Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

В курсі "Гроші, кредит, банки" вивчаються закономірності функціонування грошово-кредитної сфери, а також банківського сектора економіки. Для спеціальності "Фінанси і кредит" він є основним теоретичним курсом в блоці загально-професійних дисциплін і покликаний закласти основи знань про гроші, кредит та банки, які більш глибоко будуть вивчатися в спеціальних дисциплінах. Для спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" - це єдиний обов'язковий курс, присвячений кредитної і банківської систем, що пред'являє до змісту підручника додаткові вимоги в частині практичних знань і навичок.

Аналіз змісту аналогічних курсів, що вивчаються в зарубіжних університетах, показує, що основна увага в них приділяється структурі національних кредитних систем, операцій національних банків, особливостей національних ринків. Автори вважають, що в Росії в даний час при вивченні базового курсу не можна обмежуватися лише описом національної кредитної та банківської системи, оскільки її структура недосконала, в ній відсутні багато ланок, характерні для розвинених країн, а взаємодія між учасниками фінансового ринку потребує якісних змін. Тому актуальною залишається задача освоєння, узагальнення та систематизації зарубіжного досвіду з метою використання його результатів для пошуку шляхів вдосконалення російських грошової, кредитної та банківської систем. Автори підручника прагнули донести цей досвід, хоча б у загальних рисах, до студентів, покоління яких належить продовжити розпочаті в Росії перетворення. При цьому важливо було уникнути фетишизації досвіду тільки однієї країни - США, банківська і фінансова системи якої в деяких підручниках пропонуються як зразок ринкової структури.

В рамках даного курсу автори вважали за необхідне також познайомити студентів з багатою та цікавою історією вітчизняної кредитної системи і банківської справи. Незважаючи на неодноразові радикальні перетворення і численні перипетії, наша банківська система ще не втратила своїх історичних коренів, вивчення її досвіду буде цікаво і корисно майбутнім фахівцям.

Але основну увагу в підручнику приділено вивченню практичних аспектів функціонування кредитної і банківської систем, організації грошово-кредитного регулювання в Росії, банківських послуг та операцій. Автори підручника ставили перед собою завдання сформувати у студентів чітке уявлення про закономірності функціонування грошових та кредитних ринків та їх особливості в РФ, інструменти і методи проведення грошово-кредитної політики і механізми їх дії в сучасних російських умовах, принципи побудови та регулювання кредитних та банківських систем у країнах з розвиненою ринковою економікою, тенденції та напрямки розвитку банківської та кредитної систем Росії.

Автори враховували також, що в багатьох вузах "Гроші, кредит, банки" - єдиний курс, в якому студенти, які не спеціалізуються в області банківської справи, знайомляться з організацією роботи комерційних банків, їх кредитними, депозитними і посередницькими операціями, системою безготівкових розрахунків і організацією готівково-грошового обігу. У зв'язку з цим у третьому розділі підручника коротко викладені основи організації банківської справи в РФ. Дві останні глави присвячені операціями російських комерційних банків на внутрішньому і на міжнародних ринках.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси