Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визнання доходів і витрат

Коли результат договору на будівництво може бути надійно оцінена, виручка і витрати на нього повинні визнаватися в якості виручки і витрат, відповідно, шляхом посилання на етап завершеності робіт за договором на будівництво на звітну дату. Очікуваний збиток за договором на будівництво повинен негайно визнаватись як витрати.

Договору підряду розбиваються на наступні стадії:

1) визначення витрат та договором на будівництво, понесених для виконання робіт на дату складання звіту пропорційно розрахунковій величині загальних витрат за договором на будівництво (метод носить назву "на основі витрат");

2) спостереження за виконаним обсягом робіт експертним шляхом (метод носить назву "на основі доходів");

3) фактичний підрахунок фізичної частки виконаних робіт та договором на будівництво.

Визнання доходів і витрат шляхом визначення відсотка завершеності робіт називається методом відсотка виконання.

При методі завершеності робіт на основі доходів проводиться співставлення вартості робіт, прийнятих замовником на звітну дату за ціною договору, а при методі на основі витрат зіставляються витрати, понесені на дату звіту з загальними витратами але договором.

Розрахунок ступеня завершеності визначається за формулою

де СЗ - ступінь завершеності робіт; ΣФЗ - фактичні витрати (за всі періоди); ПБЗ - передбачувані майбутні витрати.

Якщо загальні витрати за договором перевищать загальну виручку за нього, очікуваний збиток повинен негайно визнаватися витратами і підлягає негайному списанню на витрати.

IAS 11 виділяє три типи договорів підряду, особливості обліку результатів роботи за якими відображені у звіті про сукупні доходи (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

Залежність відображення результатів роботи від типу договорів підряду

Відображення у звіті про фінансові результати

Тип договору підряду

Прибутковий

договір

Збитковий

договір

Договір підряду, результат по якому не може бути надійно оцінена

Виручка

Виходячи з відсотка завершеності робіт за договором підряду

Виходячи з відсотка завершеності робіт за договором підряду

У розмірі понесених витрат

Витрати

Виходячи з відсотка завершеності робіт за договором підряду

Визнана виручка або збиток за період

Понесені витрати за період

Прибуток / збиток

Прибуток

Збиток

Доходи дорівнюють витратам

Для визначення виручки за договором підряду необхідно визначити тип договору.

ПРИКЛАД 4.4

Умови: Компанія Building, що займається будівництвом стадіонів, на початку 2012 р. уклала контракт на 23 млн дол. на 4 роки та розпочала будівництво. Обраний метод завершеності робіт на основі витрат. Показники укладеного договору підряду наведено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Показники договору на будівництво стадіону, тис. дол.

Щорічні показники

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Разом

Фактичні витрати

5020

4900

5200

5000

20 120

Передбачувані майбутні витрати

16 000

16 000

6000

Фактична оплата

6500

6700

5800

6800

25 800

Завдання: Провести розрахунок доходів та витрат, показати вплив укладеного контракту на звіт про сукупний дохід за кожен рік. Підготувати звіт про фінансовий стан за 2012 р.

В умові наведено показники, що визначаються касовим методом. Застосовуючи метод завершеності робіт, потрібно визначити методом нарахування наступні дані:

- виторг;

- собівартість;

- прибуток.

Рішення:

Розрахунок ступеня завершеності робіт (С3):

С3 (2008) = x 5020 100% / (5020 + 16 000) = 24%;

С3 (2009) = (5020 + 4900) x 100% / (5020 + 4900 + 16 000) = 38%;

С3(2010) = (5020 + 4900 + 5200) x 100% / (5020 + 4900 + 5200 + 6000) = 72%;

С3(2011) = (5020 + 4900 + 5200 + 5000) x 100% / (5020 + 4900 + 5200 + 5000) = 100%.

Для правильності відображення в звіті про сукупні доходи необхідно визначення типу договору за кожен рік.

Тип договору за 2012 р.:

Ціна контракту 23 000 тис. дол.;

Фактичні витрати за рік плюс передбачувані витрати:

5020 + 16 000 = 21 020 тис. дол.;

23 000 000 > 21 020 000 (договір прибутковий).

Тип договору за 2013 р.:

Ціна контракту 23 000 тис. дол.;

Фактичні витрати за рік плюс передбачувані витрати:

5020 + 4900 + 16 000 = 25 920 тис. дол.;

23 000 000 < 25 920 000 (договір збитковий).

Тип договору за 2014 р.:

Ціна контракту 23 000 тис. дол.;

Фактичні витрати за рік плюс передбачувані витрати:

5020 + 4900 + 5200 + 6000 = 21 120 тис. дол.;

23 000 000 > 21 120 000 (договір прибутковий).

Тип договору за 2015 р.:

Ціна контракту 23 000 тис. дол.;

Фактичні витрати за рік плюс передбачувані витрати;

5020 + 4900 + 5200 + 5000 = 20 020 тис. дол.;

23 000 000 > 20 020 000 (договір прибутковий).

Звіт про сукупний дохід (тис. дол.).

2012 р.

Виручка 23 000 x 24% = 5520 тис. дол.

Собівартість 21 020 x 24% = (5045) тис. дол. Прибуток 475 тис. дол.

2013 р.

Виручка 23 000 x 38% - 5520 = 3220 тис. дол.

Збиток (2920 - 475) = (2445) тис. дол. Собівартість 3220 + 2445 = 5665 тис. дол.

2014 р.

Виручка 23 000 x 72% - 5520 - 3220 = 7820 тис. дол. Собівартість 21 120 x 72% - 5045 - 5665 = (4496) тис. дол.

Прибуток 3324 тис. дол.

Звіт про фінансовий стан (тис. дол.).

Отримана оплата за роботи:

Дт Розрахунковий рахунок

Кт Кредиторська заборгованість 6500;

Відображення фактичних витрат:

Дт Витрати

Кт Кредиторська заборгованість 5045;

Списання фактичних витрат:

Дт Собівартість

Кт Витрати 5045;

Визнання виручки:

Дт Дебіторська заборгованість

Кт Доход від реалізації 5520;

Визначення фінансового результату:

Дт Дохід від реалізації

Кт Прибутки і збитки 5520;

Дт Прибутки та збитки

Дт Собівартість 5045.

Таблиця 4.9

Виписка зі звіту про фінансовий стан компанії Building за 2012 р., тис. дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Дебіторська заборгованість

5520

Прибуток

475

Розрахунковий рахунок

6500

Кредиторська заборгованість

11 545

Разом актив

12 020

Разом пасив

12 020

Вимоги до розкриття інформації

Компанія повинна розкривати:

- суму виручки за договором, визнаної в якості виручки протягом періоду;

- методи, використовувані для визначення виручки за договором;

- методи, використовувані для визначення стадії виконання договорів, що знаходяться в процесі виконання.

Для незавершених контрактів, компанія повинна розкривати загальну суму понесених витрат і визнаних прибутків (за вирахуванням визнаних збитків) на поточну дату, суму отриманих авансів та суму утримань.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Порядок визнання доходів і витрат банків
Доходи та витрати майбутніх періодів
Методи визнання доходів і витрат
Витрати та доходи підприємств
Модель кругообігу доходів і витрат
Порядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні податку на прибуток
Державний бюджет: доходи і витрати
Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
;Інші доходи і витрати"
Баланс доходів і витрат
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси