Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Кримінальне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виникнення кримінальної відповідальності

Коли виникає кримінальна відповідальність? У літературі не існує єдиної відповіді на це питання. Моментом виникнення кримінальної відповідальності називають:

а) момент вчинення конкретного злочинного посягання;

б) момент притягнення особи як обвинуваченого, пред'явлення йому обвинувачення;

в) момент застосування до обвинуваченого заходів процесуального примусу або покарання;

г) початок судового слідства;

д) момент винесення судом обвинувального вироку (вступу його в законну силу);

е) час введення в дію правової норми кримінального закону.

Представляється, що виникає кримінальна відповідальність в момент вчинення особою передбаченого кримінальним законом діяння. Набуває формальний вираз у момент виникнення кримінально-правових відносин, а матеріальне [кримінально-правове] вираз - у момент пред'явлення особі обвинувачення (в негативному аспекті). Має декілька форм реалізації. Припиняється кримінальна відповідальність з закінченням кримінального покарання та кримінально-правових наслідків засудження особи, закінчення інших заходів кримінально-правового впливу (в негативному аспекті). У позитивному аспекті кримінальна відповідальність знаходить матеріальне вираження і припиняється, мабуть, у момент своєї реалізації.

Кримінальна відповідальність отримує розвиток в статичному (період часу від її виникнення до її реалізації) і динамічному (період часу від моменту реалізації до її припинення) стані.

Форми реалізації кримінальної відповідальності

Безліч поглядів на природу кримінальної відповідальності робить неоднозначними уявлення про форми її реалізації. Висловлювалися думки про те, що єдиною формою реалізації кримінальної відповідальності є покарання; що покарання хоч і невід'ємне (принаймні, істотне) властивість кримінальної відповідальності, але не єдина форма її реалізації; що покарання лише форма реалізації кримінальної відповідальності, причому не єдина; що покарання - один з результатів кримінальної відповідальності (як міра примусу).

Одні автори включили до форми реалізації поряд з покаранням заходи процесуального примусу. Інші - побачили добровільної та державно-примусової форми реалізації кримінальної відповідальності. Треті стверджували, що застосування кримінальної відповідальності є застосування покарання. Четверті - в числі форм реалізації кримінальної відповідальності побачили і звільнення від кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність в традиційному уявленні реалізується засудженням особи, яка вчинила передбачене кримінальним законом діяння. Можна виділити наступні форми її реалізації.

1. Обвинувальний вирок суду з призначенням покарання і реальним його відбуванням. Наприклад, призначення покарання у вигляді позбавлення волі з відбуванням його в виправній колонії загального режиму (див. п. 1 ч. 5 ст. 302 КПК).

2. Обвинувальний вирок суду з призначенням покарання без його реального відбування. Наприклад, умовне засудження особи (див. п. 2 ч. 5 ст. 302 КПК).

3. Обвинувальний вирок суду без призначення покарання, із звільненням від нього. Наприклад, звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності кримінального переслідування або виданням акта про амністію (див. п. 3 ч. 5, 8 ч. ст. 302 КПК).

4. Постанову про припинення кримінального переслідування та застосування примусових заходів виховного впливу або обвинувальний вирок суду, із звільненням від покарання із застосуванням примусових заходів виховного впливу (див. п. 3 ч. 5 ст. 302, ст. 427, 432 КПК).

5. Постанова про застосування примусових заходів медичного характеру (див. ст. 300, 443 КПК).

Якщо ж розглядати кримінальну відповідальність у негативному і позитивному аспектах, то її реалізація відбуватиметься відповідно засудженням протиправного поведінки особи або схваленням його правомірної поведінки: в одній з зазначених форм (в негативному аспекті), або в рішенні про реабілітацію, заохочення правомірного використання та виконання кримінально-правових норм (у позитивному аспекті).

Момент припинення кримінальної відповідальності залежить від форми її реалізації:

- погашення або зняття судимості, якщо призначалося і реально отбывалось покарання;

- закінчення випробувального терміну (погашення судимості), якщо покарання отбывалось умовно;

- дострокове звільнення від покарання;

- закінчення застосування примусових заходів виховного впливу або медичного характеру.

Кримінальна відповідальність безпосередньо пов'язана з кримінально-правовими відносинами.

Поняття, об'єкт, суб'єкти, форми та зміст кримінально-правових відносин

Кримінально-правові відносини - це суспільні відносини, які виникають між державою в особі компетентних органів і фізичною особою з приводу вчиненого останнім діяння, передбаченого кримінальним законом.

Кримінально-правові відносини виникають, мабуть, у момент виявлення факту вчинення діяння, передбаченого кримінальним законом, державою в особі компетентних органів. Цей момент не є парадигмою наукових поглядів на кримінально-правові відносини. Одні автори вважають таким моментом введення в дію кримінально-правової норми, інші - факт вчинення злочину (злочинного діяння), треті - порушення кримінальної справи, четверті - залучення особи в якості обвинуваченого, п'яті - винесення (набрання законної сили обвинувального вироку суду.

Об'єкт кримінально-правових відносин - вчинене діяння, передбачене кримінальним законом (факт його вчинення).

Як видно з визначення кримінально-правових відносин, суб'єктами таких є: з одного боку, держава в особі компетентних органів (дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду), а з іншого - фізична особа, яка вчинила передбачене кримінальним законом діяння (громадянин Російської Федерації, іноземець або особа без громадянства).

Розвиток кримінально-правових відносин веде до перетворення їх форм. На етапах порушення кримінальної справи, попереднього слідства, притягнення особи в якості обвинуваченого і т. д. кримінально-правові відносини набувають кримінально-процесуальну форму. Кримінально-правові відносини, пов'язані з реалізацією кримінальної відповідальності, можуть знайти вираз у кримінально-исполнителыюй формі.

Зміст кримінально-правових відносин залежить від відповідної форми і являє собою сукупність суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, якими наділені суб'єкти цих відносин.

Зокрема, держава в особі компетентних органів зобов'язане за фактом вчинення суспільно небезпечного діяння провести його кваліфікацію як злочину, порушити кримінальну справу, розслідувати його і притягнути винного до кримінальної відповідальності. При цьому уповноважені державою органи мають право відповідно до закону для розкриття та розслідування злочину, встановлення обставин справи використовувати на свій розсуд будь-які засоби і способи, а також вибрати відповідну міру кримінально-правового впливу на винного або звільнити особу від кримінальної відповідальності або від покарання).

Особа, яка вчинила передбачене кримінальним законом діяння, що володіє правами і свободами, передбаченими Конституцією та російськими законами, у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи і виходячи з презумпції невинності. Особа, яка вчинила зазначене діяння, вправі розраховувати на справедливе і законне розслідування, використовувати для свого захисту надані законом способи. При цьому вчинила діяння особа зобов'язана виконувати вимоги держави в особі його представницьких органів у зв'язку з вчиненим, дотримуватися обмежень у рамках кримінального судочинства і піддатися заходам кримінально-правового примусу у зв'язку з визнанням вини особи у вчиненому злочині.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
Особливості кримінальної відповідальності в державах соціалістичної системи права (на прикладі сучасного кримінального законодавства Китаю)
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Форми і засоби реалізації кримінально-правової політики
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
Форми реалізації права
Найвищі форми психічного відображення в структурі особистості суб'єктів кримінального, цивільного процесу
Правовий режим охорони і використання водних об'єктів
Суб'єкти адміністративного права: поняття і види. Адміністративно-правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси