Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормування праці

Нормування праці дозволяє не тільки встановити міру праці, але і оцінити раціональність кожного з його елементів, а також визначити найбільш вигідну послідовність їх виконання.

Нормування праці - це вид діяльності по управлінню працею і виробництвом, направлений на встановлення необхідних витрат і результатів праці, а також відповідності між чисельністю різних груп персоналу та кількістю одиниць обладнання.

Нормування праці дозволяє встановити необхідну чисельність та професійно-кваліфікаційну структуру персоналу, визначити трудомісткість прогнозованого випуску продукції, а також очікувані витрати виробництва.

В період циклічного спаду виробництва, особливо при вимушеної неповної зайнятості, актуальність нормування праці на підприємствах знижується. В умовах економічного підйому, коли зростає і зберігається широкий попит на працю, підвищується ціна робочої сили, значення організації праці і потреба в його раціональному нормуванні зростають. Фактично нормування праці визначає нормативний рівень інтенсивності праці на підприємстві при заданої технології і організації робіт. А при заданій інтенсивності праці задаються і нормативний рівень продуктивності праці для окремого робочого місця, величина трудомісткості одиниці індивідуальних або колективних робіт.

Сутність нормування праці полягає у встановленні міри праці, тобто обґрунтованих норм витрат робочого часу на виконання різних робіт. Нормування праці дозволяє визначити трудомісткість запланованого випуску продукції, розрахувати очікувані витрати виробництва, встановити необхідну чисельність та професійно-кваліфікаційну структуру персоналу підприємства.

Види норм праці

В даний час на підприємствах використовується система норм праці, яка відображає різні сторони трудової діяльності. Основними видами норм праці за своїм функціональним призначенням є: (1) норми часу, (2) вироблення, (3) обслуговування, (4) чисельності, (5) керованості, (6) нормовані завдання.

1. Норма часу (Нвр) - це робочий час, встановлений для виконання одиниці роботи визначеною групою робітників (бригадою, ланкою) з урахуванням кваліфікаційної структури і при даних технічних умовах. Норми часу вимірюються в людино-хвилинах, людино-годинах.

де Нвр - норма часу;

Тп. з _ час підготовчо-завершальної роботи;

Топ - оперативне;

То. р. м - час на обслуговування робочого місця;

Т - час перерв на відпочинок і особисті потреби;

Тп. т - час перерв, передбачених технологією.

Робочий час класифікується за певними видами:

(1) підготовчо-заключний час (ПЗ) - час на підготовку до виконання робочого завдання і на закінчення останнього. В нього включаються витрати часу на ознайомлення з кресленням, інструктаж майстра, здачу роботи контролера або майстру і т. д. Чим більше партія деталей, тим менше підготовчо-заключного часу припадає на одну деталь;

(2) оперативне час (ВП) - витрачається безпосередньо на виконання технологічної операції. Підрозділяється на основне (технологічне), що витрачається безпосередньо на технологічну мету даної роботи, і допоміжне, що витрачається на дії, пов'язані із забезпеченням основної роботи (наприклад, встановлення заготовок, завантаження сировини, знімання готової продукції, зміни режиму різання на верстаті і т. д.). Може бути машинно-автоматичним, машинно-ручним і ручним. Чим досконаліше технологічне обладнання, тим менше допоміжний час.

Час обслуговування робочого місця - це час, що витрачається на обслуговування робочого місця протягом даної роботи, яке підрозділяється на два виду: технічне і організаційне. Перше пов'язане з виконанням конкретного робочого завдання, а друге означає догляд за обладнанням протягом робочої зміни, незалежно від особливостей завдання.

У складі робочого часу виділяється час регламентованих перерв, які включаються організаційно-технологічні перерви і час на особисті потреби і відпочинок. Вимушені технічні перерви обумовлені відповідним режимом роботи устаткування. Час на особисті потреби і відпочинок призначене для дотримання особистої гігієни і збереження нормальної працездатності. Всі інші перерви в робочий час не нормуються і відносяться до його втрат. Норми часу ставляться до норм, детермінуючим витрати праці, в цьому полягає їх функціональне значення.

2. Норма виробітку (Нвир) - це регламентований обсяг роботи або кількість одиниць продукції, що встановлюються для виконання або виготовлення в одиницю часу одним працівником або певною групою працівників відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах. Розраховується як частка від ділення фонду часу на норму часу і вимірюється в натуральних одиницях, будучи величиною, обернено пропорційна нормі часу.

де Нвир - норма виробітку;

Тсм - фонд часу;

Нвр - норма часу.

3. Норма обслуговування (Hобс) - кількість виробничих об'єктів (одиниць обладнання), який працівник або група працівників зобов'язані обслужити за встановлений час в певних організаційно-технічних умовах. Ці норми застосовуються не тільки для допоміжних робітників (наладчиків, комірників і т. д.), але і для основних (при встановленні кількості верстатів, що обслуговуються одним ткачем, тощо). Норми обслуговування - це норми трудової діяльності, роботи із забезпечення робочого стану виробничих об'єктів.

де Нпро - норма обслуговування;

Нвр.про - норма часу обслуговування;

n - кількість одиниць роботи, які виконуються протягом певного проміжку часу (зміни, місяця);

Додоп - коефіцієнт, враховує виконання додаткових функцій, не врахованих нормою часу, а також час на відпочинок і особисті потреби.

Функція норм обслуговування в основному полягає в упорядкуванні організаційної структури трудового процесу.

Різновидом норм обслуговування для керівних працівників - норми керованості, під якими розуміється чисельність працівників та адміністративних підрозділів, управління якими в певних організаційно-технічних умовах покладається на одного керівника при його відповідної кваліфікації. Норми керованості - це і мережа норми праці по управлінню роботою певної кількості працівників.

4. Норма чисельності (Нч) - кількість працівників певного професійного складу, необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягу робіт.

де Нч - норма чисельності;

Q - загальна кількість одиниць обслуговування або обсяг виконуваних робіт.

5. Нормоване завдання - встановлені склад і обсяг робіт, які повинні бути виконані одним або групою працівників за певний період часу (зміну, місяць). Нормоване завдання, як і норма виробітку, визначає необхідний результат діяльності працівників. Його відмінність в тому, що нормоване завдання може встановлюватися не тільки в натуральних одиницях, а й у нормо-годинах, нормо-гривнях.

Норми складності праці (виконуваних робіт) визначають необхідну кваліфікацію виконавців.

Норми оплати праці визначаються виходячи з норм складності (розряду) роботи в одиницю часу, тобто тарифною ставкою. На основі тарифної ставки і норми трудомісткості операції (одиниці роботи) встановлюється норма тарифної зарплатоемкости робіт (розцінка):

де З - ціна, руб./шт.;

С - тарифна ставка (крб);

Нвр - норма трудомісткості операції (хв).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організація і нормування праці
Нормування праці
Принципи і методи нормування праці
Аналіз використання робочого часу та нормування праці
Організація, нормування та оплата праці на підприємстві
НОРМИ ПРАВА
Ринок праці
Норми і форми (джерела) права. система права і система законодавства
Види правових норм.
Адміністративно-правові норми, нормативні акти та стосунки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси