Меню
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow Фізична культура
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5 ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Методичні принципи фізичного виховання

Систематичне вплив фізичних вправ на організм людини може бути успішним у тому випадку, коли методика їх застосування (система засобів і способів) узгоджується з основними правилами, закономірностями процесу фізичного виховання. Знання та дотримання цих закономірностей, або, інакше, принципів, дозволяє ефективно оволодіти конкретним руховим навиком і розвинути ту чи іншу фізичну якість (силу, витривалість, гнучкість тощо). І навпаки, незнання принципів або їх невміле застосування істотно гальмує успішність навчання рухам, ускладнює формування фізичних якостей.

Основними принципами методики навчання і виховання (методичними принципами), якими необхідно керуватися у процесі побудови занять фізичними вправами, є принципи свідомості та активності, наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності, динамічності.

Принципи свідомості та активності передбачають формування осмисленого відношення і стійкого інтересу студентів до занять фізичними вправами. Це, в свою чергу, можливо тільки при творчій співпраці викладача і студента. Педагогічна майстерність, професіоналізм викладача полягає в доведенні до свідомості студентів конкретного змісту і значення виконуваних завдань, поясненням не тільки того, що і як виконувати, але і чому пропонується саме це, а не інше вправу, чому його слід виконувати так, а не інакше, як воно впливає на ті чи інші функції організму. Спільний аналіз вдалого або невдалого виконання вправ, пошук помилок у техніці рухів, причин їх виникнення та шляхів усунення сприяє формуванню у студентів свідомого і активного ставлення до процесу навчання, привчає їх до самоаналізу, самооцінки, самоконтролю рухової діяльності, розвиває інтерес і прагнення до самовдосконалення.

Шлях до фізичної досконалості - насамперед великий напружена праця. Тут неминучі і виснажливі вправи, і "нудні" завдання, інтерес до яких проявляється лише на основі глибокого розуміння студентом їх важливості і необхідності в процесі становлення гармонійно розвиненої особистості. Саме на цій основі формується стійке прагнення долати труднощі, проявляти ініціативність, самостійність, творчу активність у процесі фізичного вдосконалення.

Принцип наочності у фізичному вихованні забезпечується комплексним використанням різноманітних форм наочності: показу рухового дії викладачем або підготовленим студентом, перегляду навчальних відеофільмів, наочних посібників, малюнків, схем, зорових і слухових орієнтирів та ін. Застосування різних форм і засобів наочності сприяє формуванню точного образу рухового дії або рухового завдання (моделі діяльності) в цілому.

Принцип доступності та індивідуалізації зобов'язує строго враховувати вікові особливості, стать, рівень підготовленості, індивідуальні відмінності у фізичних і психічних здібностях студентів. Доступність вправ або навантажень не означає повної відсутності труднощі при їх виконанні, а передбачає постійне і послідовне подолання їх шляхом мобілізації фізичних і духовних сил займаються. Міра доступності змінюється залежно від ступеня технічної, фізичної і функціональної підготовленості студента: що було недоступне на одному етапі навчання, стає надалі легко здійсненним. У відповідності з цим повинні змінюватися і вимоги, що пред'являються.

Принцип систематичності - це насамперед регулярність занять, раціональний розподіл навантажень і відпочинку. Якщо за навчальним або тренувальним заняттям піде занадто велику перерву, то це призведе до зниження рівня працездатності. Систематичність або безперервність процесу навчання і виховання полягає в тому, що позитивний ефект кожного наступного заняття повинен як би "нашаровуватися" на "сліди" попередньої, закріплюючи і поглиблюючи їх. У результаті ефект ряду занять "підсумовується" - виникає кумулятивний ефект системи занять, тобто відносно стійкі адаптаційні перебудови функціонального характеру, які становлять основу фізичної підготовленості, тренованості і стабільних рухових навичок.

Принцип динамічності передбачає цілеспрямоване підвищення вимог до рухової діяльності студентів за рахунок оновлення та ускладнення застосовуваних фізичних вправ, методів навчання, умов занять, а також величини навантаження - її обсягу та інтенсивності. Без цього не можна забезпечити розвиток фізичних, вольових якостей, освоїти нові форми рухових умінь і навичок, удосконалювати діяльність функціональних систем організму.

Розглянуті принципи відображають різні закономірності та сторони цілісного процесу фізичного виховання. Вони становлять суму, а єдність принципових методичних положень, обумовлених взаємно і доповнюють один одного. Відступ від одного з принципів може розладнати весь складний процес фізичного виховання та зробити безрезультативним велика праця викладача і студента.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Теоретичні засади виховання в цілісному педагогічному процесі
Виховання в цілісному педагогічному процесі
Основні засоби виховання фізичної культури
Засоби фізичного виховання
Мета і завдання фізичного виховання
Виховання фізичної культури учнів
Засоби фізичного виховання
Мета і завдання фізичного виховання
Методичні основи виробничої фізичної культури
Мета виховання як система цілей
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси