Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості організації підприємницької діяльності в США і Японії

Серед організаційно-правових форм бізнесу в США велике поширення одержали одноосібні підприємства (sole proprietorship). Таку форму обирають переважно дрібні підприємства. Тут відповідальність підприємця є необмеженою. Судовий позов може бути звернено на все його майно. Одноосібні підприємства діють головним чином у сфері роздрібної і дрібнооптової торгівлі, у сфері послуг. Процедура реєстрації таких підприємств виключно проста. По суті виконання яких-небудь формальностей для реєстрації одноосібного підприємства не вимагаєте я. Єдиний офіційний документ - податкова декларація. Фінансові запису необов'язкові, ведення їх необхідно насамперед в податкових цілях. Але для заняття деякими видами діяльності потрібні ліцензії адміністративних органів відповідного штату.

Досить широко поширена в США така організаційна форма бізнесу, як партнерство, - аналог російського товариства.

Загальне партнерство (general partnership), або просто партнерство, функціонує на основі Закону про партнерства (Uniform Partnership Act), прийнятого ще в 1914 р. і чинного в 44 штатах (із 50), та договору між партнерами. Партнери мають рівні права на управління і майно партнерства, якщо інше не визначено в угоді між ними. Як і в одноосібних підприємствах, підприємці партнерств несуть необмежену відповідальність за зобов'язаннями партнерства. Відповідальність носить солідарний характер.

Партнерство в США не платить податків, так як податки сплачуються з доходів підприємців, що входять до складу партнерства. Партнери, однак, оформляють податкові декларації. Кожному партнеру направляється спеціальна форма К1, встановлює його частку в прибутках і збитках партнерства. Вона подається в податкові органи разом з декларацією про індивідуальні доходи.

Інша організаційно-правова форма партнерства - партнерство з обмеженою відповідальністю (limited partnership). Тут є дві категорії долі і ков-партнерів - з повною і з обмеженою відповідальністю. Партнери з ограниченней відповідальністю відповідають за зобов'язаннями партнерства тільки в межах свого вкладу. У таких партнерствах об'єднуються висококваліфіковані фахівці для заняття професійною діяльністю в сфері юридичних та фінансових послуг, медицини та ін; зазвичай це дрібні та середні підприємства.

Діяльність партнерства регулюється Законом про обмежені партнерства (Uniform Limited Partnership Act), прийнятим у 1916 р. та чинним в 47 штатах, а також Закону з поправками від 1978 р. (Revised Uniform Limited Partnership Act).

Для створення партнерства потрібен як мінімум один повний і один обмежений партнер. Створення партнерств вимагає виконання деяких офіційних формальностей: партнери повинні передати в секретаріат штату підписаний ними сертифікат, що містить відомості про рід діяльності партнерства, його членах, структурі капіталу та ін. З податкової точки зору положення обмежених партнерств аналогічно загальним партнерствам.

Найбільш широко в США поширена універсальна форма бізнесу - корпорація (corporation). Американська корпорація будує свою діяльність відповідно до статуту (тобто статтями про асоціацію - articles of association) і внутрішнім регламентом (by laws). Наявність цих документів відрізняє американську корпорацію від російських акціонерних товариств, де досить одного статуту. Регламент - це внутрішній документ корпорації, його не треба ніде стверджувати. Статті про асоціацію містять положення, притаманні статутами корпорацій у більшості країн світу. Регламент доповнює і деталізує статті про асоціацію, які зазвичай сформульовані в стислій формі.

Федеральна податкова система передбачає податкові пільги для малих корпорацій (small corporation), що звільняють їх від податку на прибуток.

За даними Адміністрації малого бізнесу (Small Business Administration, SBA) США, в країні в 1994 р. налічувалося 22,1 млн підприємств, так званих "ділових одиниць, що включають корпорації партнерства і одноособові (індивідуальні) компанії.

Основний стартовим майданчиком для подальшого розвитку фірми служить одноосібна компанія, частнопредпринимательская фірма - класична форма підприємництва. Така компанія знаходиться в особистій власності однієї юридичної особи. У 1994 р. одноосібних підприємств у США було 16 млн, або 72,4% всіх ділових структур. У тому ж році корпорацій налічувалося 4,5 млн, або 20,4%, а партнерських фірм і того менше - 1,6 млн., або 7,1%.

В останні роки в США дедалі більшої популярності набуває така організаційно-правова форма бізнесу, як компанія з обмеженою відповідальністю (limited liability company, LLC). Це гібридна, або комбінована, правова структура, що поєднує в собі риси і корпорації (обмежена майнова відповідальність учасників) і партнерства (доходи LLC оподатковуються як доходи партнерства, тобто тільки як доходи її учасників). В цьому їх основна перевага перед корпораціями, які, як відомо, платять податок на прибуток. Таким чином, LLC цілком прийнятна для податкового планування, а для бізнесу, де важливу роль відіграє імідж, краще підходить корпорація.

Дрібні і середні підприємства в Японії у 1996 р. становили 99,3% всіх приватних фірм обробних галузей промисловості. Незалежні підприємці, члени їх сімей - власники підприємств становили 22,7% всіх трудящих. Тут широко застосовується підрядна система оплати праці. Фінансують малі та середні підприємства головним чином соціальні кредитні кооперативи. Японська система управління виробництвом високоефективна і раціональна. Вона поєднує в собі розвиток підприємництва і нововведень, високу прибутковість з турботою про працівників.

За всіма найважливішими показниками в Японії домінує груповий підприємець в особі всього колективу. У японських керівників та інших працівників дуже високий ступінь ідентифікації зі своєю фірмою. Офіційно представляючись незнайомцю, японець насамперед називає компанію, де він служить, а потім своє ім'я. Історично склалися в японському суспільстві культ праці і неформальний, слабо регламентований характер відносин між начальником і підлеглим сприяли високого ступеня розвитку в японських корпораціях підприємництва в груповій формі. Як правило, найважливіші підприємницькі рішення (наприклад, про виробництво нового продукту) завжди приймаються вищими керівниками, але при обов'язковому реальному участь у підготовці цих вирішенні нижчих груп працівників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організація підприємницької діяльності. Фірма
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Державна реєстрація громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Припинення діяльності індивідуального підприємця
Конституція Японії, її характерні риси й особливості
Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт
ЕКОНОМІКА ЯПОНІЇ
СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Зовнішньоекономічна діяльність Японії
Особливості організації інноваційної діяльності на підприємстві
Організація діяльності в менеджменті
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси