Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Коригування даних бухгалтерського обліку

Коригування даних бухгалтерського обліку здійснюється з метою:

o визначення вартості тих активів, які беруть участь у даному бізнесі; включені в технологічну, виробничу структуру; необхідні для бізнесу; виявлення та відокремлення активів, які хоч і належать власникам підприємства, входять у власний капітал, але в даному бізнесі не беруть участь;

o коригування способів обліку матеріальних запасів;

o коригування нарахування амортизації.

Коригування фінансової документації (нормалізація) можуть бути за статтями балансу: "Товарно-материальиые запаси"; "Нарахована амортизація"; "Залишкова вартість основних засобів"; "Дебіторська заборгованість" та інших статей, з коригуванням статей Звіту про прибутки та збитки.

Таблиця 5.2

Скориговані сумарні витрати, тис. руб.

Стаття витрат

Рік

2008

2009

2010

сума

коефіцієнт

поточний

скоригований

сума

сума

коефіцієнт

поточний

скоригований

сума

сума

коефіцієнт

поточний

скор-

річок-

slapshot-

ванна

сума

3/п, ECU

15 000

1

15 000

15 000

1

15 000

16 000

1

16 000

Матеріали та комплектуючі

45 000

1,015

45 675

55 000

1,007

55 385

75 000

1,019

76 425

Накладні витрати

20 000

1

20 000

30 000

1

30 000

35 000

1

35 000

Витрати на...

78 000

1,032

80 496

75 400

1,007

75027,8

72 000

1,024

73 728

Послуги сторонніх організацій

30 000

1,015

30 450

48 000

1,007

48 336

51 500

1,019

52 478,5

Інші витрати

64 500

1

64 500

87 500

1

87 500

76 000

1

76 000

Разом за рік

256 121

3112483

3296315

Коефіцієнт річної

1,2315

1,086

1

Разом скориговані витрати на 1 січня 2011 р. по роках

315 413

338 016,2

329 631,5

Разом сумарні скориговані витрати на 1 січня 2011 р.

983 060,7

Коригування методу обліку операцій

Величина прибутку і грошових потоків залежить від методів обліку запасів і нарахування амортизації, роботи з дебіторською заборгованістю.

Існують кілька методик обліку запасів:

o по середньої вартості - загальна кількість матеріальних запасів в натуральному вираженні, віднесені до їх сумарної вартості;

o вартістю перших закупівель (ФІФО) - першим закуплений, першим витрачений (FIFO - first in - first out);

o вартістю останніх закупівель (ЛІФО) - останнім закуплений, першим витрачений (LIFO - last in - first out).

Оцінка запасів методом ФІФО базується на тому, що ресурси, куплені першими, повинні першими надійти у виробництво продукції або на реалізацію. Величина витрат на матеріальні ресурси в собівартості продукції повинна враховуватися за вартістю перших за часом закупівель ресурсів протягом місяця або їх вартості, наявної в балансі на початок місяця.

Метод ЛІФО ґрунтується на тому, що ресурси, придбані останніми, першими надходять у виробництво продукції. Витрати в собівартості продукції враховуються за вартістю останніх за часом закупівель. При зростанні цін метод ЛІФО зменшує оподатковуваний прибуток і з цієї точки зору в умовах інфляції є більш кращим.

Приклад. Протягом місяця витрачено 350 кг фарби. За даними бухгалтерського обліку (вимоги по витраті матеріальних цінностей, проводки по рахунках, інші прибутково-видаткові документи, баланс) складена таблиця закупівлі фарби (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Витрата матеріальних цінностей

Операція

Дата

Кількість, кг

Ціна за од., руб.

Все, руб.

Залишок

01.10

130

12

1560

Закуплено

10.10

100

15

1500

Закуплено

20.10

220

22

4840

Разом

450

7900

Визначте величину витрат за місяць.

Середня фактична вартість: 7900 : 450 x 350 = 6144,4 руб.

Вартість реалізованої продукції за методом ФІФО:

Вартість реалізованої продукції за методом ЛІФО:

Ні величина, отримана методом ЛІФО, ні величина, отримана методом ФІФО, не відображають реальну ринкову вартість запасів. Якщо компанія-аналог використовує метод обліку запасів за середньою вартістю, а оцінювана компанія застосовує метод ЛІФО, то різниця (6700 - 6144,4 = 555,6 руб.), скоригована на ставкою оподаткування [ΔПр = 555,6 x (1 - 0,2) = 444,48 руб.], може бути додана до величини прибутку після оподаткування. Аналогічно розраховується зменшення величини прибутку.

Крім того, якщо матеріальні запаси можуть приходити в непридатність (Нз) (усушка, утруска і т. д.), вводиться коригування вартості запасів на втрати (усушку, утруску), пропорційно середнім втрат минулих періодів:

Тоді: (5.6)

де Нзоц - величина матеріальних запасів, що прийшла в непридатність на дату оцінки; Змоц - величина матеріальних запасів на дату оцінки; Змоц - величина скоригованих матеріальних запасів на дату оцінки; Нзпр величина матеріальних запасів, що прийшла в непридатність в минулі періоди; Змпр - величина матеріальних запасів тих же минулих періодів.

Таким чином, стаття балансу "Товарно-матеріальні запаси" знижується на величину, пропорційну середнім втрат минулих періодів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Коригування за методом обліку амортизації
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Відновлення бухгалтерського обліку
Коригування за методом обліку амортизації
Особливості обліку імпортних операцій
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛ
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси