Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік вибуття основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів

Згідно ст. 298 ДК РФ, за КУ майно закріплюється на праві оперативного управління. Установи володіють, користуються та розпоряджаються ним в відповідності з призначенням та цілями статутної діяльності. Власник вправі вилучити зайве, невикористовуване або використовуване не за призначенням майно, закріплене за установою. Казенне установа не має права самостійно розпоряджатися державним або муніципальним майном: списувати, продавати, здійснювати безоплатну передачу, здавати в оренду.

Вибуття основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів відбувається в наступних випадках:

o безоплатної передачі;

o недоцільності подальшого використання - непридатності, неможливості або неефективності їх відновлення;

o списання через непридатність до подальшої експлуатації внаслідок морального або фізичного зносу, а також внаслідок аварій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;

o включення об'єкта до складу державної частини Музейного фонду РФ, Архівного фонду РФ або національного бібліотечного фонду;

o виявлення нестач, розкрадань, псування.

Вибуття об'єктів основних засобів, нематеріальних активів здійснюється на підставі:

o рішення власника майна або засновника про списання об'єкта відповідно до обов'язково погодженим та затвердженим актом;

o рішення комісії установи з надходження і вибуття активів та оформленого в установленому порядку первинного облікового документа (акта).

Типові записи з відображення в бюджетному обліку операцій з вибуття об'єктів основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів наведено в табл. 4.11.

Таблиця 4.11. Відображення операцій з обліку вибуття об'єктів ОЗ, нематеріальних і непроизведенных активів

Зміст операції

Бухгалтерська запис

п/п

Дебет

Кредит

1. Видача об'єктів основних засобів, іншого рухомого майна вартістю до 3000 руб. включно в експлуатацію (крім об'єктів нерухомого майна та бібліотечного фонду)

Дебет

Кредит

1.1

Видача ОС вартістю до 3000 руб. в експлуатацію (замість хх - машин і устаткування - 34, виробничого і господарського інвентарю - 36, інших - 38)

140120271 Одночасно сума відображається на забалансовому рахунку 21

110ІХХ410

2

Вибуття об'єктів основних засобів, що прийшли в непридатність, за яким нарахована амортизація в розмірі 100%

1104хх410

110ІХХ410

3

Вибуття об'єктів основних засобів, що прийшли в непридатність, за якими не нарахована амортизація в розмірі 100% до моменту списання:

у сумі нарахованої амортизації

у сумі залишкової вартості

1104хх410 140110172

110ІХХ410 110ІХХ410

4. Вибуття об'єктів основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів, що прийшли в непридатність внаслідок стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій

4.1

У сумі нарахованої амортизації

11041x410-11043x410; 110439420

11011x410; 11013x410; 11023x420

4.2

У сумі залишкової вартості

140120273

11011x410; 11023x420 11031x430

5

Внутрішньовідомча передача ОЗ за первісною вартістю: - понад 3000 руб. на суму нарахованої амортизації на балансову вартість-до 3000 руб.

1104хх410 130404310

130404310 110ІХХ410 Позабалансовий рахунок 21

6. Безоплатна передача

6.1

Установ, підвідомчих іншими ГРБС коштів бюджету

1104хх410 140120241

140120241 110ІХХ410

6.2

Установам, що фінансуються за рахунок бюджетів інших рівнів

1104хх410 140120251

140120251 1101хх410

6.3

Іншим організаціям

1104хх410 140120242

140120242 1101хх410

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Інвентаризація основних засобів
Облік вибуття нематеріальних активів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій з вибуття нематеріальних активів
Облік надходження та наявності нематеріальних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Облік вибуття основних засобів
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси