Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік придбаного для лізингу майна

В цілях зміцнення матеріальної бази окремим КУ (наприклад, системи виконання покарань) надано право здійснювати за рахунок власних доходів лізингові угоди, що відображено в Законі № 83-ФЗ.

Для реалізації лізингових проектів КУ необхідно виконати ряд вимог, а саме:

- вивчити нормативні правові акти, що регулюють даний вид фінансових операцій;

- внести до Статуту установи пункт про право укладення договорів лізингу;

- провести фінансові розрахунки та оцінити ризики, пов'язані з неможливістю самостійно погасити лізингової компанії обов'язкові платежі;

- у разі перевищення встановленого засновником межі великої угоди узгодити з ним можливість здійснення такої операції;

- у разі недостатності коштів, отриманих від приносить дохід діяльності, для обслуговування зобов'язань за лізингом необхідно заручитися додатковими гарантіями засновника.

Даний вид діяльності регулюється ГК РФ і Федеральним законом від 29 жовтня 1998 року № 164-ФЗ "ПРО фінансової оренді (лізингу)". Відповідно до ЦК РФ, лізинг - це угода, при якій лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у визначеного ним продавця і надати це майно лізингоодержувачу за плату в тимчасове володіння і користування". У Федеральному законі № 164-ФЗ лізинг визначається як вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоотримувачем.

Види лізингу з правом володіння, розпорядження майном, а також по тривалості строку дії поділяються наступним чином:

- фінансовий - лізингоодержувач в кінці терміну дії договору отримує предмет договору (обладнання, авто) у власність;

- оперативний - лізингоодержувач отримує потрібне майно на певний строк за плату, а потім повертає об'єкт лізингу назад лізингодавцю (лізинговій компанії). Майно знаходиться у тимчасовому користуванні, а потім лізингова компанія сама вирішує, як вчинити з поверненим майном - передати в лізинг знову або продати;

- поворотний - продавець предмета лізингу одночасно виступає і як лізингоотримувач: він сам собі продає через лізингову компанію, отримавши прискорену амортизацію, поповнивши оборотні кошти і оптимізувавши оподаткування.

За термінами дії договору лізинг може бути:

- довгостроковими - лізинг, здійснюваний протягом 3 років і більше;

- середньостроковим - лізинг, здійснюваний протягом від 1,5 року до 3 років;

- короткостроковим - лізинг, здійснюваний протягом менше 1,5 року.

У договорі лізингу, укладеному між лізинговою компанією і КУ, визначаються розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів.

Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору, в яку входить відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу; відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг; розмір доходу лізингодавця. У загальну суму договору лізингу може включатися викупна ціна предмету лізингу, якщо договором лізингу передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача.

Вартість лізингової послуги формується на ринкових умовах і залежить від факторів, характерних для будь-якої лізингової угоди: від вартості позикового фінансування; ризиків проекту; наявності власних фінансових ресурсів у лізингової компанії.

Типові бухгалтерські записи, які робляться в обліку КУ в разі придбання майна на умовах лізингу, наведено в табл. 4.14.

Таблиця 4.14. Відображення в обліку КУ лізингових операцій

Найменування операції

Дебет

Кредит

Нарахування заборгованості по оплаті договору фінансової оренди

010641310 "Збільшення вкладень в основні засоби - предмети лізингу"

230231730

Сплата лізингових платежів

230231830

220111610

Прийняття до обліку лізингового майна, що надійшло лізингоодержувачу, враховується відповідно

010141310-010148310

010641310 "Збільшення вкладень в основні

з договором на балансі лізингоодержувача

засоби - предмети лізингу"

Викуп лізингового майна і перехід його у власність лізингоодержувача за умови погашення всієї суми передбачених договором лізингу лізингових платежів

010111310-010113310, 010115310,010118310, 010131310-010138310

010141310-010148310

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік товарів, придбаних установою для продажу
МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛ
Злочини, пов'язані з обігом майна, придбаного злочинним шляхом. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом: поняття, склад і види
Облік розрахунків з підзвітними особами
Особливості обліку доходів і витрат за договором фінансової оренди лізингу
Економічні основи лізингу
Правові та організаційно-економічні особливості фінансової оренди (лізингу)
Сутність лізингу
Лізингова угода та її правові основи
Порядок обліку витрат при реалізації майна, що амортизується
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси