Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Проблеми зміцнення законності і правопорядку

Забезпечення законності не відбувається стихійно. Воно вимагає цілеспрямованого впливу на поводження (діяльність) суб'єктів суспільних відносин, тобто є управлінським процесом.

Для успішного впливу на цей процес необхідне знання механізмів реалізації правових норм у діяльності людей; факторів, які впливають на поводження, визначаючи його правомірність чи протиправність, а також засобів, за допомогою яких можна керувати цим поводженням, забезпечуючи його відповідність правовим розпорядженням і вимогам. В юридичній літературі реальність, забезпеченість законності традиційно розглядається як результат дії гарантій законності; загальних (економічних, політичних, ідеологічних) і спеціальних (нормативних і організаційно-правових). При цьому, однак, не враховуються наступні обставини.

По-перше, у рамках теорії гарантій не розглядаються негативні впливи, без знання яких неможлива ефективна діяльність по зміцненню законності.

По-друге, реально гарантії діють як сукупність яких-небудь явищ, процесів, що включають як позитивні, так і негативні впливи (так, прокурорський нагляд реалізується в діяльності численних прокурорів, у якій також мають місце недоліки і порушення).

Завдання забезпечення законності вимагає знання й обліку всього різноманіття факторів, що впливають на поводження людей, - як позитивних, так і негативних, як правових, так і матеріальних, політичних, організаційних, психологічних і т. д. Проблема зміцнення законності є, таким чином, не тільки правовий, але і має комплексний характер. Для здійснення дійових заходів по зміцненню законності важливо знати механізм впливу усіх факторів стосовно до різних соціальних рівнів, різних видів і напрямків діяльності всіх суб'єктів суспільних відносин.

Можна виділити чотири основних рівні системи факторів, що впливають на стан законності: загальносоціальний, регіональний (область, район тощо), груповий (колектив, сім'я тощо) і індивідуальний.

До общесоциальному рівня відносяться фактори, що впливають на реалізацію всіх норм права всіма учасниками суспільних відносин на території країни. Чимала частина соціальних процесів і явищ впливає на поведінку людей (і, отже, на стан законності) в основному позитивний вплив і виступає тим самим як гарантії законності - економічних, політичних, правових та інших (позитивні сторони і елементи економіки, політики, культури, "хороші" закони і т. п.). Але існує чимало загальносоціальних факторів, що роблять на стан законності протилежний вплив (недоліки в економіці, помилки в політичному керівництві країною, упущення в діяльності різних державних органів тощо), які визначають загальні причини правопорушень.

Фактори, що діють на групових рівнях, являють собою конкретні умови життєдіяльності відповідної групи. Так, стосовно до державних органів області, міста, району і т. п. в якості таких виступають рівень їх матеріально-технічної оснащеності, діяльність керівництва, стан місцевого і відомчого нормативного регулювання, рівень загальної і професійної культури співробітників і т. п.

Дія системи чинників на кожну особу може бути представлено наступною схемою:

З факторів, що роблять найбільш істотний вплив на стан законності, слід виділити наступні.

А. Фактори, що відносяться до особистості. Насамперед це рівень правової свідомості (правові знання, відношення до правових цінностей, стереотипи правової поведінки, правові навички й уміння). При цьому важливо не знання права "взагалі" (всіх правових норм не знає ніхто), а знання правових принципів і тих "робочих" норм, з якими дана особа постійно стикається в житті і в роботі.

Найбільш бажаним видом відносин до правових норм є не просто повагу до них, а солідарність з ними, внутрішня згода, прийняття "робочих" норм як своїх. Правові звички, навички та вміння повинні носити "спрямований" характер, ставитися передусім до "робочим" нормам.

Величезну роль відіграє моральна свідомість. Саме на його основі формується ставлення до правових цінностей і здійснюється вибір відповідного варіанта поведінки. Вибір залежить від того, яке місце відповідна правова норма займає в "шкалою цінностей" того чи іншої людини.

Чимале значення мають і такі якості особистості, як рівень загальної культури, політичної свідомості, психологічні якості особистості - інтелектуальні, емоційні, вольові.

Б. Фактори зовнішнього середовища. Серед факторів зовнішнього середовища насамперед треба виділити економіку країни в цілому та економіку даного регіону. Саме економічні умови визначають як живе, виховується, формується кожна людина, якими якостями він буде володіти. Від економічних умов залежить соціально-політична обстановка, і рівень законодавства та стан організації та діяльності державних, у тому числі правоохоронних органів тощо, тобто всі інші системи факторів, що визначають стан законності.

Дуже помітну роль відіграє діяльність державних органів по створенню законів та інших нормативних актів, а також їх організаторська діяльність, спрямована на забезпечення законності і правопорядку в країні, у кожній області, у кожному місті і районі. Особливу роль в цьому плані відіграє робота правоохоронних органів - суду, прокуратури, внутрішніх справ, юстиції та інших, зокрема спрямована на попередження і припинення злочинів, інших правопорушень, залучення винних до законної відповідальності.

Найважливіше значення має якість законодавства (законів, підзаконних нормативних актів): їх відповідність реальним умовам життя, правильність визначення потреби в правовому регулюванні; законність нормативних актів (за змістом, формі, процедури прийняття), їх відповідність нормам суспільної моралі; ясність, чіткість, доступність правових норм, їх систематизированность і т. п. У справі забезпечення законності вельми велика роль правозастосування, така організація діяльності відповідних органів, що забезпечувала б обґрунтованість, законність, доцільність і справедливість усіх правозастосовчих актів.

Таким чином, проблема зміцнення законності носить комплексний характер, пов'язана з багатьма явищами і процесами соціального життя і може бути успішно вирішена в контексті загальної стабілізації обстановки в країні.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття "правопорядок".

2. Як співвідносяться законність і правопорядок?

3. У чому полягає співвідносність законності і правопорядку?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку
Законність і правопорядок у діяльності суб'єктів адміністративної влади
Роль законності і правопорядку в житті суспільства
Законність і правопорядок у житті людини, держави і суспільства
Законність і правопорядок
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси