Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО СТРАХУВАННЮ

Одноразові страхові виплати виплачуються застрахованим не пізніше одного календарного місяця з дня призначення, а в разі смерті застрахованого - особам, які мають право на їх одержання, у дводенний строк з дня подання страхувальником страховику всіх документів, необхідних для призначення таких виплат.

Щомісячні страхові виплати призначаються і виплачуються застрахованій працівникові за весь період втрати ним професійної працездатності з того дня, з якого установою медико-соціальної експертизи встановлено факт втрати застрахованим професійної працездатності, виключаючи період, за який застрахованому було призначено допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Особам, які мають право на отримання страхових виплат у зв'язку зі смертю застрахованого, одноразова страхова виплата та щомісячні страхові виплати призначаються з дня його смерті, але не раніше набуття права на отримання страхових виплат. Вимоги про призначення і виплату забезпечення по страхуванню, пред'явлені після закінчення трьох років з моменту виникнення права на отримання цих виплат, задовольняються за минулий час не більш ніж за три роки, що передували зверненню за забезпеченням по страхуванню.

Призначення забезпечення страхування здійснюється страховиком на підставі заяви застрахованого, його довіреної особи, або особи, яка має право на отримання страхових виплат на отримання забезпечення по страхуванню, та поданих страхувальником (або застрахованим) наступних документів (або їх завірених копій):

- акта про нещасний випадок на виробництві або акт про професійне захворювання;

- довідки про середньому місячному заробітку застрахованої особи за період, що обраний для розрахунку щомісячних страхових виплат;

- укладення установи медико-соціальної експертизи про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого;

- укладення установи медико-соціальної експертизи про необхідних видах соціальної, медичної та професійної реабілітації застрахованого;

цивільно-правового договору, що передбачає сплату страхових внесків на користь застрахованого, а також копії трудової книжки або іншого документа, що підтверджує перебування потерпілого у трудових відносинах із страхувальником;

- свідоцтва про смерть застрахованого;

- довідки житлово-експлуатаційного органу, а при його відсутності органу місцевого самоврядування про склад сім'ї померлого застрахованого;

- повідомлення лікувально-профілактичного закладу про встановлення заключного діагнозу гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння);

- укладення центру професійної патології про наявність професійного захворювання;

- документа, який підтверджує, що один з батьків, чоловік (дружина) або інший член сім'ї померлого, зайнятий доглядом за дітьми, онуками, братами і сестрами застрахованого, які не досягли віку 14 років або досягли вказаного віку, але з висновку установи медико-соціальної експертизи або лікувально-профілактичного закладу визнаними нужденними за станом здоров'я в сторонньому догляді, не працює;

- довідки навчального закладу про те, що має право на одержання страхових виплат член сім'ї померлої застрахованої навчається у цьому навчальному закладі за очною формою навчання;

- документів, що підтверджують витрати на здійснення за висновком установи медико-соціальної експертизи соціальної, медичної та професійної реабілітації застрахованого;

- укладення установи медико-соціальної експертизи про зв'язок смерті потерпілого з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням;

- документа, що підтверджує факт перебування на утриманні чи встановлення права на отримання змісту;

- програми реабілітації потерпілого.

Рішення про призначення або про відмову у призначенні страхових виплат приймається страховиком не пізніше 10 днів (в разі смерті застрахованого - не пізніше 2 днів) з дня надходження заяви на отримання забезпечення по страхуванню та всіх необхідних документів (їх завірених копій) за визначеним ним переліком. Затримка страховиком прийняття в установлений строк рішення про призначення або про відмову у призначенні страхових виплат розглядається як відмова у призначенні страхових виплат.

У разі смерті застрахованої одноразова страхова виплата здійснюється рівними частинами дружині (чоловіку) померлого (померлої), а також іншим особам, які мали на день смерті застрахованого право на отримання одноразової страхової виплати.

Якщо утримання не підтверджено документами, необхідними для призначення страхових виплат і їх неможливо відновити, а також коли зацікавлений громадянин не згоден з довідкою, факт перебування на утриманні може встановлюватись судом. Видача відповідним органом (зокрема, житлово-експлуатаційною організацією, органом місцевого самоврядування) довідки про те, що, за наявними даними, громадянин не перебував на утриманні померлого, не виключає можливості встановлення цього факту в судовому порядку.

Застрахованій особі, що перебуває у трудових відносинах зі страхувальником, страхові виплати виробляються самим страхувальником і зараховуються в рахунок сплати страхових внесків страховику. Щомісячні страхові виплати проводяться страхувальником у строки, встановлені для виплати заробітної плани.

Особам, які не перебувають у трудових відносинах із страховиками, страхові виплати здійснюються страховиком. Щомісячні страхові виплати здійснюються страховиком не пізніше закінчення місяця, за який виробляються зазначені виплати.

З моменту вступу закону в силу обов'язок з відшкодування шкоди покладається на страховика. Однак у випадках, коли роботодавець свої обов'язки виконував недобросовісно, допускав затримку виплат, він зобов'язаний розрахуватися з потерпілим за рахунок власних коштів. Закон (ст. 28) передбачає, що страховик не несе відповідальності за ліквідацію заборгованостей, що утворилися в результаті невиконання роботодавцями або страховими організаціями своїх зобов'язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної працівникам каліцтвами, професійними захворюваннями або іншими ушкодженнями здоров'я, і виплати пені за затримку ліквідації зазначених заборгованостей, якщо такі заборгованості виникли до набрання чинності цього закону.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Система виплат по соціальному страхуванню
Виплати по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Страхування по хворобі
Страхування по хворобі
Порядок призначення і виплати пенсій по Федеральним законам "Про трудові пенсії в Російській Федерації" і "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації"
Автомобільне страхування
Порядок призначення і виплати пенсій за Законом РФ "ПРО пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, військовослужбовців, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей"
ПРАВО НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО СТРАХУВАННЮ
Внески і відрахування на соціальне страхування (National Insurance Contributions)
Форми і порядок виплати дивідендів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси