Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 63. Форми власності

Власність в економічній системі.

Перехід від адміністративно-командної економіки до ринкової передбачає створення умов для свободи господарської діяльності людей і відповідальності за її результати, тобто економічного відособлення агентів ринку, що дозволяє провести межу між "моє" і "чуже". В цьому випадку виникає одна з найбільш фундаментальних економічних категорій економічної теорії - власність. У буденному житті люди розуміють під нею майно, багатство, яке у них є. В науці власність трактується двояко: як економічна категорія та юридичне поняття.

Економічно власність - це історично певний тип економічних відносин між людьми з приводу привласнення і відчуження благ, тобто

З юридичної точки зору власність - це право контролювати використання ресурсів і розподіляти при цьому виникають витрати і вигоди, тобто

Між економічною і юридичною трактуваннями власності існує тісний зв'язок, однак їх не можна плутати. Економічне відношення власності існує лише там, де вона служить джерелом доходу. Якщо доходу немає, то економічно власність не реалізується незважаючи на те, що юридично (вольовим порядком, за законом) встановлені правила розмежування власності, зміни господаря, відповідальності за свої дії в економіці. В даному випадку виникає юридична фікція, що існує лише на папері, а не в житті. Прикладом такої ситуації може служити колгоспно-кооперативна власність в СРСР, яка насправді була різновидом державної власності.

Разом з тим без юридичного закріплення економічних відносин власності неможливо організувати виробництво, захистити дохід і ресурси, а розвиток ринку різко сповільнюється. Ось чому в пореформеній Росії неодноразово змінюється господарське законодавство: Цивільний, Трудовий, Податковий і Бюджетний кодекси, закони "Про банкрутство підприємств", "Про цінні папери" та ін. В цьому простежується прагнення держави забезпечити узгоджене розвиток нових відносин власності як з економічної, так і юридичної сторони.

Форми власності.

Відносини власності можна представити у вигляді двох протилежностей: приватної і спільної власності. Приватна власність має базове значення для ринкової економіки: без ніс ринок неможливий. Відносини приватної власності будуються на відособленому присвоєнні ресурсів та результатів господарювання.

Відокремлюватися можуть індивідуум чи сім'я, а також група людей (колектив). При цьому їх діяльність може носити або особистий трудовий характер або здійснюватися з допомогою найманої праці.

Загальна власність являє собою систему відносин, при якій управління і розпорядження об'єктами власності здійснюється всім суспільством. Росія має федеральний устрій, тому загальна власність в ній проявляється на трьох рівнях: федеральному, регіональному, місцевому.

Перші два рівня загальної власності являють собою державну власність, а третій - муніципальну. Власність групи людей (колективу) при цьому займає проміжне положення: по відношенню до державної і муніципальної власності будучи формою приватної власності, а по відношенню до індивідуальної приватної власності суспільною.

В економіці не виключено і одночасне існування приватної і спільної власності. У цьому випадку має місце змішана економіка, однак у ній завжди переважає одна з двох основних форм. Саме ця провідна форма зумовлює існуючий суспільний устрій.

Загальна і приватна форми власності можуть поєднуватися в діяльності однієї форми, коли створюється змішане підприємство. У Росії в результаті приватизації до їх числа належало близько 50% підприємств, проте в останні роки їх кількість значно скоротилася, оскільки держава залишає сферу господарської діяльності. Пов'язано це з тим, що до створення таких підприємств слід підходити з обережністю із-за можливих зловживань: перекачування фінансових ресурсів фірм в казну л бо, що більш типово для сучасної Росії, - навпаки, з держбюджету у приватні руки.

Юридичне закріплення відносин власності.

Економічна зв'язок "привласнення - відчуження" (так економічна теорія називає відносини "моє - чуже") юридично може бути закріплена за допомогою різних способів, що визначають "правила гри" в економічній системі.

Ще в римському праві були юридично встановлені три види права, що регулюють відносини власності і дійшли до сьогоднішнього дня:

- право володіння - винятковий фактичний контроль над благом, володіння ним;

- право користування - можливість отримувати для себе корисні властивості блага;

- право розпорядження - вирішувати, хто і як буде використовувати благо.

У господарській практиці розвинутих ринкових країн в даний час використовується класифікація прав власності, запропонована американським економістом Р. Коузом і звана "пучок прав власності Коуза" (рис. 63.1).

Основні елементи права власності:

Рис. 63.1. Основні елементи права власності:

А - право на відповідальність (стягнення за борги); Б - право на дохід від використання; - право на володіння безмежність

благом (захист від націоналізації); Р - право суверена (на відчуження, споживання, зміни аж до знищення);

Д - право на безпеку (захист від вилучення та шкоди через зовнішнє середовище); Е - право на керування; 3 - право передачі благ у спадок за заповітом; - право на залишковий характер (на відновлення порушених прав)

Будь-яка ринкова угода між продавцем і покупцем по суті є обмін пучками прав власності, а їх комбінації породжують різні форми фірм. У Цивільному кодексі РФ на цій основі зафіксований ряд організаційно-правових форм підприємництва від індивідуального приватного підприємства до акціонерних товариств і державних унітарних підприємств. Однак цей процес в країні до цього часу не завершено, і необхідно подальше вдосконалення розподілу прав власності між агентами ринку. Особливо неврегульованими є питання перепродажу і поглинання фірм, банкрутства підприємств, відшкодування завданої шкоди, у тому числі за рахунок порушення природоохоронних заходів, та ін

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ФОРМИ
Форми власності
Форми власності в сучасній Росії
Власність як основа економічної системи
Власність як основа економічної системи
Види права власності
ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ФОРМИ
Форми власності
Форми власності в сучасній Росії
Римське право - закріплення власності
Право приватної власності юридичних осіб
Відносини власності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси