Меню
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Педагогічна психологія
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Педагогічна психологія»
Вступні установкиЛекція 1. РОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Етапи становлення зарубіжної педагогічної психології Зародження американської педагогічної психології Становлення західноєвропейської педагогічної психології Основні напрямки зарубіжної педагогічної психології Асоціанізм як напрям педагогічної психології Бихевиористское напрям у педагогічній психології Сучасний стан зарубіжної педагогічної психології Бихевиористски-орієнтований підхід у психології навчання Когнітивна педагогічна психологія Психоаналітична педагогіка Гуманістична педагогічна психологія Соціально-генетичне напрям у педагогічній психології Культурно-історичний та діяльнісний підходи у зарубіжній педагогічній психологіїЛекція 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Педагогічна психологія дореволюційній Росії Зародження російської педагогічної психології Експериментальний етап розвитку педагогічної психології Розвиток радянської педагогічної психології Розвиток педагогічної психології в 20-х - початку 30-х років XX ст. Вітчизняна педагогічна психологія другої половини 30-х - кінця 50-х роках XX ст. Розвиток педагогічної психології в 60-80-х роках XX ст. Криза освіти у другій половині 80-х роках XX ст. Основні теорії вітчизняної педагогічної психології Аналітико-синтетична теорія Теорія поетапного формування розумових дій Концепція проблемного навчання Теорія навчальної діяльностіЛекція 3. СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Розвивальна освіта як парадигма сучасного російського освіти Розвивальна освіта: витоки і прояви Інноваційні освітні системи Перевизначення основних проблем педагогічної психології Проблема співвідношення навчання і розвитку Проблема методу у педагогічній психології Проблема психодіагностики в освіті Проблема педагогічної діяльності та професійного педагогічного освіти Зміна предметності педагогічної психології в розвиваючому освіту</> class=contlk_lev3 href='/188109214727/psihologiya/izmenenie_predmetnosti_pedagogicheskoy_psihologii_razvivayuschem_obrazovanii#53'> Неадекватність предмета традиційної педагогічної психології сучасної освіти Пошуки нової предметності педагогічної психологіїЛекція ІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇВступні установкиЛекція 4. АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Освіта - загальний механізм суспільного розвитку Перспективи розвитку суспільства і освіти в сучасному світі Соціально-культурна місія сучасної освіти Антропологічна перспектива сучасної освіти Гуманітарна сутність сучасної освіти Антропологічний імператив освіти Антропологія освіти - новий тип науковості в освіті Антропологічний принцип у гуманітарному пізнанні Поняття антропології освіти Психолого-педагогічна антропологія як складова антропології освіти Предмет антрополого-орієнтованої педагогічної психологіїЛекція 5. КАТЕГОРІЇ, ПОНЯТТЯ І ТЕОРІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ Онтологія розвитку людини в просторі освіти Співвідношення категорій "розвиток" та "освіта" Категорії і поняття психології людини Антропологічна теорія розвитку людини Спряженість ступенів розвитку і ступенів освіти Проблема сполучення ступенів розвитку і ступенів освіти Щаблі розвитку - культурогенез людських спільнот Ступені освіти - культурна форма онтогенезу Поняття і структура віково-нормативної моделі розвитку Поняття віково-нормативної моделі розвитку Структура віково-нормативної моделі розвиткуЛекція 6. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ, Психологія професіоналізму сучасного педагога Поняття педагогічного професіоналізму Проектування простору освітньої діяльності Педагогічна позиція: витоки, типи, характеристика Поняття базової педагогічної позиції Специфіка педагогічних позицій на щаблях освіти Педагогічна діяльність в просторі освіти Процеси освіти й освітні процеси Педагог - суб'єкт освіти та педагогічної діяльності Віково-орієнтована модель освітньої діяльностіЛекція ІІІ. СТУПЕНІ ОСВІТИ ЯК МОДЕЛІ КУЛЬТУРНОГО (ВІКОВО-НОРМАТИВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИВступні установкиЛекція 7. ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Сенс і самоцінність дошкільного дитинства та цільові орієнтири дошкільної освіти Дитинство як самоцінний період життя людини Дитинство як культурно-історичний феномен Криза сучасного дитинства Цільові орієнтири дошкільної освіти Віково-нормативна модель розвитку в дошкільному дитинстві Типові ситуації розвитку в дошкільному віці Становлення суб'єктності дошкільника в ситуаціях розвитку Модель освітнього процесу і педагогічної діяльності на щаблі дошкільної освіти Основні моделі освітнього процесу в дитячому садку Оптимальна модель освітнього процесу в дошкільному віці Освітні ситуації на щаблі дошкільної освітиЛекція 8. ПСИХОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Проблема наступності дошкільної та шкільної освіти Наступність освіти як його безперервність і поступальність Криза 7 років як криза дошкільного дитинства Освітній криза при переході дошкільнят у початкову школу Нормативна модель переходу від дошкільної до початкової загальної освіти Самоцінність отроцтва і цілі початкової освіти Самоцінність юності як етапу дитячого розвитку Цілі ступені початкової загальної освіти Віково-нормативна модель розвитку молодших школярів Типові ситуації розвитку в молодшому шкільному віці Становлення суб'єктності молодших школярів Модель освітнього процесу і педагогічної діяльності на ступені початкової загальної освіти Освітні ситуації на ступені початкової загальної освітиЛекція 9. ПСИХОЛОГІЯ ОСНОВНОГО ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Сенс і самоцінність подростничества та цільові орієнтири загальної середньої освіти Особистісне самовизначення як ключове завдання підлітків Необхідність перебудови підлітково-дорослому спільності Діяльнісні основи підлітково-дорослому спільності Повнота освіти як умова і форма розвитку підлітків Віково-нормативна модель розвитку підлітків Ситуації розвитку у підлітковому віці Становлення суб'єктності підлітків в ситуаціях розвитку Модель освітнього процесу і педагогічної діяльності на щаблі основного загальної освіти Освітні ситуації на щаблі основного загальної освітиЛекція 10. ПСИХОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОГО (ПОВНОГО) ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Сенс і самоцінність юності та цільові орієнтири середнього (повного) загальної освіти Антропологічний сенс і самоцінність юності Старша школа як щабель профільного навчання Цільові орієнтири середнього (повного) освіти Віково-нормативна модель розвитку юнаків і дівчат Ситуації розвитку на ступені середньої (повного) загальної освіти Розвиток суб'єктності юнаків і дівчат Ситуація предпрофессионального вибору Модель освітнього процесу і педагогічної діяльності на ступені середньої (повного) загальної освіти
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси