Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бюджетне фінансування дорадчої служби

Суть фінансування такого роду служб за рахунок державного бюджету полягає в прагненні держави розвивати економіку шляхом підтримки діяльності консультаційної служби. Державне фінансування консультаційної служби можна розглядати як одну з численних форм дотацій, особливо на стадії її формування. Причому ця форма спрямована на розвиток галузей з метою підвищення їх ефективності та подальшого наповнення бюджету за рахунок зростання абсолютної величини податків. Іншими словами, вкладення коштів у формування і розвиток консультаційної служби передбачає відповідну віддачу. Світовий досвід створення подібних служб підтверджує високу ступінь окупності даних вкладень: як показали дослідження, середня внутрішня норма прибутковості (IRR) інвестицій у створення консультаційної служби складає близько 40%.

Як сільська, так і міська товаровиробник по безлічі причин економічного, соціального і психологічного характеру найчастіше не готовий платити за поради і консультації. Щоб відповідним чином підготувати виробника, довівши йому доцільність взаємодії з консультаційною службою, необхідно саме існування служби та її активне функціонування.

Саме тому досвід створення і функціонування аналогічних служб у світовій практиці свідчить, що основою фінансування завжди служив державний бюджет (принаймні, на початку їх формування та періоди становлення і розвитку). При цьому за рахунок державних коштів у цей період створюється матеріально-технічна і наукова бази консультаційної служби, здійснюється підготовка консультантів, фахівців і організаторів служби, будуються інформаційні потоки, формується мережа та система взаємозв'язків з організаціями-учасниками (НДІ, ВЦ, лабораторії, підприємства, що виробляють основні ресурси, торговельні організації й оптові ринки, приватні консультаційні фірми тощо).

Перелічені завдання потребують великих інвестицій в короткий проміжок часу, що не під силу самостійно функціонуючої службі без державної підтримки.

Бюджетне фінансування має надаватися тільки тим суб'єктам консультаційної служби, який отримав акредитацію.

В обсяг бюджетного фінансування консультаційної служби можуть включатися витрати на безкоштовні або частково оплачувані послуги з надання споживачам державних інформаційних ресурсів, перелік яких встановлюється Урядом за статтями "Інформатика" федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

Бюджетне фінансування консультаційної служби федерального рівня має здійснюватися за договорами, що укладаються галузевим міністерством та органами управління промисловості АПК суб'єктів Російської Федерації.

Бюджетне фінансування регіональних консультаційної служби за винятком центрів, що входять в структуру органів управління, має здійснюватися за договорами, що укладаються з цими центрами галузевим міністерством за поданням консультаційної служби федерального рівня, і за договорами, що укладаються регіональними органами управління промисловості АПК суб'єктів Російської Федерації.

Бюджетне фінансування районних та/або міжрайонних консультаційних фірм за винятком центрів, що входять в структуру органів управління промисловості або сільського господарства, повинно здійснюватися за договорами, що укладаються з цими центрами галузевим міністерством за поданням консультаційної служби федерального рівня та регіонального центру, за договорами, що укладаються регіональними органами управління промисловості АПК суб'єктів Російської Федерації за поданням регіонального центру, а також за договорами, що укладаються районними органами управління.

Фінансування консультаційних центрів, що входять в структуру органів управління промисловості АПК, здійснюється за кошторисами на операційні витрати цих органів управління.

Бюджетні кошти поділяються:

1) на федеральні;

2) регіональні (республіка, край, область);

3) місцеві (бюджет району).

Кожний з бюджетів має певну функціональне навантаження. Кошти федерального бюджету використовуються в основному за наступними напрямками:

- створення і розвиток матеріально-технічної бази центральних (федеральних) органів управління службою, науково-дослідних і информащ£онно-вычисл1тгельных центрів;

- створення локальних і глобальних інформаційних комп'ютерних систем;

- розробка та актуалізація загальнонаціональних баз даних, що містять інформацію про ринках ресурсів і продукції для товаровиробників, нових технологій тощо;

- підготовка і перепідготовка кадрів для консультаційної служби федерального і регіонального рівнів в системі вищої освіти і підвищення кваліфікації;

- фінансування поточних витрат на функціонування федеральних інститутів служби.

Регіональний бюджет, як правило, фінансує:

- створення та фінансування матеріально-технічної та інформаційної бази регіональних (і частково районних) центрів консультаційної служби, інших регіональних структур служби;

- розробку й актуалізацію регіональних баз даних;

- адаптацію (іноді розробку) й поширення прикладних програмних продуктів;

- підготовку і перепідготовку кадрів для консультаційної служби районного (частково регіонального) рівня;

- поточні видатки регіональних (частково районних) інститутів служби.

Кошти місцевого бюджету використовується за такими напрямами:

- створення і розвиток матеріально-технічної та інформаційної бази районної служби (спільно з регіональним бюджетом);

- фінансування (за підтримки регіонального бюджету) поточних витрат служби (заробітна плата консультантів і фахівців, оренда і амортизація обладнання і приміщень, транспортні та експлуатаційні витрати, офісні витрати тощо).

Як видно з напрямків використання коштів, чим вище рівень ієрархії (федеральний бюджет), тим вище частка капітальних вкладень у структурі бюджетних коштів, і навпаки, чим нижчий рівень ієрархії (районний рівень), тим більше частка поточних витрат.

По мірі становлення та подальшого розвитку служби структура бюджетних коштів може змінюватися. Якщо на початку процесу, коли переважають капітальні витрати, основний фінансовий тягар лягає на федеральний, частково регіональний бюджети, то в подальшому, коли зростає частка поточних витрат, їх фінансування здійснюється більшою мірою з районного і регіонального бюджетів.

Державне фінансування може здійснюватися безпосередньо з бюджету та (або) за допомогою спеціальних цільових програм і проектів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фінансування в рамках цільових програм і проектів створення і розвитку консультаційної служби
Особливості фінансування консультаційних служб при різних організаційно-правових формах
Структура системи консультаційної служби на федеральному рівні
Ресурси та джерела фінансування консультаційної фірми
Бюджетне фінансування
Зарубіжний досвід бюджетного фінансування
Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду (Росфіннадзор)
Організація фінансування соціальної роботи в бюджетній системі Російської Федерації
Податки як інструмент формування бюджетних коштів та фінансування системи соціальної роботи
Вплив бюджетного профіциту на економіку. Способи фінансування бюджетного дефіциту. Державний борг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси