Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Об'єднання бізнесу без утворення юридичної особи

При об'єднанні бізнесу без утворення юридичної особи покупець отримує контроль над одним або більше бізнесами наступними способами:

- шляхом передачі грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів (включаючи чисті активи, що складають бізнес);

- шляхом прийняття зобов'язань;

- шляхом випуску часток участі в капіталі;

- шляхом надання більш одного виду відшкодування;

- без передачі відшкодування;

- шляхом поетапного об'єднання бізнесу;

- шляхом зворотного придбання;

- об'єднанням бізнесу за допомогою договору.

1-2. Передача грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів компанією, А компанії або прийняття зобов'язань компанією А (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Форма об'єднання бізнесу

В силу багатьох причин об'єднання підприємств може бути здійснено різними способами. При об'єднанні може відбутися придбання організацією акцій, придбання всіх чистих активів, прийняття зобов'язань або придбання частки чистих активів іншій організації, які разом утворюють одне або кілька підприємств. Воно може бути здійснене шляхом випуску пайових інструментів, перерахування грошових коштів або інших активів або шляхом поєднання перерахованих способів. Об'єднання може включати в себе формування нової організації для здійснення контролю над об'єднуються компаніями або над передаються чистими активами або реструктуризацію однієї чи більш ніж однієї з об'єднуваних компаній.

При прийнятті зобов'язань компанії У компанією А остання набуває контроль над компанією Ст.

3-4. Об'єднання бізнесу шляхом випуску часток участі в капіталі або шляхом надання більш одного виду відшкодування (рис. 5.3).

Частка участі в капіталі - це частки участі у підприємствах, що перебувають у власності інвестора і власника, часток учасників або членів взаємних підприємств. Як правило, зобов'язання покупця передати додаткові активи чи частки участі в капіталі колишнім власникам підприємства, що купується в рамках обміну на контроль над придбаним підприємством, яке може бути досягнуто, наприклад, шляхом емісії акцій компанії, частки участі в капіталі якої купуються іншою стороною. Крім придбання часток участі, можливо також придбання чистих активів та ділової репутації, тобто надання більш одного виду відшкодування.

Рис. 5.3. Форма об'єднання бізнесу

5. Об'єднання бізнесу, здійснюване без передачі відшкодування.

Іноді набуває боку виникає контроль над придбаним підприємством без передачі відшкодування (майна, грошових і інших активів). Метод придбання, що використовується для обліку об'єднання бізнесу, поширюється і на таке об'єднання. До об'єднання бізнесу без передачі відшкодування відносяться наступні операції:

- викупу підприємством власних акцій з метою отримання контролю;

- витікання права вето меншини, яка раніше утримувало покупця від контролю за придбаним підприємством, в якому покупцеві належить більшість голосуючих прав.

6. Поетапне об'єднання бізнесу.

При даному виді об'єднання набуває сторона володіє часткою в капіталі безпосередньо перед датою придбання. Наприклад, на дату придбання підприємством А додаткової 40-процентної неконтролирующей частки (далі - НКД), воно вже володіє 30% НКД підприємства Ст. В момент придбання 40% виникає контроль підприємства А над підприємством Ст.

При об'єднанні бізнесу, яке здійснюється поетапно, покупець повинен переоцінити частку капіталу, якою він раніше володів в купованому підприємстві, за справедливою вартістю на дату придбання та визнати отриманий у результаті доход або витрата, якщо такий є, у складі прибутку або збитку. У попередні звітні періоди покупець міг визнавати свою частку в капіталі підприємства, що купується, у складі іншого сукупного прибутку.

7. Зворотне придбання.

Зворотне придбання відбувається в тому разі, коли підприємство, що випускає цінні папери, в цілях обліку ідентифікується як придбане підприємство. Підприємство, частки в капіталі якого купуються, в цілях обліку має бути покупцем щодо операції, яка розглядається як зворотне придбання. Наприклад, зворотні придбання іноді відбуваються, коли приватне підприємство хоче стати публічним підприємством, але не хоче реєструвати свої пайові інструменти. Щоб досягти своєї мети, приватне підприємство домовляється про те, щоб публічне підприємство придбало частки в капіталі в обмін на частки в капіталі публічного підприємства.

8. Об'єднання бізнесу за допомогою договору.

Покупець і придбане підприємство погоджуються об'єднати свій бізнес тільки за договором. Покупець не передає ніякого відшкодування в обмін на контроль над придбаним підприємством і не має частки в капіталі підприємства, що купується, ні на дату придбання, ні раніше. Прикладом об'єднання бізнесу, здійсненого тільки за допомогою договору, може бути об'єднання двох фірм за "скрепляющему угоди чи формування подвійної листинговой корпорації (для акцій, допущених до біржових торгів і мають подвійну котирування).

При об'єднанні, здійснюється тільки за допомогою договору, покупець повинен віднести на власників придбаного підприємства суми його чистих активів, визнаних відповідно до IFRS 3. Іншими словами, частки участі у капіталі купується підприємства, власники яких не є покупцем, відображаються як неконтрольована частка у фінансовій звітності покупця після об'єднання, навіть якщо це призводить до того, що всі частки участі в капіталі підприємства, що купується, віднесені на неконтролирующую частку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Об'єднання бізнесу з утворенням юридичної особи
Види і форми монополістичних об'єднань юридичних осіб
СТАНДАРТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОБ'ЄДНАННЯМ БІЗНЕСУ І УЧАСТІ В СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Об'єднання суб'єктів страхової справи
Юридична освіта: його роль і значення у формуванні правосвідомості і правової культури
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
Соціологія освіти в радянській і пострадянській Росії
Юридичні особи
ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НАВКОЛО МОСКВИ
ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НАВКОЛО МОСКВИ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси