Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Комерційне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Філіали і представництва

Акціонерне товариство може створювати філіали і відкривати представництва, правове становище яких показано в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Параметр

Правило

Функції

Філія: всі функції АТ. Представництво: представлення і захист інтересів АКЦІОНЕРНОГО товариства

Законодавчі підстави

Федеральні закони і законодавство відповідної іноземної держави

Юридичний статус

Не є юридичною особою; діють на підставі положення, затвердженого АТ

Володіння майном

Наділяється майном, яке обліковується на окремому балансі і балансі АТ

Відповідальність за діяльність

Несе АТ

Інформація про філіях і представництвах

Міститься у статуті АТ; при зміні відомостей повідомляється орган державної реєстрації юридичних осіб

Філії корпорацій США створюються переважно у стратегічних зонах господарювання (СЗХ), де компанія має довгострокові інтереси. СЗХ утворюються в певних географічних районах за принципом однорідності задовольняються, за типом використовуваної технології або видом продукції, за типом клієнта (див. главу 1). Функції компанії в конкретній СЗХ виконуються її філіями. Щодо кожної СЗХ фірма визначає свої стратегічні позиції в конкуренції (посилювати СЗХ, підтримувати або згортати діяльність з тим чи іншим темпом). Таким чином, у великих компаніях філія є основним елементом виробничої структури. Іноді до складу філії входять кілька заводів (фабрик). Представництва компаній відкриваються найчастіше в районах зосередження стратегічних ресурсів, підприємств, які перебувають з компанією у виробничої чи науково-технічної кооперації, а також в районах активної комерційної діяльності.

Класифікація акціонерних товариств

У російському законодавстві акціонерні товариства класифікуються але ознаками: економічних відносин, способів розміщення акцій та державної приналежності (схема 2.8). Ця класифікація в основному відповідає міжнародній практиці.

Класифікація акціонерних товариств

Схема 2.8. Класифікація акціонерних товариств

За ознакою економічних відносин акціонерне товариство може бути основним (материнським), дочірнім, залежним і сестринським. Ці відносини відображають економічну субординацію юридично самостійних підприємств: самостійні суб'єкти господарювання пов'язані з волею інших суб'єктів господарювання і знаходяться в тій чи іншій мірі під контролем останніх.

Основне і дочірнє суспільства

Найбільша ступінь економічної залежності має місце між основним і дочірнім товариствами. Основне суспільство має можливість визначати рішення, прийняті дочірнім суспільством в силу переважної участі в його статутному капіталі або відповідно до укладеного між ними договором, і несе солідарну відповідальність за угодами, укладеними дочірнім товариством на виконання обов'язкових вказівок основного суспільства. Обов'язковість виконання дочірнім суспільством вказівок основного суспільства виникає тільки в тому разі, коли статутом дочірнього товариства або договором між ним і основним суспільством передбачено право останнього давати дочірньому суспільству обов'язкові для нього вказівки. У цьому випадку, якщо виконання такого вказівки призвело до банкрутства дочірнього суспільства, основне суспільство несе субсидіарну відповідальність за його боргами. Якщо ж виконання обов'язкового зазначення призвело до збитків, то акціонери дочірнього суспільства вправі вимагати від основного суспільства відшкодування цих збитків. Очевидно, що дочірнє товариство щоб уникнути банкрутства повинно своєчасно пред'являти вимоги про відшкодування збитків.

Однак субсидіарна відповідальність основного суспільства за заподіяння збитків настає лише в тому випадку, якщо вона заздалегідь знала, що виконання його вказівок призведе до банкрутства або збитках дочірнього суспільства. На жаль, закон захищає дочірнє суспільство лише від агресії основного суспільства і не захищає від некомпетентності його обов'язкових вказівок.

Існуюча норма Закону про АТ викликає необхідність обережного поводження дочірнього товариства у відносинах з основним суспільством:

o при укладанні договору з ним або визначенні відносин з основним суспільством в статуті дочірнього суспільства необхідно попередньо оцінити мотиви конкуренції і кооперації, якими керується основне суспільство. Якщо основним суспільству притаманні мотиви агресії або суперництва, супроводжувані рефлексивним впливом, слід уникати надання йому права давати дочірньому суспільству обов'язкові для нього вказівки. У цьому випадку основне суспільство змушене пропонувати свої рішення органів управління дочірнім акціонерним товариством у порядку, передбаченому статутом дочірнього суспільства, що суттєво послаблює дієвість агресії;

o виробити порядок аналізу компетентності та вмотивованості обов'язкових вказівок основного суспільства на предмет доцільності виконання або заяви протесту у разі, якщо виконання вказівки спричинить підвищений ризик збитків. Такий захід призведе до того, що основне суспільство буде поставлено в положення, коли воно свідомо знало про наслідки виконання його обов'язкового зазначення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Філії
Представництва та філії
Акціонерне товариство
Особливості фінансів акціонерного товариства
Відкриті та закриті акціонерні товариства
головне і залежне суспільства
Основні фактори, що обумовлюють необхідність і значення інститутів управління і регулювання в житті суспільства
Вклади в майно товариства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси