Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 17 АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

o базові комп'ютерні технології корпоративних інформаційних систем страхової діяльності;

o класи програмних продуктів для інформаційних систем страхової діяльності;

вміти

o визначити характерні особливості інформаційних технологій для автоматизації страхової діяльності;

володіти

o навичками автоматизації страхової діяльності.

Організаційна структура ІС СД

Розробка і впровадження автоматизованих ІС СД виконується для підвищення ефективності управління страховою діяльністю, за рахунок забезпечення керівників і фахівців страхових компаній інформацією в необхідному обсязі та якості, а також для реалізації стандартів інформаційних технологій управління на основі:

o підтримки прийняття управлінських рішень;

o зниження витрат управління страховою діяльністю;

o створення інтегрованої БД;

o забезпечення захисту інформаційних ресурсів;

o підтримки електронного документообігу;

o інтеграції з зовнішніми інформаційними системами;

o підвищення інформаційної культури управлінської праці.

Великий обсяг інформації, вимоги до оперативності отримання, повноти і точності відображення інформації, розширення масштабів і функцій управління страховою діяльністю - це неповний перелік причин, які зумовлюють необхідність автоматизації управління страховим бізнесом.

Існують різні види ІС СД.

1. Автономні автоматизовані робочі місця. Кожен автономний АРМ виконує певний набір функцій управління страховою діяльністю та орієнтований на страхових агентів певного виду:

o аквизиторы - займаються залученням та укладанням нових договорів страхування;

o актуарії - виробляють розрахунки по страхуванню життя;

o андеррайтери - формують страховий портфель;

o брокери страхової компанії - здійснюють посередницьку діяльність від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика; та ін

Масштаб функцій окремого АРМ обмежений. Технічні засоби АРМ лімітують розмір БД, продуктивність ІС СД (швидкість виконання функцій управління страховою діяльністю). Оперативність управління страховою діяльністю низька в першу чергу із-за відсутності системи комунікацій. Ізольоване виконання завдань і функцій оперативного управління страховою діяльністю, відсутність функціональної та інформаційної інтеграції АРМ і зовнішнього середовища роблять неможливим подальший розвиток страхової діяльності з застосуванням ІВ СД даної форми організації.

Локальна автоматизація окремих відділів і служб дозволяє спростити виконання тих чи інших операцій, але не надає ніякої допомоги керівництву страхової компанії для підготовки аналітичних звітів, моделювання управлінських рішень через відсутність єдиного інформаційного простору, що є основою підготовки управлінських рішень.

2. Комплекс взаємопов'язаних АРМ, які функціонують на єдиній інформаційній базі. Інформаційна система страхової діяльності підтримує функцію основної діяльності (страхування) і допоміжні функції управління (бухгалтерський облік, фінансовий аналіз, управління кадрами та ін). Зростання масштабів діяльності страхових компаній проявляється в розширенні складу функцій управління, збільшення чисельності працівників, функціональної спеціалізації та інформаційної інтеграції АРМ. Із збільшенням масштабів ІС СД необхідна уніфікація інформаційних технологій, програмних і технічних засобів обробки інформації.

Обов'язковим компонентом ІС СД стає комп'ютерна мережа, в основному ЛОМ. Комп'ютерні мережі та інформаційні технології ІС СД дозволяють поліпшити характеристики інформації та інформаційних процесів, забезпечити повноту і цілісність даних для прийняття управлінських рішень, оперативність отримання і обробки даних, високий рівень надійності, достовірності та актуальності інформації та ін

3. Корпоративна інформаційна система страхової діяльності (КІС СД). Зростання масштабів діяльності і підвищення вимог до ефективності управління організацій страхового бізнесу - причини створення КІС СД, характерними рисами якої є:

o перехід до розподіленої обробки даних (використання комп'ютерних мереж, Інтранет, вихід в Інтернет);

o застосування різнорідних обчислювальних машин - сервери, робочі станції, ноутбуки (апаратна гетерогенність);

o інтеграція програмних засобів обробки даних на основі уніфікованих програмних інтерфейсів (програмна "багатоплатформність" );

o розширення функцій автоматизації управління;

o створення і ведення інтегрованої БД - єдиного інформаційного простору для прийняття управлінських рішень;

o використання інтелектуальних методів вирішення завдань (статистичне прогнозування, математичне моделювання, оперативна обробка аналітичної інформації - OLAP-технології, системи штучного інтелекту та ін).

В КІС містяться потужні мережеві ресурси (принтери, сервери друку, факс-модеми, БД, загальні програми), доступ до яких можливий з робочих станцій. Корпоративна інформаційна система забезпечує економію фінансових коштів страхової діяльності, підвищення інформаційної та технологічної "озброєності" кожного АРМ, підтримку мобільності фахівців страхової компанії (можливість доступу до корпоративної системи з Інтернету).

Прогрес у сфері технічних засобів обробки даних і засобів комунікацій (здешевлення технічних комплексів, нові технології WiFi, WAP і GPRS та ін.) дозволили реалізувати:

o мобільне підключення переносних комп'ютерів (ноутбуків) до Інтернету/Интранету (корпоративної мережі);

o підтримку приватних мереж VPN (Virtual Private Network);

o передачу і прийом великих обсягів даних за допомогою мобільного телефонного зв'язку; та ін

В КІС ІС СД входять дві системи обробки даних:

o OLTP(On-Line Transaction Processing) - система оперативної трансакційній обробки даних;

o OLAP (On-Line Analytical Processing) - система оперативної аналітичної обробки даних.

Системи OLTP ІС СД мають наступні характеристики.

1. Численність користувачів страхового бізнесу.

2. Трансакційний характер обробки даних. Обробка додатку розбивається на окремі транзакції. Трансакція - сукупність дій, що переводить БД з одного цілісного стану в інший. У разі виникнення збоїв або відмов виконується відкат транзакції і відновлення БД в початковий стан. Таким способом підтримується надійність і висока продуктивність обробки інформації.

3. Великі обсяги зібраних, що передаються, зберігаються і оброблюваних даних з регламентованим алгоритмів рішення задач.

4. Жорсткий склад форм вхідної та вихідної інформації, схем документообігу.

До характеристик OLAP-систем І З СД відносяться наступні.

1. Створення предметно-орієнтованих сховищ даних (Data Warehouse), багатовимірних аналітичних БД, що використовуються для багатовимірного аналізу даних ІС СД.

2. Використання методів вилучення знань (обчислення статистичних підсумків, агрегування структур даних, встановлення закономірностей зв'язків даних, формування правил вироблення управлінських рішень), створення баз знань, експертних систем.

3. Імітаційне моделювання управлінських рішень; та ін

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Роль і місце автоматизованих інформаційних систем в економіці
Автоматизована інформаційна система
Система державного регулювання страхової діяльності
Організаційна структура видавничої галузі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси