Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільне та торгове право зарубіжних країн
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стандартизовані договори купівлі-продажу

Широка стандартизація умов договорів купівлі-продажу у внутрішній та зовнішній торгівлі призвела до вироблення стандартизованих позначень умов доставки, навантаження, страхування і взагалі продажу товарів: ФОБ, СИФ, ФАС і КАФ. Існують також типізовані угоди на умовах: по прибутті, франко-кордон, франко-вагон. В даний час дані форми угод зазвичай застосовуються у зовнішній (або "заморської") торгівлі, однак в деяких країнах їх використовують і у внутрішніх торгових операціях у відповідності з національним законодавством (наприклад, ст. 2-319-2-322 ЄТК США).

Зрозуміло, процеси стандартизації торгових, у тому числі зовнішньоторговельних угод, неможливо глибоко оцінити без всебічного аналізу всього спектру міжнародно-правового регулювання купівлі-продажу. В рамках цього регулювання здійснюється перевезення товарів морським, повітряним та наземним транспортом, виробляються договірні гарантії прав торговельних партнерів, відбувається передача прибутків ТНК з країн, що розвиваються, і боротьба останніх за економічну незалежність і новий світовий економічний порядок.

У нашій країні постійно зростає інтерес до правового регулювання експорту та імпорту товарів, насамперед до договору зовнішньоторговельної купівлі-продажу. Все більшого значення набувають пашею зовнішньоторговельній практиці міжнародні угоди, в першу чергу Віденська конвенція 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Успішне застосування стандартизованих договорів купівлі-продажу передбачає знання установлених Міжнародною торговельною палатою Міжнародних правил по тлумаченню термінів Інкотермс. Остання редакція даних правил вступила в дію з 1 січня 2011 р. Проте всі ці питання виходять далеко за рамки даного посібника. Його завдання - дати загальне уявлення про найбільш поширених стандартизованих формах міжнародного торгового обороту.

ФОБ (FOB) - це абревіатура від англійських слів "free on board", в російському перекладі означає "вільно на борту". За договором купівлі-продажу па умовах ФОБ продавець за свій рахунок доставляє товар у порт і здійснює його навантаження на борт судна. Крім того, він несе витрати по упаковці товару, його перевірку, необхідної для транспортування та постачання, за його вимірювання, зважування або підрахунку. Продавець отримує також експортну ліцензію і несе всі ризики, яким піддається товар до його фактичного переходу через поручні судна.

Зі свого боку, покупець зобов'язаний: за свій рахунок зафрахтувати судно або його частина, повідомити продавця про прибуття судна, оплатити товар і витрати аж до моменту його навантаження па борт судна. Наприклад, якщо угода оформлена на умовах "00 ТОВ євро ФОБ Марсель", то 100 000 євро включають як плату за товар, так і всі витрати, понесені продавцем до моменту навантаження товару на борт судна в порту р. Марселя. Формулу "вільно на борту" можна трактувати буквально: навантаження може здійснюватися не тільки на борт судна, але і на інший транспортний засіб. Тому ст. 2-319 ЄТК США вживає більш широкі формули: "ФОБ місце відвантаження", "ФОБ місце призначення" та "ФОБ-судно, вагон або інший засіб транспорту".

ФАС - це різновид договору типу ФОБ. Згідно п. 2 ст. 2-319 ЄТК США, "оскільки інше не встановлено угодою, умова "ФАС судно (що означає "вільно вздовж борту") певний порт", навіть якщо ця формулювання вживається лише у зв'язку із йдеться ціною, означає умова здачі, за яким продавець зобов'язаний: а) за свій рахунок і ризик розташувати товари вздовж борту судна способом, прийнятим в порту або на пристані, вказаної і забезпеченої покупцем; б) отримати і передати розписку на товари, в обмін на яку перевізник зобов'язаний видати коносамент".

Останнім часом за договорами ФОБ на продавця все частіше стали покладати також обов'язок фрахтувати судно і страхувати товар. Цей вид стандартизованої угоди отримав назву СІФ (CIF) - скорочення від слів: cost (вартість або ціна товару), insurance (страхування) і freight (фрахт, тобто провізна плата). У відповідності зі ст. 2-320 (1) ЄТК США "умова СІФ означає, що в ціну включається вартість товару, а також страхування і фрахт до обумовленого місця призначення". Різновидом СІФ є КАФ, означає, що "в ціну включається вартість товару і фрахт до обумовленого місця призначення" (п. 1 ст. 2-320 ЄТК США).

По мірі застосування угод на умовах СІФ у судовій практиці поступово сформувалися стійкі правила про обов'язки продавця щодо забезпечення перевезення товарів та їх страхування від можливих ризиків. У 1928 р. Асоціацією міжнародного права були опубліковані так звані Варшавські міжнародні правила СІФ. Після їх перегляду в 1932 р. в Оксфорді вони стали іменуватися Варшавсько-Оксфордскими правилами СІФ 1928-1932 рр. ці правила, не будучи офіційним міжнародним угодою, застосовуються за умови їх згадування в конкретному торговому контракті.

Головне призначення Варшавсько-Оксфордських правил полягає у визначенні основних обов'язків продавця і покупця через структуру покупної ціни. Згідно з останньою продавець зобов'язаний: перенести на покупця право власності на товар обумовленого якості і в установленому кількості; відправити товар у місце, вказане покупцем; за свій рахунок застрахувати товар на весь період його перевезення; сплатити за свій рахунок вивізні мита і всі портові збори, пов'язані з відправкою товару; послати і запропонувати покупцеві всі належно оформлені документи на навантажений або у відповідних випадках переданий перевізнику для навантаження товар. Зі свого боку, покупець зобов'язаний: сплатити продавцю зазначену в рахунку-фактурі ціну; прийняти товар і сплатити частина фрахту, не виплачену продавцем в порту відвантаження; сплатити ввізне мито та всі витрати, пов'язані з розвантаженням прибулого товару. У разі необхідності покупець повинен отримати імпортну ліцензію та інші документи, необхідні для ввозу товару.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Договір міжнародної купівлі-продажу
Предмет купівлі-продажу
Зміст договору міжнародної купівлі-продажу товарів.
Договір купівлі-продажу
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів
Договір купівлі-продажу земельної ділянки
Договір купівлі-продажу лісових насаджень
Обов'язки сторін за договором міжнародної купівлі-продажу товарів
Джерела правового регулювання договору міжнародної купівлі-продажу
Купівля-продаж
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси