Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класове і загальнолюдське в сутності держави. Поняття держави

Поняття держави включає в себе характеристику його сутності, тобто головного визначального, сталого, закономірного в даному явищі, і соціального призначення - службової ролі та історичної мети.

Марксизм науково обґрунтував, що політична влада є одночасно і найважливішою ознакою держави, і основним змістом його сутності. Держава за своєю сутністю є організація політичної влади суспільства.

Разом з тим виникло півтора століття тому марксистське розуміння держави, який більше сімдесяти років сприймалося радянським суспільствознавством як єдино правильне і непорушне, з урахуванням історичного досвіду і сучасного рівня наукових занять потребує критичного переосмислення та уточнення.

Зокрема, слід визнати помилковою загальноприйняту в радянській юридичній, філософській і політологічній літературі трактування держави виключно з класових позицій, виходячи з основоположних вказівок класиків марксизму, розрахованих на державу в суспільстві, розділеному на антагоністичні класи. Саме стосовно до такого суспільства вони розглядали державу як організацію політичної влади економічно панівного класу, знаряддям його диктатури.

Такий підхід обеднял і певною мірою спотворював уявлення про державу, містив спрощене, одностороннє розуміння його сутності і соціального призначення, орієнтував на пріоритет примусовою, насильницької сторони даного явища, на загострення класових протиріч і боротьби всередині окремих країн і на міжнародній арені.

Слід враховувати, що будь-яка держава, разом із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальнолюдську місію, без якої не може існувати жодне суспільство. Загальнолюдське призначення держави полягає в тому, щоб бути інструментом соціального компромісу, пом'якшення і подолання суперечностей, пошуку злагоди і співпраці різних верств населення та громадських сил; забезпечення загально-соціальної спрямованості у змісті всіх здійснюваних ним функцій.

Поєднуючи в собі, таким чином, і класове, і загальнолюдське, держава виступає водночас і як організація політичної влади суспільства, і як його єдиний офіційний представник. Згідно з цим вона покликана забезпечити виконання і загальних справ, що випливають із природи всякого суспільства, і специфічних класових завдань.

Тільки враховуючи загальнолюдське і класове в державі, можна досягти наукової об'єктивності в його вивченні, розглядати його таким, яке воно є насправді.

Підводячи підсумки вищесказаного про двоєдину загальнолюдської і класової природі сутності і соціального призначення держави, можна запропонувати один з можливих варіантів його короткого визначення

Держава - це організація політичної влади, необхідна для виконання як суто класових завдань, так і загальних справ, що випливають із природи всякого суспільства.

Ознаки держави, що відрізняють його від інших організацій класового суспільства

Держава характеризується наступними ознаками:

- наявністю публічної влади, виділеної з товариства і не збігається з населенням країни (держава обов'язково має апаратом управління і примусу, бо публічна влада - це чиновники, армія, поліція, а також тюрми та інші установи);

- системою податків, податків, позик (необхідних для проведення певної політики і утримання державного апарату - людей, які не виробляють матеріальних цінностей і зайнятих тільки управлінською діяльністю);

- територіальним поділом населення (держава поєднує своєю владою і захистом усіх людей, що населяють її територію, незалежно від приналежності до якого-небудь роду чи племені);

- зв'язком з правом (держава не може існувати без права, так як останнім юридично оформляє державну владу і тим самим робить її легальної, визначає юридичні рамки і форми здійснення функцій держави тощо);

- монополією на легальне застосування сили, фізичного примусу (можливість позбавити громадян вищих цінностей, якими є життя і свобода, визначає особливу дієвість державної влади);

- суверенітетом (властиве державі верховенство на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Держава: походження та сутність
Загальні поняття про державу
Державно-правове регулювання класово-політичної боротьби
Глобалізація і загальнолюдська література
Походження та сутність російської держави
Держава і право в житті суспільства
Держава і право. Їх роль у житті суспільства
Основні ознаки і типи держави
Способи організації та регулювання спільної діяльності людей у "суспільстві без держави"
Первісне (додержавне) суспільство та його ознаки.
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси