Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг в комерції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принцип мотивації

Для якісного виконання робіт аутсорсингу постачальник послуги повинен чітко знати систему стимулювання, яка буде функціонувати до кінця угоди на аутсорсинг. Як мінімум контрактом повинні бути враховані фактори ризику і частка прибутку, які розділять між собою.

Компонента морального та матеріального стимулювання виконавців є ціннісної складової, спрямованої на високоякісне виконання аутсорсингових функцій, розвиток творчої ініціативи та пошуку. Цей тонкий інструментарій є вирішальним у профілактиці кон4эликтов, підтримці ініціатив виконавців у збільшенні обсягів діяльності, оновлення товарного асортименту, використання ефективних форм управління матеріальним потоком.

Крім перших трьох принципів більшу значимість для досягнення аутсорсингових стратегій має виконання принципу оптимального розміщення замовлень, тобто виконання фахівцями запрошених підрозділів замовлень з найменшими витратами. Цей принцип пронизує всі етапи аутсорсингової діяльності, особливо при реалізації управління потокопроцессами.

Уміння делегувати повноваження стороннім організаціям стає реальним при гнучкому використанні складного механізму аутсорсингу. У результаті компанія, як правило, займає міцне положення на ринках збуту.

Результати виконання контракту на аутсорсинг мають відображення у реалізації принципу економічної доцільності.

Основними компонентами цього принципу виступають: ринкова орієнтація фірми в цілях своєчасного формування і виявлення незадоволеного попиту в суспільстві; єдність стратегії аутсорсингу і тактики його виконання; оцінка конкурентної переваги в умовах свободи підприємництва і рівноправного партнерства; здійснення своєчасного контролю та обліку.

Оцінка конкурентної переваги при виконанні окремих видів робіт прогнозує фінансову стійкість компанії при використанні системи аутсорсингу. Ця компонента дозволяє виробити власну стратегію господарської діяльності, що включає основні складові комерційного успіху: + якість + ціна + сервіс.

Компоненти контролю та обліку сприяє здійсненню зворотного зв'язку, надає завершеність аутсорсинговому процесу. Завдяки своєчасної коригування планово-управлінських рішень керівництво фірми досягає намічених результатів. Основними елементами даного принципу є облік, аудит, безпека праці, екологія.

Контроль як функція управління являє комплексну діяльність керівництва фірми в цілях пошуку нових ефективних форм і методів аутсорсингу для завоювання міцного положення на ринку і гнучкої адаптації до факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Аутсорсинговий контроль спрямований на оцінку реакції покупців, виконання намічених обсягів продажу, отримання реального доходу, зниження собівартості робіт та сукупних ризиків ринкового участі.

Головним інструментом системи контролю є облік, спрямований на регламентування та впорядкування аутсорсингової діяльності за рахунок здійснення вимірювання, реєстрації, збору і оцінки результатів. Основними складовими обліку та контролю є: наявність інформації, її повнота і точність.

Будь-яка компанія при дотриманні перерахованих принципів управління аутсорсингом може приймати виважені рішення в області щодо поліпшення маркетингової діяльності для стабілізації ринкової стійкості. В результаті компанія отримує суттєві конкурентні переваги і може завоювати велику ринкову частку.

Переваги аутсорсингу

1. З позиції стратегічного рівня аутсорсинг дозволяє: сфокусувати увагу на основному бізнесі; зменшити необхідність інвестицій в неосновні фонди; гнучко реагувати на зміни на ринку (кризи, дефолти) і усередині компанії (реорганізації, реструктуризації, злиття, поглинання) та ін Одночасно виявляються і тактичні переваги аутсорсингу: відсутність необхідності в розширенні штату компанії; скорочення накладних витрат, пов'язаних з вартістю робочих місць, навчанням співробітників, інформаційною підтримкою та ін; гарантія професійної відповідальності, надається аутсорсингової компанією.

2. Економія ресурсів. Для багатьох російських компаній актуальна проблема модернізації виробничих технологій, оновлення модельного ряду, просування продукції на ринку. В умовах економії кадрових і фінансових ресурсів підприємства закривають окремі виробництва, оптимально розміщуючи замовлення між зовнішніми організаціями, за рахунок чого отримують можливість розвитку пріоритетних напрямів. При наявності конкурентного середовища саме цей фактор є вирішальним при прийнятті рішення про аутсорсинг.

3. Підвищення якості. Світовий досвід показує, що компанії рідко мають можливість забезпечення кожного етапу виробничого процесу: дистрибуції, організації закупівлі збуту, а також сервісного обслуговування клієнтів. За кордоном вже давно існує виробнича спеціалізація: компанії спеціалізуються на певному бізнес-процесі, за рахунок чого забезпечується висока якість і відносно низькі ціни.

4. Зниження витрат. Завдяки концентрації управління і фінансів на пріоритетних напрямках діяльності, компанії досягають підвищення якості своєї продукції. Це, в свою чергу, приносить додаткові продажу і прибутку, які у кінцевому підсумку значно перевищують витрати на аутсорсинг. Аутсорсинг в цілому, як правило, знижує витрати на обслуговування бізнес-процесу.

5. Підвищення продуктивності праці. Продуктивність праці в Росії приблизно в п'ять разів менше, ніж у США. Це пояснюється не тільки відмінністю в технологіях, але і різним підходом до бізнесу. Зокрема, частка аутсорсингу на Заході істотно більше, ніж в Росії. Завдяки аутсорсингу професіонали мають можливість сконцентруватися на головній роботі, тим самим підвищуючи продуктивність своєї праці.

6. Передові технології. Спеціалізована компанія раніше будь-якої галузевої фірми знайомиться з новими розробками, тому, використовуючи аутсорсинг, компанії отримують передові технології, не витрачаючи часу і ресурсів на їх розробку.

Різні компанії вдаються до послуг аутсорсингу на різних етапах своєї виробничої діяльності: маркетингові дослідження оцінки кон'юнктури ринку, використання PR-акцій сегментації споживачів, позиціонування, просування торгової марки і формування іміджу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕНЕДЖМЕНТІ
Мотивація поведінки споживача та прийняття рішень про купівлю
Мотивація і діяльність
Мотивації
"Людські стосунки" і мотивація діяльності
Маркетинг сфери послуг аутсорсингу
Аутсорсинг
Аутсорсинг персоналу
Застосування аутсорсингу
Соціальний аутсорсинг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси