Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Положення рівноваги абсолютно конкурентної фірми і конкурентної галузі в короткостроковому періоді

У попередніх параграфах ми визначали положення рівноваги абсолютно конкурентної фірми, при якому обсяг виробництва дозволяє їй отримувати максимальну валову прибуток чи мінімальний валовий збиток. В даному параграфі розглянемо взаємозв'язок стану рівноваги у короткостроковому періоді окремої фірми і абсолютно конкурентній галузі, до якої ця фірма належить.

В умовах цілком конкурентного ринку, як ми встановили в главі 2, рівноважна ціна і рівноважний кількість визначаються загальним, або ринковим, обсягом пропозиції і загальним, або ринковим, обсягом попиту галузі (рис. 6.7, б). Для побудови кривої галузевого ринкового пропозиції 5 необхідно підсумувати по горизонталі кривих пропозиції окремих фірм, тобто відрізки графіків їх граничних витрат МС вище точки мінімуму середніх змінних витрат А ВУС (рис. 6.7, а). Графік ринкового попиту й відповідно до закону попиту має від'ємний нахил.

Положення рівноваги в короткостроковому періоді в разі максимізації прибутку: а) абсолютно конкурентної фірми; б) абсолютно конкурентній галузі

Рис. 6.7. Положення рівноваги в короткостроковому періоді в разі максимізації прибутку: а) абсолютно конкурентної фірми; б) абсолютно конкурентній галузі

Рівноважна ціна Р визначається на конкурентному галузевому ринку в точці перетину графіків загальної пропозиції 5 і попиту /) (точка С). Їй відповідає рівноважний кількість продукції (}с.

Рівноважна ціна Р, що встановилася на зовсім конкурентному галузевому ринку однорідної продукції, є заданою і фіксованою для кожної окремої конкурентної фірми даної галузі. За цією ціною вона продає всі одиниці своєї продукції, тому графік попиту фірми й абсолютно еластичний і являє собою горизонтальну лінію, що проходить на рівні рівноважної ціни галузі Р. Графік граничної виручки (граничного доходу) фірми МА в умовах чистої конкуренції збігається з графіком попиту с1, так як МА = Н. Якщо припустити, що в галузі діє велика кількість фірм з однаковими кривими витрат, то положення рівноваги типової фірми можна показати на рис. 6.7, а. Воно визначається згідно з правилом МА(Р) = МС в точці перетину графіків граничної виручки і граничних витрат (точка £). Оптимальний обсяг виробництва, який відповідає даній точці, становить <?,,.

Чи буде фірма у стані рівноваги працювати в умовах максимізації прибутку або мінімізації збитку, залежить від розташування кривих середніх змінних і середніх валових витрат при даному рівні галузевої ринкової ціни. Якщо галузева ринкова ціна Р при певних обсягах виробництва перевищує середні валові витрати і графік попиту фірми ! проходить вище точки мінімуму АТС, то конкурентна фірма у стані рівноваги при обсязі випуску ае буде отримувати максимальну валову економічну прибуток (дана ситуація представлена на рис. 6.7, а). Якщо ж ринкова ціна /'виявиться нижче рівня мінімуму ЛМР, але вище мінімуму середніх змінних витрат А ВУС і графік попиту з! при певних обсягах виробництва розташований вище кривої АУС, то фірма у стані рівноваги при обсязі випуску ае буде нести мінімальний валовий економічний збиток (рис. 6.8, а).

Положення рівноваги в короткостроковому періоді в разі мінімізації збитку: а) абсолютно конкурентної фірми; 6) абсолютно конкурентній галузі

Рис. 6.8. Положення рівноваги в короткостроковому періоді в разі мінімізації збитку: а) абсолютно конкурентної фірми; 6) абсолютно конкурентній галузі

Перехід фірми з положення максимізації прибутку в положення мінімізації збитку можливий у разі:

o збільшення середніх і граничних витрат виробництва фірми при тій же ринковій ціні на продукцію даної галузі;

o зниження загального попиту галузі /), зміщення графіка галузевого попиту й вліво і зменшення рівноважної ринкової ціни при тих же кривих витрат фірми.

Значні масштаби цих змін можуть призвести і до необхідності закриття фірми, якщо ринкова ціна виявиться нижче рівня мінімуму середніх змінних витрат.

Радикальні економічні перетворення в Росії в 1990-е рр. призвели до одночасного погіршення становища багатьох підприємств і переходу їх у стан збитковості внаслідок обох розглянутих вище причин: і зростання витрат, і скорочення попиту.

З одного боку, прискореними темпами збільшилися ціни на енергію, паливо і сировина, що призвело до зростання витрат виробництва, з іншого - різко знизився платоспроможний попит споживачів: домашніх господарств, фірм, держави.

Попит домашніх господарств скоротився насамперед у результаті зниження реальної заробітної плати і реальних доходів більшості населення.

На зниження попиту підприємств вплинули багато факторів: і високі ціни на паливно-енергетичні ресурси та зменшення попиту на споживчі та інвестиційні товари, і високі податкові ставки, збільшені процентні ставки за кредитами, і загострена конкуренція з боку іноземних виробників імпортних товарів і т. д.

На початку 2000-х рр. відбулося збільшення сукупного попиту, були знижені ставки податків, процентні ставки за кредитами, що призвело до поліпшення економічного становища підприємств. Разом з тим випереджаюче зростання цін на паливно-енергетичні ресурси порівняно з готовою продукцією перешкоджав скорочення витрат виробництва й збільшенню прибутку підприємств.

У 2008-2009 роках відбувся спад національного виробництва, зумовлений світовою економічною кризою.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Встановлення рівноваги абсолютно конкурентної фірми і галузі в довгостроковому періоді. Причини високої ефективності конкурентної ринкової економіки
Абсолютно конкурентна фірма в короткостроковому періоді
Максимізація прибутку і мінімізація збитку абсолютно конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Вибір фірмою оптимального обсягу виробництва
Сутність та ознаки досконалої конкуренції. Попит на товар конкурентної фірми та конкурентної галузі. Середня валова і гранична виручка (середній, валовий і граничний дохід)
Абсолютно конкурентна фірма у довгостроковому періоді
Варіанти рівноваги фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах
Взаємозв'язок граничних витрат і кривої пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді
Максимізація прибутку в короткостроковому періоді: два підходи
Фактори, які впливають на рівновагу в короткостроковому періоді
Часткова і загальна рівновага. Взаємозв'язок всіх ринків у положенні загальної конкурентної рівноваги
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси