Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 14. Проектування системи менеджменту

Структурування менеджмент-процесів

Суб'єкт - той, хто управляє (виконує процес управління або як власник процесу, або як його учасник).

Об'єкт - той, ким управляють (виконує процеси та проекти діяльності або як власник процесу (проекту), або як його учасник); може виступати в якості суб'єкта управління по відношенню до інших більш дрібних об'єктів.

Менеджмент - процес управління - цілеспрямований вплив суб'єкта на об'єкт (рис. 14.1).

Прямий вплив {управління) - цілеспрямований вплив суб'єкта па об'єкт.

Прямі зв'язки - канали передачі прямого впливу суб'єкта на об'єкт.

Зворотні зв'язки - канали передачі інформації від об'єкта до суб'єкта.

Вплив (управління) зі зворотним зв'язком - пряме управління, що використовує зворотні зв'язки.

Моделі циклу менеджмент-процесу - опис циклічного повторення типових етапів управління.

Зв'язку керуючої підсистеми (суб'єкт) і керованої підсистеми (об'єкт)

Рис. 14.1. Зв'язку керуючої підсистеми (суб'єкт) і керованої підсистеми (об'єкт)

Структурування системи менеджменту - виділення суттєвих компонент систем управління та їх взаємозв'язків.

Система управління - цілісна система (форми, методи, засоби, структура), яка забезпечує управлінський вплив суб'єкта на об'єкт з метою вирішення управлінських завдань. Включає суб'єкт управління (керуюча підсистема), об'єкт управління (керована підсистема) і управлінську діяльність (предметно-діяльнісна область управління).

В міру розвитку практики менеджменту системи управління еволюціонують. Ще відносно недавно класиками менеджменту управління зводилося до невеликого набору функцій: планування, організація, координація, облік і контроль, мотивація. З часом склад функцій управління перегруппировывался, поповнювався, детализировался. Відбувалася спеціалізація управління за сферами та рівнями управління, галузях. У сучасній практиці менеджменту застосовуються наступні типології систем менеджменту (рис. 14.2):

1) вертикальна класифікація за рівнями системи управління;

2) вертикальна класифікація за сферами менеджменту;

3) горизонтальна класифікація та сфер менеджменту.

Рівні системи управління:

o рівень організації (компанії);

Типології систем менеджменту

Рис. 14.2. Типології систем менеджменту

o рівень підрозділі;

o рівень виконавців.

Сфери менеджменту по вертикалі:

o корпоративний менеджмент;

o стратегічний менеджмент;

o операційний менеджмент.

Сфери менеджменту по горизонталі:

o фінансовий менеджмент;

o менеджмент персоналу;

o інноваційний та інвестиційний менеджмент.

Виробничий менеджмент - керування процесами в ланцюжку створення продуктів і послуг: постачанням, виробництвом, продажем, технічним обслуговуванням і ремонтом, транспортним забезпеченням, енергозабезпеченням, енергозбереженням, ІТ-забезпеченням і т. д.

Менеджмент-процеси описуються типовими моделями управлінського циклу:

o цикл СПРУКАР;

o цикл Файоля;

o цикл РОСА і т. д.

При розгляді системи менеджменту в компанії виділяють дві підсистеми (рис. 14.3): керовану підсистему (об'єкт управління) і керуючу підсистему (суб'єкт управління).

В якості об'єкта управління можуть виступати, наприклад, діяльність підрозділів і виконавців, бізнес-процеси і проекти компанії, а також всі інші розглядаються в методології управління організаційними системами об'єкти управління.

В якості суб'єкта управління розглядається діяльність ланок управління, що реалізують адміністративно-управлін

Виділення процесів діяльності суб'єкта й об'єкта управління

Рис. 14.3. Виділення процесів діяльності суб'єкта і об'єкта управління

Структуризація системи управління компанії

Рис. 14.4. Структуризація системи управління компанії

ські та інформаційні процеси, що забезпечують вироблення і прийняття управлінських рішень.

Початкове структурування системи управління компанії може передбачати такі дії (рис. 14.4).

1. Описати компанію та її місце у зовнішній середовищі.

2. Виділити суб'єкт і об'єкт управління, показати їх місце у складі компанії.

3. Описати діяльність об'єкта управління (процеси, проекти).

4. Описати цілі, цільові показники і способи впливу суб'єкта на об'єкт для досягнення поставлених цілей.

5. Розробити опис діяльності суб'єкта, структуру системи управління і процесів її функціонування:

o виділити рівні системи управління (корпоративне управління, стратегічне управління, операційне управління);

o виділити системи управління процесами (управління постачанням, управління виробництвом, управління продажами), системи управління проектами, функціональні системи управління (управління маркетингом, управління фінансами, управління персоналом тощо);

o визначити і описати модель управлінського циклу для кожної системи;

o сформувати класифікатори функцій управління для кожної системи;

o закріпити відповідальність за виконання функцій управління за керівниками та організаційними ланками.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

етап. Проектування системи менеджменту якості.
Організаційне проектування. Принципи проектування і побудови організаційних структур
Організаційне проектування
етап. Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві.
Проектування складських систем
Процес і механізм менеджменту
Основи процесного підходу в менеджменті
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Організація менеджмент-процесів
Мезоекономіка та її структурування допомогою корпорацій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси