Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Теорія держави і права»
Теорія держави і права в системі юридичних наук та її співвідношення з іншими гуманітарними науками Метод вивчення теорії держави і праваКонтрольні запитанняЛекція 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Плюралізм теорій походження держави Виникнення держави Виникнення вдачіКонтрольні питанняЛекція 3. СУТНІСТЬ І ТИПИ ДЕРЖАВИ Влада як загальносоціологічна категорія. Політична (державна) влада Класове і загальнолюдське в сутності держави. Поняття держави Ознаки держави, що відрізняють його від інших організацій класового суспільства Типи державиРабовласницька державаФеодальне державаБуржуазна державаСоціалістична державаКонтрольні питанняЛекція 4. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ Поняття і класифікація функцій держави Основні внутрішні функції Основні зовнішні функції Форми здійснення функцій державиКонтрольні питанняЛекція 5. ФОРМИ ДЕРЖАВИ Поняття форми держави Форми правління, Форми державного устрою Державно-правовий режимКонтрольні питанняЛекція 6. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ Поняття механізму держави. Принципи організації і діяльності механізму держави є Орган держави: поняття, ознаки, видиКонтрольні питанняЛекція 7. СУТНІСТЬ ПРАВА Основні напрями вчення про право Сучасне нормативне розуміння права: поняття, основні ознаки, визначення Принципи права, Функції вдачіКонтрольні питанняЛекція 8. ПРАВО, ДЕРЖАВА І ЕКОНОМІКА Традиційний підхід вітчизняної науки до питання про співвідношення права і економіки Західна модель економічної свободи і роль права Роль права в утвердженні ринкових відносинКонтрольні питанняЛекція 9. РОЛЬ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО МИРУ І ЗЛАГОДИ Державно-правове регулювання класово-політичної боротьби Правове регулювання і державний контроль за діяльністю громадських формувань Забезпечення партнерських відносин громадян, їх організації та держави Правове регулювання міжнаціональних відносинКонтрольні питанняЛекція 10. ПРАВОВІ СИСТЕМИ І ПРАВОВІ СІМ'Ї Поняття і структура правової системи Основні правові сім'ї народів світуРомано-германська правова сім'яСлов'янська правова сім'яКонтрольні питанняЛекція 11. ПРАВОВА ДЕРЖАВА Ідея правової державності в історії політико-правової думки Поняття правової держави Принципи правової державиКонтрольні питанняЛекція 12. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ Система прав і свобод громадян на різних історичних етапах розвитку суспільства Правовий статус особи: поняття, структура, види Основні права особистості Юридичні обов'язки особистостіКонтрольні питанняЛекція 13. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ Соціальні і технічні норми Співвідношення права та моралі: єдність, відмінність, взаємодія і суперечностіКонтрольні питанняЛекція 14. НОРМИ ПРАВА Поняття та структура норми вдачі Класифікація правових нормКонтрольні питання Поняття і види форм (джерел) права Система нормативних актів Росії Поняття, ознаки та види законів Підзаконні нормативні акти: поняття, ознаки, види Поняття та стадії законотворчості в Російській Федерації Дія нормативних актів у часі, у просторі і по колу осібКонтрольні питанняЛекція 16. СИСТЕМА ПРАВА Поняття та структурні елементи системи права Предмет і метод правового регулювання як основи поділу норм права на галузі Приватне і публічне право Загальна характеристика галузей російського праваКонтрольні запитанняЛекція 17. ПРАВОТВОРЧІСТЬ Правотворчість: поняття, принципи, види Систематизація законодавстваКонтрольні питанняЛекція 18. ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС Поняття і зміст юридичного процесу Види юридичного процесуКонтрольні питанняΤΕМΑ 19. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА Форми реалізації права Застосування норм вдачі як особлива форма його реалізації Стадії правозастосувального процесу, Акти застосування правових норм: поняття, особливості, види Прогалини у праві. Аналогія закону і аналогія права Юридичні колізії. Способи їх дозволуКонтрольні питанняЛекція 20. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА Поняття і необхідність тлумачення права Види тлумачення права по суб'єктах Способи тлумачення права Тлумачення права за обсягом Акти тлумачення права: поняття, особливості, видиКонтрольні питанняЛекція 21. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА Поняття юридичної практики Структура юридичної практикиКонтрольні питанняΤΕМΑ 22. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ Поняття правовідносин як особливого виду суспільних відносин Передумови виникнення правовідносин. Взаємозв'язок норми права і правовідносин Суб'єкти правовідносин Суб'єктивне право і юридична обов'язок як зміст правовідносин Об'єкти правовідносин Юридичні фактиКонтрольні питанняЛекція 23. ЗАКОННІСТЬ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ Поняття і принципи законності Гарантії законностіКонтрольні питанняЛекція 24. ПРАВОПОРЯДОК Правовий порядок: поняття і загальна характеристика Роль законності і правопорядку в житті суспільства Проблеми зміцнення законності і правопорядкуКонтрольні питанняЛекція 25. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ Поняття та основні види правомірної поведінки Поняття та основні ознаки вдачу про порушення. Юридичний склад правопорушення Види правопорушеньКонтрольні питанняЛекція 26. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Поняття, ознаки, принципи та види юридичної відповідальності Обставини, що виключають юридичну відповідальністьКонтрольні питанняЛекція 27. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ Поняття, структура і види правосвідомості Правове виховання: поняття, форми, методиКонтрольні питанняЛекція 28. ПРАВОВА КУЛЬТУРА Поняття та загальна характеристика Структура і функції правової культуриКонтрольні питанняЛекція 29. ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ І ПРАВОВИЙ ІДЕАЛІЗМ Поняття і джерела правового нігілізму Форми вираження правового нігілізму Правовий ідеалізм і його причиниКонтрольні питанняЛекція 30. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Поняття механізму правового регулювання Методи і способи правового регулюванняКонтрольні запитання
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси