Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 10. ПРАВОВІ СИСТЕМИ І ПРАВОВІ СІМ'Ї

Поняття і структура правової системи

Національна правова система - це конкретно-історична сукупність права, юридичної практики і пануючої правової ідеології окремої країни (держави). В даний час в світі налічується близько двохсот національних правових систем (наприклад, національні правові системи Австралії, Англії, Данії, ФРН, Франції, Росії, Індії, Японії тощо).

Правова сім'я - це сукупність національних правових систем, виділена на основі спільності джерел, структури права і історичного шляху його формування. У відповідності з цими критеріями розрізняються наступні правові сім'ї: загального права, романо-германська, слов'янська, мусульманська, індуська

У рамках тієї чи іншої правової сім'ї можливі більш дробові елементи, представлені певною групою правових систем.

Так, усередині романо-германської правової сім'ї виділяють групу романського права (Франція, Італія, Бельгія, Іспанія, Румунія), право латиноамериканських країн, канонічне (церковно-католицьке) право і групу німецького права, в яку входять правові системи ФРН, Австрії, Угорщині, скандинавських країн та ін Усередині англо-саксонської правової сім'ї розрізняють англійську правову систему, США та право колишніх англійських колоній Великобританії. Слов'янська правова сім'я включає групу російського права (Росія та республіки в її складі) та західнослов'янської права (Україна, Білорусь, Болгарія, Сербія, Чорногорія).

Основні правові сім'ї народів світу

Сім'я загального права. Загальне (англо-саксонське) право історично склалося в Англії. Загальне право виправдовує свою назву тим, що воно, по-перше, діяло на території всієї Англії у вигляді судових звичаїв, що виникли крім законодавства, і, по-друге, воно поширювалося на усіх вільних підданих короля в цивільному судочинстві.

Специфіка загального права є відсутність кодифікованих галузей права і наявності в якості джерела права величезної кількості судових рішень (прецедентів), які є зразками для аналогічних справ, розглянутих іншими судами.

Романо-германська правова сім'я

Історичні корені цієї правової сім'ї відносяться до римського права (і ст. до н е. - VI ст. н. е..). В якості основного джерела вона використовує писане право, тобто юридичні правила (норми), сформульовані в законодавчих актах держави.

Законодавець (орган державної влади) в зв'язку з цим повинен осмислити суспільні відносини, узагальнити соціальну практику, типізувати повторювані ситуації і сформулювати в нормативних актах загальні моделі прав і обов'язків для громадян і організацій. На правозастосовувачів, насамперед, суд, покладається обов'язок точної реалізації цих загальних норм у конкретних судових, адміністративних рішеннях, що в остаточному підсумку забезпечує однаковість судової або адміністративної практики в масштабі всієї держави.

Слов'янська правова сім'я

Виділення слов'янської правової сім'ї в якості самостійної гілки правової цивілізації має в якості провідних критеріїв, насамперед, національно-культурні та географічні фактори. Східні і південні слов'яни, що заснували в VI-ΧΙ ст. свої державні утворення, сформували самостійні культурні традиції і стали прямими спадкоємцями Візантійської імперії, яка тривалий час була оплотом православ'я і східно-європейської культури.

Специфіка слов'янської правової сім'ї полягає в тому, що її самобутність спирається не стільки на техніко-юридичні, скільки на державні та духовні начала життя слов'янських народів.

До них відносяться:

- самобутність слов'янської і, передусім, російської державності;

- особливі умови економічного розвитку, при яких провідною формою господарювання була селянська громада, артіль, що грунтуються на взаємодопомозі, трудової демократії та місцеве самоврядування;

- формування "слов'янського типу" соціального статусу особистості, для якого характерно розвиток колективістських елементів і нежорстка диференціація особистості і держави;

- тісний зв'язок традиційної основи права і держави зі специфікою православної гілки християнства, з її акцентами не на мирському жизнепонимании Бога і людини (католицизм), і тим більше благословення користолюбства (протестантизм), а на духовному житті людини з відповідними естетичними висновками (нестяжание, благочестя тощо).

Провідний елемент слов'янської правової сім'ї - російська правова система, яка є оригінальним культурно-історичним і спеціально-юридичним явищем.

Значним своєрідністю мають правові системи, засновані на традиційному та релігійному регулювання, де право не розглядається як результат раціональної діяльності людини, а тим біліше держави. Розрізняють так звані традиційні правові системи (побудовані на звичаєвому праві) і релігійні правові системи (мусульманське, індуське право). До країн традиційного права відносять Японію, країни Тропічної Африки та деякі інші. В основі релігійної системи лежить яка-небудь система віровчення.

Так джерелами мусульманського права є Коран, Сунна і Іджма. Характерні риси цього права - архаїчність, казуистичность, відсутність писаних систематизованих норм - в чому згладжені прийняттям в новітній час законів, кодексів, пов'язаних з діяльністю держави.

Інший широко поширеною системою релігійного права є індуське право. Це традиційна система, у зміст якої входять обряди, вірування, ідеологічне цінності: мораль, філософія, які нормативно закріплюють певний спосіб життя і суспільний пристрій.

Контрольні питання

1. Що таке правова система?

2. Що таке правова сім'я?

3. В чому особливості романо-германської правової сім'ї?

4. Які особливості англо-саксонської правової сім'ї?

5. Що становить специфіку релігійної правової сім'ї?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сучасні правові системи (сім'ї)
Правова система і правова сім'я: співвідношення понять
Соціалістична правова сім'я.
Поняття і структура правової системи суспільства
Правова система і правова сім'я: співвідношення понять
Поняття правовідношення, його структура.
Соціалістична правова сім'я.
Англосаксонська правова сім'я
Сучасні правові системи (сім'ї)
Романо-германська правова сім'я
Романо-германська правова сім'я: французьке і німецьке право
Романо-германська правова сім'я.
Питання про слов'янської та російської правової сім'ї.
Англосаксонська правова сім'я
Сучасні правові системи (сім'ї)
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси