Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки

Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності є основоположним при розмежування доходів і витрат між суміжними звітними періодами. Його суть зводиться до того, що факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами.

У Росії принцип нарахування є єдиним способом визнання доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку за винятком випадків, коли договором передбачено інше.

За загальним правилом, встановленим ДК РФ, право власності на товар, а разом з ним і ризик випадкової псування товару переходить до покупця з моменту передачі йому товару. Момент виконання обов'язку продавця передати товар передбачений ст. 458 ГК РФ, у якій встановлено, що, якщо інше не передбачено договором, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

o вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачено обов'язок продавця з доставки товару;

o надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару.

У випадках, коли з договору купівлі-продажу не випливає обов'язок продавця по доставці товару або передачі договору в місці його знаходження покупцеві, обов'язок продавця передати товар вважається виконаним у момент здачі товарів перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше. Таким чином, датою відвантаження товарів вважається день оформлення і передачі товаросупровідних документів (накладних на відпуск матеріальних цінностей тощо). Датою виконання робіт (надання послуг) є день, коли виконання робіт було фактично завершено. На дату завершення робіт оформляється акт виконаних робіт.

Якщо договором поставки визначений інший момент переходу права власності, то виручка може визнаватися в звіті про прибутки та збитки в тому звітному періоді, в якому виконані умови її визнання (оплата, митне оформлення, приймання вантажу у транспортній організації тощо). Так, наприклад, за договором комісії виручка від продажу продукції, переданої на реалізацію комітентом, визначається після отримання сповіщення від комісіонера про відвантаження (продажу) товарів кінцевому покупцю. В обліку комітента товари, передані на реалізацію за договором комісії, відображаються за статтею "Запаси".

Вплив вимог ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" на бухгалтерську звітність

При підготовці бухгалтерської (фінансової) звітності, слід використовувати не тільки дані бухгалтерського обліку, але і інформацію з податкових регістрів. Це потрібно для того, щоб проаналізувати, чи збігаються доходи і витрати, сформовані окремо в бухгалтерському і податковому обліку з метою ідентифікації суми нарахованого податку на прибуток у бухгалтерському обліку, з заявленими в податковій декларації.

Систематичне накопичення інформації у податкових регістрах та щомісячне відображення виникли різниць з метою обчислення постійних або відстрочених податкових активів (зобов'язань) і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку сприяє вирішенню цього завдання.

ПБУ18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" розроблено з метою взаємоузгодження бухгалтерського і податкового прибутку і вводить такі поняття, як:

o постійні різниці, на основі яких здійснюється розрахунок постійних податкових зобов'язань або постійних податкових активів;

o тимчасові різниці, на основі яких здійснюється розрахунок відстрочених податкових активів або відстрочених податкових зобов'язань.

У бухгалтерському балансі і звіті про прибутки та збитки наводяться спеціальні рядки для відображення сум відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань. Однак для відображення постійних податкових зобов'язань (активів) окрема рядок передбачена тільки в звіті про прибутки та збитки і не передбачена в бухгалтерському балансі.

Це пов'язано зі специфікою відображення тих і інших сум на рахунках бухгалтерського обліку.

В залежності від того, зникнуть різниці з часом чи ні, їх поділяють на постійні і тимчасові.

Якщо витрати, відображені на рахунках бухгалтерського обліку, які не визнаються податковим законодавством взагалі, то утворюється постійна різниця.

У бухгалтерському обліку розрахована різниця між витратами в разі їх перевищення, помножена на ставку податку на прибуток, характеризує постійне податкове зобов'язання, яке відображається записом: Дебет 99 субрахунок "Постійні податкові зобов'язання" Кредит 68, тобто збільшується кредиторська заборгованість по податку на прибуток і зменшується сума прибутку. В іншому випадку, коли витрати в бухгалтерському обліку виявляються менше, ніж у податковому, постійна різниця тягне за собою обчислення постійного податкового активу, що відображається кореспонденцією рахунків: Дебет 68 Кредит 99, тобто зменшується кредиторська заборгованість по податку на прибуток і збільшується сума прибутку. Таким чином, при заповненні бухгалтерського балансу числові значення цих операцій, що вплинули на сальдо рахунків 99 і 68, разом з іншою інформацією про залишки на цих рахунках мають бути відображені за рядками "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і " Кредиторська заборгованість". А в звіті про прибутки і збитки ця інформація повинна бути наведена по рядку 2421 "Постійні податкові зобов'язання (активи)". Враховуючи те, що постійні податкові зобов'язання зменшують суму нерозподіленого прибутку, їх слід показувати у круглих дужках.

Якщо витрати визнаються у бухгалтерському і податковому обліках, але час їх визнання не збігається по звітних періодів, то утворюються тимчасові різниці.

Тимчасові різниці, помножені на ставку податку на прибуток, будуть утворювати:

- відкладені податкові активи (Дебет 09 Кредит 68) - якщо витрати за даними бухгалтерського обліку більша, ніж за даними податкового обліку;

- відкладені податкові зобов'язання (Дебет 68 Кредит 77) - якщо витрати за даними бухгалтерського обліку менша, ніж за даними податкового обліку.

Таким чином, сальдо рахунків 09 і 77 при заповненні бухгалтерського балансу слід перенести до рядка з однойменною назвою цих рахунків: "Відстрочені податкові активи" (розділ I) і "Відстрочені податкові зобов'язання" (розділ IV). Разом з тим у Звіті про прибутки та збитки треба буде відобразити не сальдо цих рахунків, а різницю між оборотами за ним. Це дасть можливість перевірити, чи правильно розрахований податок на прибуток, належну до сплати в бюджет.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності
Складання зведеного звіту про прибутки та збитки
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Допущення безперервності та послідовності застосування облікової політики
Звіт про прибутки і збитки
Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Захист бухгалтерської (фінансової) звітності і податкових декларацій в ИФНС Росії
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси