Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ

Методичні основи формування пропозицій по наданню консультаційних послуг

При формуванні пропозицій по наданню послуг кожна консультаційна компанія в залежності від специфіки та

ієрархічного рівня в рамках своєї концепції може розробляти власну методологію. Разом з тим у ході дослідження виділено загальний методичний підхід, заснований на виявленні пріоритетних напрямків консультаційної діяльності, в основу якого покладено узагальнення всіх консультаційних послуг з розглянутих нижче основним блокам:

1. Експертні консультаційні послуги.

2. Процесні консультаційні послуги.

3. Навчальні консультаційні послуги.

4. Спеціальні послуги.

Структура пропонованих послуг може змінюватись в залежності від напрямку діяльності консультаційної організації, її масштабності і значущості на ринку, а набір послуг може відрізнятися у відповідності з попитом.

Кожне напрям включає власний набір послуг. Наприклад, для агропромислового комплексу подібний набір послуг можна представити у вигляді табл. 9.1.

Таблиця 9.1. Пропозиція консультаційних послуг для АПК за видами

Пропозиція консультаційних послуг для АПК за видами

При розробці власної концепції формування пропозицій по наданню платних послуг, враховуючи велику різноманітність їх видів, доцільно брати до уваги кон'юнктуру ринку, грунтуючись на співвідношенні величин пропозиції та поточного (реального) попиту. Потім консультаційній фірмі необхідно активізувати свою діяльність, направивши зусилля на підвищення (стимулювання) попиту і відповідно пропозиції послуг різного виду на основі їх високої якості та гнучких розцінок.

Цілі, завдання і можливості консультаційних фірм на різних рівнях ієрархічної системи можуть істотно відрізнятися. Тому для консультаційних служб федерального, регіонального та районного рівнів доцільно спочатку розставити основні пріоритети надання різних консультаційних послуг та визначити їх структуру.

Розвиток системи консультаційного обслуговування підприємств і господарств з точки зору пропозиції послуг повинно бути тісно пов'язане з процесами суспільних економічних перетворень в економіці як в окремих регіонах, так і в цілому по країні.

Розробка методики аналізу попиту на консультаційні послуги в сфері АПК та оцінки платоспроможного рівня їх споживачів

Мета роботи: визначити конкретні тематичні предметні галузі знань, найбільш затребуваних товаровиробниками, наприклад АПК певного регіону, для формування пропозицій на консультаційні послуги з боку консультаційної компанії.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. Здійснити облік кількості потенційних споживачів консультаційних послуг в регіоні та його районах.

2. Визначити репрезентативний обсяг вибірки необхідної кількості респондентів по кожному сегменту сфери потенційних споживачів консультаційних послуг.

3. Провести наступні експертні опитування з метою визначення тенденцій та уподобань основних видів розвитку сільськогосподарського виробництва і напрямів зайнятості сільського населення в даному регіоні:

- № 1 - анкетування респондентів серед фахівців регіональних і районних органів управління АПК, а також фахівців регіональної сфери науки та освіти;

- № 2 - анкетування респондентів серед фахівців колективних господарств (радгоспів і колгоспів);

- № 3 - анкетування респондентів серед фахівців великих селянсько-фермерських господарств (надалі СФГ);

- № 4 - анкетування респондентів серед фахівців середніх СФГ;

- № 5 - анкетування респондентів серед фахівців малих СФГ;

- № 6 - анкетування респондентів серед фахівців особистих підсобних господарств;

- № 7 - анкетування респондентів серед фахівців, зайнятих у несільськогосподарському виробництві;

- № 8 - анкетування респондентів серед сільського населення, не зайнятого у виробництві.

4. Провести аналіз результатів експертних опитувань та виявити тенденції і переваги основних видів розвитку сільськогосподарського виробництва і напрямів зайнятості сільського населення в даному регіоні.

Рішення завдання №1. Облік кількості потенційних споживачів консультаційних послуг в регіоні та його районах.

За даними регіональних і районних органів управління АПК, служб зайнятості та інших органів влади та організацій інформаційного обслуговування складається табл. 9.2, що враховує кількісну сторону сфери потенційних споживачів консультаційних послуг:

Таблиця 9.2. Кількість потенційних споживачів консультаційних послуг в регіоні

Кількість потенційних споживачів консультаційних послуг у регіоні

Рішення завдання №2. Визначення репрезентативного обсягу вибірки необхідної кількості респондентів по кожному сегменту сфери потенційних споживачів консультаційних послуг.

На основі даних табл. 9.2 обчислюється репрезентативний обсяг вибірки необхідної кількості респондентів по кожному сегменту (2, 3,4, 5,7, 9,10) сфери потенційних споживачів консультаційних послуг. Результати заносяться в табл. 9.3:

Таблиця 9.3. Кількість респондентів у регіоні для проведення експертного опитування № 1

Кількість респондентів у регіоні для проведення експертного опитування № 1

Рішення задачі №3. Проведення експертних опитувань з метою визначення тенденцій та уподобань основних видів розвитку сільськогосподарського виробництва і напрямів зайнятості сільського населення в даному регіоні.

Експертні опитування здійснюються на підставі двох спеціально розроблених анкет:

- анкета № 1 для проведення експертних опитувань № 1... 6 з метою визначення тенденцій та уподобань основних видів розвитку сільськогосподарського виробництва в регіоні;

- анкета № 2-для проведення експертних опитувань № 6, 7 і 8 з метою визначення тенденцій та уподобань основних напрямів зайнятості сільського населення.

Рішення завдання №4. Проведення експертних опитувань з метою оцінки діяльності консультаційної служби та визначення затребуваності консультаційних послуг з боку товаровиробників і сільських жителів.

Експертні опитування здійснюються на підставі трьох спеціально розроблених анкет:

- анкети № 3 і 4 для проведення експертних опитувань з метою оцінки діяльності консультаційної служби та визначення затребуваності консультаційних послуг з боку товаровиробників в регіоні;

- анкета № 3 і 5 для проведення експертних опитувань з метою оцінки діяльності консультаційної служби та визначення затребуваності консультаційних послуг з боку сільських жителів.

Анкети виглядають наступним чином.

АНКЕТА № 1. Визначення тенденцій і перевазі основних видів розвитку сільськогосподарського виробництва в регіоні

Визначення тенденцій і перевазі основних видів розвитку сільськогосподарського виробництва в регіоні

 
< Попередня   ЗМІСТ

Схожі тими

Методичні основи аналізу попиту на консультаційні послуга та оцінки платоспроможного рівня споживачів
Правове та юридичне забезпечення надання консультаційних послуг
Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг процесного консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг експертного консультування
Методичні основи аналізу попиту на консультаційні послуга та оцінки платоспроможного рівня споживачів
Методика формалізованої оцінки якості консультаційних послуг
Реалізація методики формалізованої оцінки якості консультаційних послуг
Якість консультаційних послуг та його оцінка
Проблема оцінки якості консультаційних послуг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси