Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Системи планування ресурсів підприємства ERP

Зупинимося на найбільш значимих функціональних блоках систем планування ресурсів підприємства ERP і відзначимо, які переваги може дати виробничому підприємству впровадження цієї системи. Основні функції систем планування ресурсів підприємства ERP представлені на рис. 13.2. Керуючи всією інформацією про виробництві продукції і створюючи консолідовану інфраструктуру електронного обміну даними, ERP-система дозволяє вирішити безліч проблем підприємства, які об'єднані в такі блоки завдань.

Рис. 13.2. Функції системи планування ресурсів підприємства ERP

Планування виробництва. Цей блок включає такі завдання, як середньо - та довгострокове планування і прогнозування продажів і виробництва, потреб у матеріалах і потужностях. Процес планування є дуже трудомісткою завданням з точки зору обчислень, так як для розробки достовірного плану потрібно враховувати велику кількість вхідних параметрів (терміни поставки і витрата матеріалів, наявність необхідних виробничих потужностей, їх завантаження і пропускну здатність, необхідність ремонту обладнання, потреби ринку). Засоби системи планування ресурсів підприємства ERP дозволяють уникнути багатьох технічних і методологічних помилок в обчисленнях при складанні планів, а також раціоналізувати діяльність співробітників, що виконують цю роботу.

Облік. На виробництві доводиться працювати з великим об'ємом інформації. Тільки кількість документів, що містять специфікації, конфігурації, описи технологічних процесів, може досягати декількох сотень тисяч. Додамо до цього необхідність обліку виробничих потужностей, інструментів, обладнання, персоналу, постачальників сировини та створення єдиної бази зберігання здасться нам ще менш здійсненним завданням. Створення єдиного інформаційного простору дає можливість доступу до облікових даних для всіх споживачів, допомагає уникнути подвійного введення і спотворення інформації. Таким чином ми забезпечуємо підприємство ресурсами для оперативного аналізу та контролю виробничих процесів і скорочуємо витрати на пошук необхідної інформації.

Контроль. Завдяки впровадженню системи планування ресурсів підприємства ERP всі дані реєструються в реальному часу і обчислюються за єдиними алгоритмами. Система дозволяє своєчасно контролювати виконання виробничих операцій. Таким чином з'являється можливість вчасно втручатися в хід виробничого процесу, зупинити помилкові операції або внести відповідні корективи.

Аналіз. Закладені в систему методики аналізу дозволяють реалізовувати діяльність компанії відповідно до її стратегії та моделювати різні ситуації. Аналітичні ресурси системи планування ресурсів підприємства ERP надають можливість розробляти рішення, що забезпечують зниження витрат (наприклад, за рахунок зменшення часу складського зберігання, планування завантаження потужностей, ресурсів, підбору оптимальних постачальників і термінів поставок) або збільшення виручки (за рахунок своєчасності обробки клієнтських замовлень і забезпечення більш високої швидкості їх реєстрації).

Прийняття рішень. Зрозуміло, що рішення приймаються людьми, а не інформаційної системою. Система планування ресурсів підприємства ERP дає фахівця, що приймає рішення, ту інформацію, на підставі якої він може висувати рішення з мінімальною часткою ризику.

Організація, яка оперативно і якісно вирішує завдання, пов'язані з управлінням виробництвом, уже має великі переваги перед своїми конкурентами. Грамотний підхід до реалізації проекту впровадження системи планування ресурсів підприємства ERP допоможе змінити в кращу сторону показники загальної ефективності ведення бізнесу, а саме:

o поліпшити якість обслуговування клієнтів і замовників, взаємовідносини з постачальниками, збільшити число клієнтів і постачальників (внаслідок більш оперативного виконання замовлень);

o підвищити ефективність всього виробничого процесу в цілому за рахунок оптимізації функцій прогнозування і планування виробничої діяльності (зокрема, закупівель матеріалів, завантаження потужностей);

o скоротити терміни випуску продукції за рахунок оптимізації виробничих процесів і виробничих операцій;

o знизити витрати, пов'язані з управлінням виробництвом, скоротити непродуктивні витрати і зменшити собівартість продукції;

o оптимізувати управління оборотними коштами за рахунок значного зниження складських запасів, збільшити оборотність товарів і доходи підприємства.

Система планування ресурсів підприємства ERP для російського підприємства - це не просто інструмент для управління ресурсами підприємства, а скоріше нова ідеологія ведення бізнесу. Тому від управлінців і персоналу вимагається не тільки відповідна кваліфікація (знання нових методик і стандартів управління, їх переваг), але і певна "психологічна готовність", яка залежить від корпоративної культури підприємства: наскільки співробітники готові до своєчасного виконання завдань, приймають нововведення, усвідомлюють значення автоматизації підприємства для перспективного розвитку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Планування ресурсів підприємства (ERP)
Розширення сфери інтегрованого планування ресурсів
Планування ресурсів підприємства (ERP)
Теоретичні основи планування фінансових ресурсів підприємства. Виручка та прибуток підприємства
Процес планування людських ресурсів
Бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві
Планування на підприємстві: стратегічне, поточне та оперативне
Планування і прогнозування людських ресурсів в організації
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Замкнутий цикл планування потреб у матеріальних ресурсів (CL MRP)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси