Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Державна громадянська служба
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Демократія і администрократия в цивільній службі

У всіх країнах, і в Росії в тому числі, наростають труднощі з демократизацією соціального життя. Природно, цей процес зачіпає і питання перетворення цивільної служби в відкриту для населення структуру. Демократизація цивільної служби - це діяльність з розширення і посилення відкритості державного апарату управління для оточення.

Організація цивільної служби повинна мати адаптивну спрямованість. Досягається це в основному за рахунок наступних факторів: значної трансформації функцій як окремих органів, так і конкретних працівників; розширення можливостей для їх горизонтального і вертикального взаємодії; інформаційного насичення службових комунікацій; переважання рад над інструкціями та участі над контролем і т. д.

Найважливішими напрямами демократизації цивільної служби є: безпосередня участь населення у виробленні, прийнятті та виконанні державних правових актів; вдосконалення самоврядування; передача управлінських функцій і повноважень зверху вниз; дотримання керівниками прав трудових колективів; забезпечення підзвітності апарату управління виборним органам; створення підпорядкованої виборним органам влади єдиної системи суспільно-державного контролю; постійне інформування суспільства про результати своєї діяльності.

Вже говорилося, що державний апарат повинен бути певною мірою самостійний і незалежний від політичної влади. Ця самостійність зазвичай сформульована у відповідних державних законах. На практиці можна простежити три форми прояви такої самостійності. По-перше, за рахунок створення правової та економічної незалежності цивільним службовцям надаються гарантії проти свавілля і різного роду втручання політичної влади. По-друге, шляхом вироблення службового кодексу честі та професійного етикету у цивільних службовців виховується моральна і професійна незалежність, яка дозволяє їм висловлювати свої думки, вільні і здорові судження перед особою політичної влади, навіть якщо пропоновані ними варіанти рішень відхиляються. Професійна честь та гідність виключають конформізм у цивільних службовців, спонукають до посадової стійкості і мужності у відстоюванні своїх службових позицій. Нарешті, по-третє, на основі перерахованих двох форм діяльності державної адміністрації складаються певна внутрішня логіка і спадкоємність, які забезпечують її соціальну самостійність при політичних потрясінь. Дана властивість дозволяє державного апарату і його службовцям утримуватися в робочому стані практично за будь-якої політичної нестійкості і невизначеності.

Таким чином, цивільні службовці так само, як і політичні керівники, обов'язково беруть участь у державній владі. І оскільки ця влада має політичну природу, то і діяльність державних службовців не може бути вільна від неї. Причетність до формування та проведення державної політики дозволяє цивільним службовцям не тільки брати участь у прийнятті політичних рішень, взаємодіючи з політичною владою, але і виступати в якості самостійної політичної сили, проводити в державному управлінні вторинну, але власну політичну лінію.

Слід підкреслити, що відносини між політичною та адміністративною владою (цивільної службою) зовсім не являють собою механічного рівноваги. Боку владної дихотомії знаходяться не тільки в єдності, але й у постійній боротьбі. Вони єдині, по-перше, як сторони однієї і тієї ж державної влади; по-друге, як взаємно обумовлені державною владою і, по-третє, як тотожні (равнодействующие) протилежності, детермінують якісну визначеність цієї держави.

Але політична і адміністративна влада також взаємно виключають одне одного, знаходяться в діалектичному протиріччі одна до іншої. Політична влада є визначальною в державному управлінні, тоді як адміністративна влада - обумовленою. Характер і спрямованість розвитку держави залежать, насамперед, від провідною, головною боку. Але і адміністративна влада - це теж політична влада, і вона в певних умовах може відігравати досить значну, а часом і визначальну роль. Апаратні працівники мають постійне прагнення до суверенізації, до захоплення все більших повноважень у державі.

Не переросте зараз демократія в администрократию? Термін "администрократия" (лат. - влада адміністраторів) був введений у науку американським вченим Р. С. Клейром для позначення того реального управління, яке здійснюється "кар'єрними" цивільними службовцями. Деякі дослідники вважають, що администрократия - це нова форма деспотизму і вона ніби вже підпорядкувала деякі країни своєму пануванню.

Якщо цивільну службу спробувати вивести зі сформованого поділу праці у сфері політичного управління, то вона повинна зайняти неналежне їй місце. Внаслідок цього демократія буде замінена новою формою державної влади - администрократией. Окремі зарубіжні автори стверджують, що администрократия не плід хворої уяви, а прикра реальність, наводять "війну" М. Тетчер з "громадянською службою" Великобританії з метою обмежити її наміри на первинну політичну владу.

Справді, у світі є приклади, коли в дихотомії політична влада - адміністративна влада, вплив політичної влади при вирішенні державних проблем виявляється досить слабким. Але і тут в кінцевому рахунку пальма першості виявляється у політичної влади. Законодавче закріплення правових норм не може обходитися (і не обходиться без політичної влади.

Для того щоб цивільна служба не трансформувалася в администрократию, необхідний повсюдний соціально-правовий контроль - внутрішній і зовнішній. Внутрішній контроль, що проводиться державними структурами, припускає постійно удосконалюються імперативи ефективності і рентабельності. Зовнішній контроль спрямований на мобілізацію демократичних інститутів сформованого (або зароджується) громадянського суспільства до співучасті у вирішенні проблем і потреб держави і суспільства.

Разом з тим у деяких основоположників доктрини дихотомії державної влади цілком очевидно проявляється одна крайність, яка вже неодноразово заводила їх послідовників в тупикову ситуацію. Помітивши та частково описавши специфіку адміністративної влади (цивільної служби), вони стали заявляти про її неполітичному характері, прагнучи вивести її з політичного ареалу. Можна відзначити, що в історії науки неодноразово відзначалися подібні факти, коли той чи інший вчений, виділяючи і підкреслюючи специфіку зробленого ним відкриття, починав перебільшувати і абсолютизувати цю специфіку, що неминуче приводило його до спотворення реального стану речей.

Громадянська служба, крім функцій з обслуговування держави, покликана здійснювати і соціальні функції. До них відносяться розробка проектів і реальну участь у вирішенні проблем відтворення соціальних ресурсів, забезпечення стабільності суспільної системи, зниження соціальної напруженості, підвищення рівня і якості життя людей і т. д. Однак практика свідчить, що ці та інші проблеми поки не складають суттєвого змісту російської громадянської служби. Тому багато громадян належать до громадянської службі негативно, відзначають її відірваність від їх інтересів і підтримують пропозиції про її скорочення. Одна з причин такого ставлення до громадянської службі полягає в тому, що в законодавстві про державну (цивільну) службу дуже слабо прописані статті про її суспільне призначення, законодавство у цій сфері має значні прогалини.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Заборони, пов'язані з громадянською службою
Державна громадянська служба як адміністративна влада
Нормативні засади проходження цивільної служби
Сутність та особливості державної цивільної служби
Управління цивільною службою
Технологія підвищення ефективності державної цивільної служби
Організаційні та правові засади державної цивільної служби
Державна громадянська служба як наука про державно-адміністративному управлінні
Федеральна громадянська служба
Регіональна громадянська служба
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси