Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи визначення митної вартості.

Так як митна вартість є базою розрахунку митних платежів, від точності се розрахунку багато в чому залежить ефективність митного тарифного регулювання ЗЕД.

Тому в митному законодавстві Митного союзу методів визначення митної вартості ввезених товарів приділено особливу увагу.

Законодавством передбачено використання шести методів для визначення митної вартості ввезених на митну територію Митного союзу товарів (рис. 5.5). Митну вартість товару розраховує декларант самостійно на основі достовірній, кількісно обумовленою і документально підтвердженої інформації.

Методи визначення митної вартості

Рис. 5.5. Методи визначення митної вартості

Основним методом визначення митної вартості ввезеного товару служить метод за ціною операції з ввезених товаром. Якщо перший метод з причин, визначених законом, не може бути використаний для розрахунку митної вартості, використовують другий метод. Якщо не може бути використаний другий метод, використовують третій і т. д. аж до останнього резервного методу.

Метод 1. Визначення митної вартості за ціною операції з ввезених товаром

За митну вартість ввезеного на митну територію товару при цьому метоле приймається ціна угоди, фактично сплачена або підлягає сплаті за ввезений товар на момент перетинання їм митного кордону Митного союзу. Ціна операції збільшується на суму таких витрат, якщо вони не були включені в ціну угоди:

o транспортні витрати (власне транспортування, навантаження, розвантаження тощо);

o комісійні та брокерські винагороди, за винятком комісійних за закупівлю товару;

o страхова сума;

o частина вартості товару чи послуг, які були надані покупцю безоплатно або за заниженими цінами;

o ліцензійні платежі;

o частина доходу імпортера від перепродажу чи використання товару, що повертається експортеру.

Перший метод не може бути використаний, якщо:

o існують обмеження щодо прав покупця за оцінкою вартості товару;

o дані, використовувані при визначенні митної вартості, не підтверджені документально;

o учасники угоди є взаємозалежними особами, наприклад є співвласниками підприємства;

o ціна угоди залежить від дотримання будь-яких умов, вплив яких важко врахувати.

Приклад 1.

Російська фірма закупила в Німеччині партію комп'ютерів вартістю 300 тис. євро (CA). За умовами договору транспортні витрати до митного кордону Російської Федерації оплачує російська фірма. Вона ж здійснює страхування вантажу. Німецька фірма здійснює експортне митне оформлення. Транспортні витрати і витрати на страхування російської фірми складають 20% від вартості договору (0,2 CA). Розрахуємо митну вартість комп'ютерів (МС). Митна вартість товару розраховується в російській валюті - гривнях. На момент здійснення митного оформлення курс євро, встановлений ЦБ РФ, становив 39,8 руб. за євро (євро). Митна вартість комп'ютерів на митному кордоні Російської Федерації розраховується за формулою

ТЗ = (ЦС + 0,2 ЦС) х До євро = 1,2 ЦС х КВ = (1,2 х 300 000 х 39,8) = S 328 000 руб.

Якби експортне митне оформлення здійснювала російська фірма (базисна умова поставки "з заводу"), то до розрахованої суми слід було б додати експортні митні платежі.

Метод 2. Визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичним товаром

При використанні цього методу за базу для визначення митної вартості оцінюваного товару приймається ціна угоди з ідентичним товаром. Під ідентичним товаром розуміється товар, однаковий але такими параметрами:

o фізичним характеристикам;

o якості і репутація на ринку;

o країні походження;

o виробнику.

При використанні другого методу додатково повинні виконуватись наступні умови:

o ідентичні товари продані для ввезення на митну територію Російської Федерації;

o ввезені на цю територію не раніше 90 днів з моменту ввезення оцінюваних товарів;

o ввезені па тих самих комерційних умовах і приблизно у тих самих кількостях, що й оцінювані товари.

Метод 3. Визначення митної вартості за ціною угоди з однорідним товаром

Аналогічний другого методу з тією відмінністю, що за базу для визначення митної вартості оцінюваного товару приймається ціна угоди з однорідним товаром. Під однорідним товаром розуміється товар, який, хоча і не є однаковими з оцінюваним у всіх відносинах товаром, однак має схожі характеристики, складається з схожих компонентів, що дозволяє йому виконувати ті ж функції, що і оцінюваний товар, і бути комерційно взаємозамінним.

При визначенні однорідного товару враховуються такі ознаки:

o якість, наявність товарного знака та репутація на ринку;

o країна походження;

o виробник.

Метод 4. Визначення митної вартості на основі віднімання вартості

За базу при розрахунку митної вартості оцінюваного товару приймається ціна одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні чи однорідні товари продаються найбільшою партією на митній території Митного союзу не пізніше 90 днів з моменту ввезення оцінюваних товарів учасникові угоди, який не є залежним від продавця особою.

Розрахунок митної вартості оцінюваного товару здійснюється за наступним алгоритмом. З вартості проданої партії товару віднімаються такі компоненти:

o витрати на виплату комісійних винагород, надбавки на прибуток та інші витрати, пов'язані з продажем товарів на території Митного союзу;

o суми митних платежів, сплачених митним органам Митного союзу;

o витрати, сплачені на митній території Митного союзу за транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, страхування.

Отримана величина ділиться на обсяг проданої партії товару. Ціна одиниці проданої партії товару, розрахована таким чином, приймається за ціну одиниці оцінюваного товару. Митна вартість оцінюваної партії товару виходить множенням цієї ціни на об'єм оцінюваного товару, виражений у тих самих одиницях вимірювання, що і продана партія.

Приклад 2.

Якщо в прикладі 1 існують обмеження на використання першого методу визначення митної вартості, наприклад, ціна угоди залежить від дотримання будь-яких умов, які важко врахувати, і протягом 90 днів не ввозився ідентичний або однорідний товар, то можливо використовувати четвертий метод визначення митної вартості.

Нехай за 80 днів до моменту митного оформлення партії комп'ютерів, ідентичні комп'ютери були продані зазначеної вище російською фірмою оптом (найбільшою партією) на митній території Митного союзу незалежному від неї покупцеві. Вартість проданої партії (ВР) - 30 млн руб. Прибуток російської фірми склала 20% від вартості угоди (ПР = 0.2 ВР).

Витрати російської фірми на транспортування, імпортні митні платежі, страховки та інші витрати з продажу комп'ютерів на митній території Митного союзу (Р), які вона може підтвердити документально, склали 7,2 млн руб. Кількість комп'ютерів у проданої партії (^||р) - 600 штук. Кількість комп'ютерів в ввезеної партії (Уив) - 400 штук. Визначимо митну вартість одного проданого комп'ютера на митній території (ТСрс):

Митна вартість оцінюваної партії комп'ютерів розраховується за формулою

Метод 5. Метод визначення митної вартості на основі додавання вартості

За митну вартість оцінюваного товару приймається сума, що складається з наступних компонент:

o виробничої собівартості товару;

o витрат, характерних для продажу в країни Митного союзу з країни вивезення товарів того ж виду (витрат на транспортування до митного кордону, вартість навантажувально-розвантажувальних робіт, страхування тощо);

o прибутку, зазвичай одержуваної експортером в результаті продажу в країни Митного союзу таких товарів.

Метод 6. Резервний метод визначення митної вартості

При розрахунку митної вартості оцінюваного товару за цим методом митний орган Російської Федерації надає декларанту наявну в його розпорядженні інформацію за рівнем світових цін на даний товар, транспортні витрати, страхування і т. д. При цьому та інформація, яку декларант використовує у своїх розрахунках, повинна бути документально підтверджена.

Методи визначення митної вартості товарів, що вивозяться

Порядок визначення розрахунку вартості вивезених товарів визначається постановою Уряду РФ (від 17.08.2006 "Про порядок визначення митної вартості товарів, що вивозяться").

Для визначення митної вартості товарів, що вивозяться Постановою Уряду РФ встановлено п'ять методів визначення митної вартості товарів, що вивозяться:

o за ціною угоди з вивезенням товаром;

o але ціною угоди з ідентичним товаром;

o за ціною угоди з однорідним товаром;

o метод складання;

o резервний метод.

У цілому ці методи, за винятком деяких деталей, збігаються за своїм змістом з тими методами, які використовуються для визначення митної вартості ввезених товарів. Необхідно відзначити, що визначена декларантом митна вартість може бути скоригована за рішенням митного органу. Таке коригування здійснюється декларантом за погодженням з митним органом, контролюючим митну вартість.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
Система методів визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації
Митні платежі та методи визначення митної вартості
Порядок визначення та заявлення митної вартості товарів
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Визначення митної вартості товарів, що вивозяться з митної території Російської Федерації
Система методів визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації
МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
Метод за вартістю операції з вывозимыми товарами (метод 1)
Порядок визначення та заявлення митної вартості товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси