незважаючи на вдалу кар'єру у спорті та бізнесі, Жан-Клод після зйомок у кількох епізодах вирішив присвятити себе кіно і досягти в цій діяльності неймовірних результатів: стати найбільш високооплачуваною кінозіркою у світі.

У 1980 р. з допомогою підроблених документів потрапив на конгрес, присвячений кінобізнесу, де він зміг познайомитися з великою кількістю знаменитих людей зі світу кіно. Після повернення додому він продав свій спорт-клуб "Каліфорнія", що шокувало його батьків і знайомих, і поїхав завойовувати велике кіно. В його гаманці було лише дві тисячі доларів, але він не сумнівався.

Перші сумніви в успіху з'явилися після того, як Жан-Клод понал в Гонконг, де він хотів отримати роботу моделі і спробувати щастя в компанії "Голден Харвест", власник якої Раймонд Чоу коли відкрив таких зірок, як Брюс Лі та Джекі Чан. Спочатку Чоу не захотів зустрічатися з невідомим каратистом, проте, забігаючи вперед, можна сказати, що через вісім років Чоу особисто приїжджав до Голлівуду, щоб запропонувати Ван Дамму роботу на досить вигідних умовах, але тоді настала черга Жана-Клода відмовитися від співпраці.

У 1981 р. в Парижі майбутній актор познайомився з голлівудською зіркою Жаклін Біссет, яка запропонувала йому переїзд в Голлівуд і допомогу у працевлаштуванні в кіно. Жан-Клод продав свій спортзал, розлучився з дружиною і поїхав у Лос-Лнджелес. Ще в аеропорту він був шокований тим, що в США ніхто не говорив французькою мовою, а сам він практично не володів англійською. Після приїзду на віллу Жаклін Біссет він дізнався, що вона зі своїм новим другом відпочиває на Гаваях, а про нього вже забула.

Кілька місяців Жан-Клод намагався якось влаштуватися в незнайомій країні, гроші, які він взяв з собою, поступово зникали, а роботи не було, тож він уже подумував про те, щоб повернутися на батьківщину.

Але в підсумку він все-таки вирішив не зупинятися на півдорозі, знайшов недалеко від Голлівуду знімну квартиру і влаштувався на роботу звичайним шофером. Через деякий час йому випала нагода знову продемонструвати свою блискучу фізичну форму. Мафія, яка тримала в своїх руках квартал, в якому жив бельгієць, займалася рекетом. Коли бандити напали на Ван Дамма, щоб забрати у нього гроші, він показав їм кілька своїх прийомів, після чого став шанованим в їх середовищі. Щоб хоч трохи заробити, Жан-Клод виступав на нелегальних боях і з завзятістю вчив англійську мову, не припиняючи тренувань.

Один раз Чак Норріс, популярний голлівудський актор і чемпіон світу з карате, яким Жан-Клод показав кілька своїх прийомів, запропонував йому стати викидайлом у його спортивному клубі. Для Жана-Клода спортивний клуб Норріса стати рідним домом. Саме там він зустрів свою майбутню дружину Гледіс Португез, яка була не тільки двічі чемпіонкою світу з культуризму, але і згодом виявилася прекрасною і ніжною дружиною.

Близько чотирьох років Жан-Клод завалював голлівудські студії інформацією про себе. З особливою наполегливістю він прагнув познайомитися з Менахемом Голані, одним з керівників компанії "Кеннон Пікчерз", знайомство з яким відбулося в Мілані. Одного разу Жан-Клод, увірвавшись в офіс Менахема Голана, без жодних вступів почав показувати свої здібності - техніку і розтяжку, Голан, щоб випровадити дивного відвідувача, пообіцяв йому прекрасне майбутнє, після чого просто забув про нього.

Вдруге вони зустрілися в одного з Лос-Анджелеських ресторанів у 1986 р. Голан не дізнався Ван Дамма, який від безнадії показав метру удар ногою, причому нога промайнула в кількох сантиметрах над головою киношника, але той, замість того, щоб викликати поліцію, призначив зустріч.

"Після кількох годин, проведених у кімнаті, я все ж потрапив до нього в кабінет, без розмов взяв два стільця, сів між ними на шпагат і до кінця бесіди не зрушив з місця, - рассказывав Ван Дамм. Я був дуже голодним, не мав ніякого досвіду в кіно, просив не дак уже й багато, і він його бачив. Після короткої розмови він сказав, що зможе допомогти мені, і показав сценарій "Кривавого спорту". А після того, як зрозумів, що я не маю ні адвоката, ні агента, сказав, що може підписати контракт зі мною на три фільми. В цей момент я зрозумів, що моя доля вирішена, я вийшов переможцем з цієї битви".

Фільм "Кривавий спорт" був знятий в Гонконзі, Жан-Клод Ван Дамм пізніше частенько приїжджав туди для проведення поєдинків в парі з професійними майстрами Сходу. Приблизно в цей час Жан-Клод Ван Варенбург стає Жаном-Клодом Ван Даммом, як би демонструючи, що з новим ім'ям у нього почалося нове життя.

Зйомку в "Кривавий спорт" вважати удачею було рано. Фільм був знятий дуже швидко, бюджет його складав всього 1,5 млн дол., а після закінчення зйомки картина виявилася нікому не цікавим і не потрібною. Безвихідна ситуація змусила Ван Дамма погодитися на роль в недорогому фільмі "Не відступати, не здаватися", де йому дали роль грубого, неотесаного і жорстокого російського кікбоксера Івана Крушинська. Крім цього він разом з популярним виконавцем героїв-ніндзя Шо Косуги зіграв у фільмі "Чорний орел" роль агента КДБ, попутно уклавши ще чотири контракту з маленькими студіями. Крім цього, Baн Дамм особисто зайнявся переробкою картини "Кривавого спорту", після чого фільм все-таки потрапив на екрани. Успіху ніхто не очікував, але "Кривавий спорт" виявився дуже популярним і зібрала 15 млн дол., що більше, ніж зібрали фільми з Сільвестром Сталоне та іншими популярними акторами, які компанія випустила на екрани одночасно з "Кривавим спортом".

З тих пір Ван Дамма стали називати "другим Брюсом Лі". Продюсери і режисери почали пропонувати йому вигідні контракти. У 1989 р. він зіграний роль у фільмі "Кіборг", який приніс 9,5 млн дол.. відразу ж за ним був "Кікбоксер", що зібрав прибуток набагато більше. Ван Дамм стає знаменитим, зйомки в картинах йдуть безперервно, стрічки з його участю мають значні касові збори, і Ван Дамм починає заявляти публіці, що скоро він стане найпопулярнішим актором у світі. При цьому не можна сказати, що він видатний актор, багато кінокритиків належать до його робіт з великою недовірою. Сам Жан-Клод Ван Дамм теж не в захваті від картин, в яких знімається, але вірить, що одного разу зніметься в такому фільмі, який буде одним з кращих, і на Каннському фестивалі це оцінять по достоїнству.

У той же час Baн Дамм любить розмови про свою персону, регулярно влаштовує показові виступи, часто показується перед прихильниками, яких сам і попереджає, де і коли він буде, позує перед камерами, охоче роздає автографи. Навіть найсуворіші критики не можуть заперечувати його популярності у молоді.

За останні кілька років Жан-Клод Ван Дамм зіграв у величезній кількості картин, на яких він не тільки заробив мільйони, але і величезну популярність. В даний час він володіє чотирма мовами та є не тільки актором, але й режисером, сценаристом і оператором.

Незважаючи на те, що у нього практично відсутній вільний час, Жан-Клод Ван Дамм, навіть знімаючись у фільмах, ні на день не переривав свої заняття карате та кікбоксингом, які вже нерозривно пов'язані з його різнобічною життям.

"Я завжди починаю свій день з 30-хвилинної пробіжки, - розповів Ван Дамм журналу "Файтер Интернэшл". - Після неї я близько години займаюся на велотренажері, а тільки після цього снідаю і приступаю до роботи, а після неї я пару годин присвячую бодібілдингу та проводжу тренування з боксу з колишнім чемпіоном Європи Мішелем Квиси. Я важу 82 кг при зрості 178 см, і якщо нічого не зміниться, я протягом десяти років буду зніматися в кіно, демонструючи всім свої трюки".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Політика компанії в області управління кар'єрою
Планування кар'єри та основи лідерства
Кар'єра "політичного арифметика"
Кар'єра Ж.-Б. Сея
Формування резерву кадрів, планування ділової кар'єри
Первинний контакт з конфліктуючими сторонами та вибір стратегії медіації
Методи вибору відповідної стратегії
Вибір стратегії
Причини вибору міжнародних стратегій
Стратегія "зняття вершків"
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси