Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Пізнавально-цільова технологія

Для підтримки прийняття рішень використовується традиційне пізнавальний (когнітивний) моделювання. Його основна ідея полягає в побудові моделі (пізнавально-цільовий карти). Пізнавально-цільова карта являє собою причинно-наслідковий мережу. Для рішення завдань пізнавального моделювання здійснюється пошук взаємовпливу факторів. В результаті проведення необхідних математичних процедур визначаються вектор станів при заданому векторі управління (пряма задача) і безліч початкових векторів керуючих факторів при заданому нечіткому векторі (зворотна задача).

Застосування пізнавально-цільової технології дозволяє керівнику підприємства одержати наочну інформацію про реальний стан справ на підприємстві і, як наслідок, оцінити ступінь досяжності поставлених цілей, сформувати "вектор цілей" (сукупність цільових факторів), згенерувати безліч сценаріїв (на основі проблем, виділених в SWOT-аналізі) для вирішення проблем.

Технологія багатокритеріального оцінювання ситуації

При прийнятті управлінських рішень та прогнозуванні можливих результатів керівник зазвичай має справу зі складною системою взаємопов'язаних факторів (фінанси, ресурси, цілі і т. д.), яку треба проаналізувати. Технологія багатокритеріального оцінювання ситуації (прийняття рішення) може бути сформульована наступним чином. Є безліч сценаріїв (отриманих після пізнавального моделювання), реалізація кожного сценарію призводить до настання цілком визначених наслідків. Аналіз і оцінювання наслідків але набору факторів (визначених у РЕST-аналіз) характеризують кожен сценарій, тому необхідно вивчити переваги аналітиків підприємства, побудувати модель вибору раціонального сценарію, тобто вибору такого сценарію, реалізація якого призведе до найбільш бажаним наслідків.

Ієрархічне відтворення проблеми, що стоїть перед керівником, передбачає відбір, аналіз і систематизацію факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, за яким можна судити про зміни ситуації. При цьому для розв'язуваної проблеми слід визначити набір базисних факторів.

Чинники (критерії, які будуть характеризувати запропоновані сценарії для вирішення проблемних ситуацій) визначаються на основі структуризації знань про зовнішнього середовища (політичної, соціально-економічної та ін) з застосуванням РЕST-аналізу. Слід враховувати, що для кожного конкретного випадку існує індивідуальний набір ключових факторів, які найбільш повно впливають на вихідну проблему, а також характеризують сформовану ситуацію.

У процесі аналізу проблеми сформувалася модель зовнішнього середовища на етапі пізнавального моделювання перетворюється в ієрархічну структуру, що представляє собою дерево, в якому вершиною є раціональний сценарій, вибраний для вирішення вихідної проблеми (глобальна мета), на наступному рівні присутні фактори та опис склалися між ними взаємовпливів, нижче можуть розміщуватися подфакторы, а на нижньому рівні - сценарії, запропоновані для вирішення вихідної проблеми (рис. 18.4).

Ієрархічне уявлення проблеми, що стоїть перед особою, що приймає рішення, в процесі діагностики

Рис. 18.4. Ієрархічне уявлення проблеми, що стоїть перед особою, що приймає рішення, в процесі діагностики

Діагностичні дослідження базуються на наступних основних положеннях:

1. Зміст діагностики складають аналіз результатів діяльності підприємства та аналіз основних бізнес-процесів підприємства.

2. Фінансові показники повинні аналізуватись у комплексі з іншими "нефінансовими" показниками. Аналізувати слід не тільки бізнес-процеси, що забезпечують фінансову функцію" підприємства, але і всі основні бізнес-процеси, пов'язані з діяльністю підприємства.

3. Для цілей діагностики необхідно використовувати тільки ті показники, які є інформаційною основою для прийняття управлінських рішень.

4. Фінансові показники досліджуваного підприємства слід зіставляти з іншими даними, що мають відношення до об'єкту діагностики.

5. Фінансова діагностика повинна проводитися у відповідності з конкретним часовим регламентом, наприклад, один раз в році проводиться великомасштабна діагностика, а один раз на місяць здійснюється моніторинг вибіркових фінансових показників.

6. Діагностика повинна закінчуватися лаконічним представленням основних висновків, наприклад у форматі SWOT-аналізу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Процесорні технології як інструментальні засоби для реалізації цільових технологій
Цільова аудиторія рекламних послань
Технології профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ГРОШОВИХ ФОНДІВ
Правовий режим державних і муніципальних цільових грошових фондів
Задачі багатокритеріальної оптимізації
Комплексні технології в системі соціальної роботи
Технології профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства
ЗАХИСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Технологія підвищення ефективності державної цивільної служби
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук