Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функції керівника і головного бухгалтера з управління фінансами

Згідно з чинним законодавством на керівника установи покладаються обов'язки, пов'язані не тільки з організацією бюджетного обліку, але і результативного управління фінансовими ресурсами з метою досягнення статутних завдань. Для цього він:

- санкціонує оплату рахунків постачальників і підрядчиків за виконані роботи, надані послуги, поставлені товари;

- затверджує штатний розклад;

- призначає посадових осіб, на відповідальному зберіганні яких повинні міститися основні засоби і матеріальні запаси, з укладенням договору про повну матеріальну відповідальність;

- визначає порядок проведення інвентаризацій (кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що перевіряються в кожній з них та ін); затверджує наказом склад інвентаризаційної комісії;

- забезпечує збереження штампів для маркування предметів м'якого інвентарю;

- віддає розпорядження на видачу авансових сум під звіт; затверджує авансові звіти підзвітних осіб;

- видає накази про направлення працівників за завданням установи у відрядження;

- приймає рішення у відповідності з нормативними документами головного розпорядника бюджетних коштів про списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, на підставі проведеної інвентаризації;

- здійснює контроль:

а) за рухом основних засобів і матеріальних запасів (затверджує комісію з приймання та списання основних засобів, матеріальних запасів, акти на списання основних засобів та матеріальних запасів);

б) правильністю нарахування і виплати заробітної плати (видає накази про зарахування, звільнення, переміщення працівників, встановлення посадових окладів згідно із затвердженими нормативними правовими актами; підписує платіжні відомості та інших);

в) рухом готівкових грошових коштів та грошових документів.

Керівник своїм наказом призначає відповідного фахівця на посаду головного бухгалтера. У разі звільнення головного бухгалтера організовує передачу справ новопризначеному головному бухгалтеру або працівникові, призначеному наказом.

Вимоги до фахівця, який претендує на зайняття посади головного бухгалтера, наведені в тарифно-кваліфікаційні характеристики по загальногалузевим посадам службовців.

Посадова інструкція оформлюється відповідно до Дсту на організаційно-розпорядчу документацію, має уніфіковану форму, оформляється на бланку установи і складається з наступних розділів.

1. Загальні положення.

Встановлюється сфера діяльності фахівця, порядок його призначення і звільнення від займаної посади, заміщення на посади під час відсутності, визначаються кваліфікаційні вимоги, підлеглість спеціаліста і посадові особи, якими він керує. У розділі перераховуються правові акти і нормативні документи, якими повинен керуватися фахівець у своїй діяльності.

2. Функції.

Визначаються напрями діяльності фахівця.

3. Посадові обов'язки.

Перераховуються конкретні завдання, покладені на фахівця, вказується форма його участі в управлінському процесі: керує, затверджує, забезпечує, готує, розглядає, виконує, контролює, погоджує, представляє, займається і т. д.

4. Права.

Визначаються права, надані спеціалісту для виконання покладених на нього функцій і обов'язків.

5. Відповідальність.

Встановлюються види відповідальності за несвоєчасне та неякісне виконання фахівцем посадових обов'язків і невикористання наданих йому прав.

6. Взаємини. Зв'язки за посадою.

Перераховується коло посадових осіб, з якими спеціаліст взаємодіє і обмінюється інформацією, вказуються терміни отримання та подання інформації, визначається порядок підписання, погодження та затвердження документів.

7. Організація роботи та оцінка діяльності.

Визначається режим і графік роботи, можливість і порядок суміщення інших видів робіт. Тут же міститься порядок оцінки ефективності роботи і критерії оцінки діяльності фахівця і його професійна придатність.

Для ознайомлення нижче наводиться приблизний зміст посадової інструкції головного бухгалтера.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розірвання трудового договору у зв'язку зі зміною власника щодо керівника організації, його заступників і головного бухгалтера (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Прийняття необгрунтованого рішення керівником організації (філії, представництва), його заступниками і головним бухгалтером, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну організації (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Посадова інструкція головного бухгалтера установи
Контрольні заходи при зміні головного бухгалтера
Управління фінансами підприємств (організацій)
Управління державними фінансами
Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні підприємством
Сутність і функції фінансів комерційних організацій
Управління фінансами та його механізми
Особливості трудового договору з головним бухгалтером
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси