Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

I. Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути тільки при наявності певних передумов (умов). До таких передумов відносяться: норми цивільного процесуального права; юридичні факти;

правосуб'єктність учасників цивільних процесуальних правовідносин.

Для виникнення цивільних процесуальних правовідносин насамперед необхідно наявність відповідної норми цивільного процесуального права.

Норми цивільного процесуального права - це закріплені в законі загальнообов'язкові правила поведінки, які регулюють відносини, що складаються у зв'язку з судовою діяльністю по розгляду і вирішенню цивільних справ.

Цивільні процесуальні правовідносини не можуть виникнути та існувати за відсутності норм процесуального права, тобто не може бути цивільних процесуальних правовідносин, не врегульованих процесуальними нормами. Одні процесуальні норми регулюють відносини між судом і позивачем, інші між судом і відповідачем, треті - між судом і свідком тощо

Норми цивільного права передбачають рамки дозволеного поведінки для суду і всіх учасників цивільного судочинства.

2. Необхідною передумовою виникнення цивільних процесуальних правовідносин є юридичні факти, тобто факти, з наявністю або відсутністю яких відповідна правова норма пов'язує виникнення, зміну і припинення процесуальних прав і обов'язків.

Кожне цивільне процесуальне правовідношення може виникнути лише за наявності певного юридичного факту.

Юридичні факти, що породжують цивільні процесуальні правовідносини, що відбуваються, в основному, у вигляді процесуальної дії (пред'явлення позову, відмова від позову, мирова угода сторін та ін).

Юридичні факти у вигляді події (наприклад, смерть або тяжка хвороба позивача або відповідача, ліквідація юридичної особи, закінчення терміну) тягнуть призупинення або припинення провадження у справі, а також можуть породжувати інші правові наслідки.

Юридичні факти, вчинені в цивільному судочинстві у вигляді процесуальної дії, прийнято класифікувати за їх суб'єктам. У зв'язку з цим розрізняють процесуальні дії суду і процесуальні дії учасників цивільного судочинства (юридично заінтересованих у результаті справи осіб і осіб. такої зацікавленості не мають).

Суд та учасники цивільного судочинства можуть здійснювати по справі тільки ті процесуальні дії, які передбачені нормою процесуального права (наприклад, позивач може здійснювати тільки ті процесуальні дії по справі, які йому приписані законом для реалізації своїх прав і виконання своїх обов'язків).

Цивільні процесуальні правовідносини виникають, як правило, лише за наявності певної сукупності юридичних фактів, серед яких має бути дія суду. Так. для порушення цивільної справи в суді необхідно не тільки дія позивача (подача заяви в суд), але і дія судді (прийняття заяви). Суд. як вже зазначалося, є обов'язковим суб'єктом усіх цивільних процесуальних правовідносин. Тому без відповідного дії суду не може виникнути ні одне цивільне процесуальне правовідношення.

У передбачених законом випадках процесуальні дії, здійснювані по цивільній справі, мають бути вбрані у форму процесуального документа, (зокрема, у форму позовної заяви, касаційної скарги тощо). Поза цієї форми такі процесуальні дії існувати не можуть.

3. Для виникнення цивільних процесуальних правовідносин необхідно також, щоб їх суб'єкти володіють правосуб'єктністю.

Правосуб'єктність у цивільному судочинстві включає в себе цивільну процесуальну правоздатність і цивільну процесуальну дієздатність.

Цивільна процесуальна правоздатність - це здатність мати цивільні процесуальні права і нести обов'язки сторони і третьої особи (ст. 58 ЦПК).

Цивільна процесуальна правоздатність виникає одночасно з правоздатністю в матеріальному праві. Процесуальна правоздатність громадян виникає з моменту народження і припиняється зі смертю громадянина. Юридичні особи, які беруть участь у справі, мають процесуальної правоздатністю з моменту їх організації (виникнення) і втрачають її в момент ліквідації.

Процесуальна правоздатність не тотожна правоздатність в матеріальному праві. Якщо правоздатність в матеріальному праві - це можливість мати відповідні матеріальні права та обов'язки (наприклад, здатність мати майно на праві власності), то цивільна процесуальна правоздатність-це можливість мати цивільні процесуальні права та обов'язки (наприклад, бути стороною, третьою особою поділу).

Цивільна процесуальна правоздатність визнається в рівній мірі за всіма громадянами і юридичними особами, за Республікою Білорусь та її адміністративно-територіальними одиницями, а в передбачених законом випадках - також за організаціями, які не є юридичними особами.

Від цивільної процесуальної правоздатності слід відрізняти цивільну процесуальну дієздатність.

Цивільна процесуальна дієздатність-це здатність особи своїми діями особисто здійснювати в суді свої права та виконувати обов'язки, а також доручати ведення справ представнику (ст. 59 ЦПК).

У повному обсязі цивільна процесуальна нездатність належить:

громадянам, які досягли повноліття (вісімнадцяти років);

неповнолітнім - у випадках, передбачених законом (ст. 26 ЦК. ст. 377 ЦПК та ін);

юридичним особам, які мають цивільної процесуальної правоздатністю.

Особи, які досягли чотирнадцяти років, мають обмеженої процесуальної дієздатністю. Це означає, що лише з деяких категорій цивільних справ (у справах, що виникають із сімейних правовідносин, трудових справ та ін) вони можуть виступати в суді самостійно, а з рештою цивільних справах їхні права та законні інтереси захищаються в суді батьками, усиновителями або опікунами. Проте суд зобов'язаний залучати до участі в таких справах самих неповнолітніх.

Права і законні інтереси неповнолітніх, які не досягли чотирнадцяти років в суді їх законними представниками (батьками, усиновителями або опікунами).

Процесуальна дієздатність громадянина припиняється з його смертю або визнанням громадянина в судовому порядку недієздатним (ст. 373-376 ЦПК).

Питання про процесуальної правоздатності і процесуальної дієздатності іноземних громадян і осіб без громадянства, а також іноземних юридичних осіб регулюється розділом X ЦПК.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУБ'ЄКТИ
Передумови виникнення правовідносин. Взаємозв'язок норми права і правовідносини
Підстави виникнення кримінально-процесуальних правовідносин
Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
Адміністративно-процесуальні правовідносини
Цивільне правовідношення
Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних правовідносин
Кримінально-процесуальні правовідносини
Цивільне процесуальне право
ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси